Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

18-5-2014 Duurzame dinsdag komt er weer aan. Veel lachwekkende ideëen: Klik op het schaterende mannetje.

Vooral de laatste vier zijn een toonbeeld van het autodenken. Hieronder nog wat lachwekkende ideëen van autodenkers.

Ahold haalt werk weg bij bijna failliet goes transport.

en ook om te lachen zijn:

 

en

KLM Op frituurvet duurzaam naar het strand van Aruba - Duurzaam Actueel Duurzaam Actueel KLM

Op frituurvet...

Alle andere vervoer is voor deze diersoort alleen maar lastig, hun taalgebruik alleen al is belachelijk. 100 man in de tram tegen een enkeling in het blikje:
Ontspoorde tram vernield geparkeerde autos.

En
Amsterdam test opslaan eigen stroom in elektrische auto

Dan heeft NS ook nog een vergelijkbare ideëenbus waar reizigers hun ei kwijt kunnen.

Een veel beter idee komt van een paar Belgische heldere geesten, maar dit wordt natuurlijk onmiddelijk de grond ingeboord door de bezetter.

En allemaal lopen ze tegen hetzelfde probleem te hoop. Ruimtegebruik.


Zielig filmpje. De grootste slaven zijn de consumenten. Zij zijn verslaafd aan olie om het spul hier te krijgen. Vast niet per (elektrische) trein. De poster uit 1979 die de (toen nog ENFB) uit bracht, toont een bus, maar die kan simpel vervangen worden door een tram. Het betreft hier een bus voor interlokaal vervoer, die als trein simpel één of meer goederenwagens meeneemt.

De motoren van elk traktievoertuig, lok, motorwagen of treinstel werken op een relatief lage spanning, max. 3000 volt. Simpel omdat de isolatie hogere spanningen niet aan kan. Dan krijg je overslagen. Op lijnen als NS en NMBS is die spanning al gelijk aan of kleiner dan 3000 volt, maar in de rest van de wereld groter dan 3000 volt. Frankrijk, Italie, de voormalige oostbloklanden 25000 volt en de Duitstalige landen 15000 volt. Hier is in een traktievoertuig een transformator ingebouwd om de hoge spanning te verlagen tot max. 3000 volt.

In principe zijn zij dus allen geschikt voor 1800 tot 3000 volt. Er moet alleen wat schakelwerk verricht worden om te kunnen rijden. En dat gebeurt al heel lang en de laatste tijd steeds meer. Vandaar dat ook in Nederland en Belgie steeds meer multicourante loks verschijnen. Die zijn inzetbaar voor alle diensten, zoals op deze site meermalen aangetoond is.

ALLE diensten, ook op de "dunne spoorlijnen" zoals de bezetters, de automaffia, de lijnen met weinig personenvervoer noemen. De oorzaak van die lage bezetting hebben de bezetters, de automaffia zelf in de hand.

Als je spoorlijnen sloopt, daar bussen inzet en tegelijk ook het privé autobezit plugt, dan krijg je vanzelf "dunne spoorlijnen".

Het vrachtvervoer in deze gebieden en overal eigenlijk is en blijft bizonder dik, maar omdat de spoorwegmaatschappijen niet verder kunnen denken dan treinstellen (door sommigen zelfs "treintoestellen" genoemd), is gecombineerd goederenvervoer onmogelijk.

Ook met de nu voorgestelde batterijtrein, die al tientallen jaren geleden door de toenmalige DB uitgerangeerd is. De batterijtrein ETA 515 op de foto hier kan misschien één bijwagen meenemen, maar dan heb je het wel gehad. Goederenwagens? Vergeet het maar.

Er zijn geen dunne spoorlijnen, de fantasie van de beleidsmakers is flinterdun. Verder dan treinstellen en elektrische pooierbakken komen hun grijze cellen niet. Hebben als kind nooit met een blokkendoos, Lego, laat staan met een trein gespeeld.

Ook ontgaat de bezetter dat een situatie als hier links voor JanmetdePet onbetaalbaar is en zelfs in volkswijken totaal onhaalbaar is.

Wel speelde de bezetter met autootjes, en dus spelen zij als volwassenen nog steeds met autootjes, maar ook met levens en de economie, zeker als die door Peakoil binnenkort op de fles gaat. Want met 44 vrachtwaggeltjes hou je de economie niet draaiende. Dat kan alleen met de trein, zoals veel derde wereld landen aantonen. DAAR kent men pas "dunne spoorlijnen". Daar combineert men goederen en personenvervoer uit noodzaak om de enige "dunne spoorlijn" in stand te houden.

Conclusie; "Dunne lijnen" in een gebied met "dik" goederenvervoer over de weg hou je in stand met het spoor. Zoals de Alpenlanden dat nog steeds doen. "Dikke" fantasie is noodzakelijk en dat heeft men daar omdat de leefomstandigheden in berggebieden je daartoe dwingen.
Levensbelang, Peakoil komt er aan.

En gelukkig heeft NS eindelijk het licht gezien. De stroom voor de trein komt na 2018 niet van de veel geplugde PV-panelen, maar van de dag en nacht, 's zomers en vooral 's winters goed draaiende windturbines.


Je zit niet vast in het verkeer, je BENT het verkeer.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
MailMailMailMail