Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze site is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums kort te maken. Beschouw de site als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie.

Bekijk deze site met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

26-1-2013. Uit HetkanWel: Wageningen werkt aan groen strooizout… uit keukenafval.

Het huidige strooizout werkt prima als dooimiddel maar heeft als nadeel dat metalen in bruggen, viaducten en voertuigen sneller roesten. Bovendien komt al dat zout in de berm terecht, waardoor de bodem verzilt en planten verdwijnen. Daarom werkt Wageningen Universiteit aan een duurzaam alternatief voor klassieke strooizout. Zij laten keukenafval en gemaaid bermgras door bacteriën omzetten in onder meer organisch zout. Dit is veiliger voor de bermvegetatie en wordt in de natuur afgebroken. Dit meldt de duurzame afdeling van D66.

Op plekken waar gewoon strooizout niet gebruikt mag worden, bijv. op vliegvelden waar vliegtuigen beschermd moeten worden tegen roest, wordt al acetaatzout ingezet als alternatief. Deze stof wordt echter gemaakt met behulp van fossiele brandstoffen.

Wageningen Universiteit werkt aan een oplossing waarmee acetaat en waterstof uit biomassa geproduceerd wordt. Dit acetaat wordt opgewerkt en omgezet in acetaatzouten die gebruikt kunnen worden als strooimiddel. Lees meer:
En dat keukenafval gaan we per vrachtwaggel afvoeren?

Bestaan er elektrische strooiwaggels?

En nog een symptoombestrijder:

Duurzame Dinsdag presenteert: Bert van Vuuren, deelnemer aan Duurzame Dinsdag 2012 laat ons vol trots weten dat zijn initiatief Natural Plastics is uitgekozen tot Sustainable Hero 2012.  De jury noemde het concept van Natural Plastics slim en doordacht is en opvallend door de eenvoud en doeltreffend materiaalgebruik. Dit kan een succes in de markt voor de groenvoorziening worden. De prijs is in december uitgereikt door oud minister-president Jan-Peter Balkende.

Balkende, ja zo staat het er. Einde van de balk. De balk in het oog van Duurzame Dinsdag, die de splinter uit andermans oog wil verwijderen.

Met het huidige afval beleid wordt afval in huis bewaart tot de afvalwaggel langs komt. Dat is hinderlijk. Er zijn alternatieven. In Rotterdam kent men ondergrondse containers waar bewoners gescheiden hun afval kunnen brengen, dat later per afvaltram afgevoerd wordt. Ook in Wageningen kent men iets vergelijkbaars. E.e.a. notabene in de buurt van het busstation dat in een grijs verleden tramstation was en simpel in de Rijnlijn opgenomen kan worden.

Dus weg die vier afvalwaggels. Weg dat wegverkeer.

Naar een reservaat. Want zie wat er gebeurt. De energie die gestoken wordt in symptoombestrijding kan ook gestoken worden in het voorkomen van de symptomen. Hier wordt biomassa die gebruikt had kunnen worden om warmte en stroom op te wekken voor een sociaal vervoermiddel (de tram) gebruikt om asociale vervoermiddelen (het wegverkeer) op gang te houden. Dat wegverkeer heeft al problemen genoeg.

Trouwens, het gemotoriseerd wegverkeer is straks geschiedenis, afgelopen. Er schijnt ooit een tijdperk geweest te zijn waar gemotoriseerd wegverkeer niet eens bestond. Het pre-olietijdperk. En dat is niet eens zo lang geleden.

En door piekolie is dat de toekomst. Want ook elektrisch rijblik.....

.....beheerst sommigen en deze anderhalve man en paardekop proberen uit alle macht dat stokpaardje door te drukken. Maar veel fabrikanten stoppen de produktie van deze mislukking.

Uit de "Groene Courant": Wereldwijd vallen de verkopen van elektrische auto’s erg tegen. Audi is onlangs gestopt met de ontwikkeling van elektrische auto’s. Het bestuur zou zijn geschrokken van de slechte verkoopresultaten van de Nissan Leaf. Lees meer:

Maar toch: Uit Hoog en Laag:

RENKUM - Er komen twee oplaadpunten in de gemeente Renkum. Het eerste oplaadpunt zal worden ingericht op het raadhuisplein in Oosterbeek, naast de ABN-AMRO bank. Het tweede komt op de parkeerplaats bij het Renkumse zwembad aan de Hogenkampseweg. Lees meer en als dat gewist is hier:

M.a.w. TWEE oplaadpunten, even verder denken, TWEE oplaadstations, oftewel TWEE stations. Waar VEEL EN VEEL MEER mensen EN bedrijven gebruik van kunnen maken. De PRIMITIEVE gedachtengang van de automaffia. Het gaat nog verder. De automaffia dramt continue door en laat zich niet onderbreken door tegenargumenten. Helaas voor hen is daar het internet dat ook continue aanwezig is met voorbeelden. Velen zien dit als spam, maar veel meer anderen gebruiken deze ideëen.

Afval heeft waarde, dat bewijzen de in financiele nood verkeren de Grieken. Als deze Grieken wat slimmer zouden zijn, dan werd afvalhout dat nu uit omringende bossen gejat wordt in een microwkk gestookt en zou ook nog stroom opleveren voor de afvaltram die de Zwitsers in Zürich kennen.

Overigens is lang niet alle afval ook echt afval. In repaircafe's kan huisraad dat nu bij een defekt naar het afval verwezen wordt, gerepareerd worden en hergebruikt. Afvalvermijding en werkgelegenheid

Nodig zijn afvalfilialen, nog meer argumenten voor vracht- en afvaltram, die ook andere taken kan uitvoeren in combinatie met personenvervoer.

<<< Dit is dus niet meer nodig.

Je brengt je afval per bolderkar (in de winter per slee) naar het wijkafvalstation. Dit gebeurt al deels met oud papier. Hier een container bij de openbare Albert Schweitzerschool. Deze container staat daar elke maand een dag en kan simpel per tram afgevoerd worden. Zoals de foto's hier laten zien. Geen enkel probleem.

Wat onderstaande afvalwaggel kan, kan de tram ook, omdat de afvalcontainer steeds op dezelfde plaats staat. Een hijsinrichting als deze kan ook op een spoorwagen gemonteerd worden die dan simpel achter de trein/tram gehangen kan worden. In diezelfde trein/tram hangen dan ook andere goederen die nu nog per vrachtwaggel getransporteerd worden. Alleen een beperking in fantasie is dan een handycap.

De Zwitsers doen dit al. Een nog niet zo oude motorwagen van de Chur-Arosabahn, die door een systeemwissel niet meer gebruikt kon worden, werd verkocht aan de Noord-Zwitserse Chemin de fer du Jura  en trekt nu deze afvalcontainers. In de daluren en dan kunnen er ook nog reizigers mee.

Maar ook in het dagelijkse verkeer is het geen probleem om een perscontainer in de trein naar Davos mee te nemen.

 Uit de gemeente-info:  In Wageningen staan grijs-oranje inzamelcontainers waar u het plastic verpakkingsafval kunt inleveren. De plasticcontainers bij de studentenflats zijn blauw. De containers kunt u ook herkennen aan de sticker met de 'Plastic Hero' erop. De bakken worden 3 keer per week geleegd, dus als u uw plastic verpakkingsafval niet direct kwijt kunt, probeert u het dan op een andere dag nogmaals.

Het idee bestaat dus al, maar door gebrek aan communicatie en de beperking van de politiek wordt dit alleen voor plastic gebruikt.

De politiek is ook nog niet op het idee gekomen van de versporing van dit transport.

klik op de foto rechts voor een vergroting >>>

Hier het "afvalbrengstation" van Wageningen, dichtbij stadhuis en dus bus-en-nog-steeds-geen-tramstation.

Daaronder het zielige "afvalbrengstation" van Renkum. En nog niet genoeg parkeerplaatsen op beide lokaties.
 

Weg dat wegverkeer, dat zijn pas ruimtevreters, men zit elkaar in de weg.

Overigens is e.e.a. niet zo vreemd. "HetkanWel"-bericht waarmee dit bericht begon heeft het regelmatig over elektrisch rijblik. Net als de rest van de media:

DiCaprio draagt zijn steentje ook dichter bij huis bij. Zo heeft hij het dak van zijn villa bedekt met zonnepanelen en rijdt hij in een elektrische auto. Daarnaast werkt hij samen met Fisker, producent van luxe elektrische auto’s, om het gebruik van elektrische auto’s verder te promoten. Ook heeft hij een eigen stichting die zich richt op het realiseren van een duurzame toekomst. Lees meer:
En daar komen zowel "HetkanWel" als Di Caprio vanzelf achter.
Want, zeer aktueel: Piekgas is nu wel heel dichtbij. Binnenkort meer.


Je zit niet vast in het verkeer, je BENT het verkeer.


Klimaatkombi zal op diverse media interveniëren. Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.
Mail