Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

10-3-2013. Nederland is een ontwikkelingsland.

Hieronder volgen enige min of meer humoreuze zaken waarin samenwerking nihil komma nul is:

De gemeente Renkum (en vast ook andere gemeenten) vraagt zich af waar al de hieronder getoonde vrachtwaggels vandaan komen. Dat gaan we hier even behandelen.

E.e.a. wordt na een klacht van de gemeente Renkum in het plaatselijke sufferdje maar eens onder de loep genomen.

Hiertoe werden op 6 maart de lijnen Ede-Wageningen - Amersfoort - Zwolle gereden, elektrisch natuurlijk. Iedereen wil toch elektrisch rijden?

Dat kan, al 100 jaar. Alleen goederen hebben pech gehad. Er zijn na de privatisering van het spoor wat truckerboertjes in het gat gesprongen en zij hebben wat "oude karren" van NS en de Belgische spoorwegen voor een krats op de kop getikt. Deze machientjes zijn tot op de draad versleten en hebben wat problemen met de Betuwelijn. Ook iets waar men in Nederland alleen maar aan kan denken als het over goederenvervoer per spoor gaat.

De "oude karren" en later ook de nieuwere, blijven dus dieseltjes, want als de beveiliging is aangepast mag ie wel de Betuwelijn op. Zo ook de nieuwere loks. Hierboven twee nieuwere (diesel)loks.

Aanvankelijk werden deze zelflossers met een Duitse elok gereden, maar dat gaat het budget van de truckerboeren kennelijk te boven en het inmiddels worden ook de wat oudere dieseltjes op geëlektrificeerde trajecten ingezet.

Hierboven de lijn Utrecht - Arnhem. Elektrisch rijden blijft moeilijk voor de "Vlam-in-de-pijpers".

De aloude buurtgoederentrein is helemaal van het spoor verdwenen. Bedrijven aan het spoor hebben hekken geplaatst, het spoor is blijkbaar te gevaarlijk.

Goederenloodsen werden afgebroken en nu moet het spoor er aan geloven. Op diverse stations worden zijsporen door de aangelegen bedrijven niet meer gebruikt en daarna door Prorail afgebroken.

Putten heeft zo'n station, waarvan hierboven enkele beelden. Harderwijk is al veel verder. Het ooit zo uitgebreide emplacement is gedecimeerd tot twee sporen langs het perron. Hier het station Putten (linksboven) en Harderwijk (links en rechts).

Er blijven twee sporen over voor het personenvervoer en eigenlijk wil de automaffia die ook nog kwijt, ware er niet de files.

Het oude dubbeldekkermaterieel wordt opgeknapt en zou oorspronkelijk als Intercity gaan rijden. Voorlopig is het alleen in de "Sprinter"-dienst te zien.

Het materieel is overigens uitstekend inzetbaar als buurtgoederentrein omdat het voorzien is van standaard buffers en schroefkoppelingen. Hier zou eens of twee keer per dag een GmP (Goederentrein met Personenvervoer) kunnen rijden die er dan voor zorgt dat de vrachtwaggeltjes, waar de al genoemde gemeente zo'n moeite mee hebben, van de weg verdwijnen.

Uit het regionale sufferdje Hoog en Laag. Vrachtwagens op industrieterrein Schaapsdrift laden en lossen goederen soms op de rijbaan.

Renkum onderzoekt parkeermogelijkheid vrachtwagens bij Parenco

RENKUM - De gemeente Renkum wil laten onderzoeken of er een vrachtwagenparkeerplaats vlakbij papierfabriek
Parenco gerealiseerd kan worden. Dat antwoordt het college op een vraag hierover van het Renkumse CDA. De fractie maakte zich al langer zorgen over het parkeren van vrachtwagens op bedrijventerreinen of 'ergens' in de kernen van de gemeente.
 
De gemeente negeert al jaren de op deze site voorgestelde Reinlijn, die al deze problemen oplost. Zie het Zwitserse voorbeeld.

Het CDA vroeg zich in oktober van het vorig jaar af wat de stand van zaken was betreffende het parkeren van vrachtwagens in Renkum. Vooral op en rond industrieterrein Schaapsdrift in Renkum. De fractie kon uit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) niet precies opmaken waar dit centraal mogelijk was. Lees meer:
 
http://klimaatkombi.nl/images/Rijnlijn/Veld&Beek_kaart.jpgExact op deze plek stopt ook de bus naar Heteren, bekend verhaal, ook daar zijn andere mogelijkheden, biologische boerderij "Veld en Beek". Klik op het plaatje voor een vergroting. Inmiddels eind 2017: Brengkenniscentrum in de bocht.
 
Vervang deze bus door een elektrische motorwagen en deze neemt alle vracht mee. Inclusief de zooi van Parenco en alle andere bedrijven rond de Veluwe.

Mooie elektrische pooierbakken, mooie elektrische bussen, mooie zonnepanelen maar geen verwarming en smerige mooie vrachtwaggels. Het lukt de omhoog gevallen kak maar niet zich in de situatie van JanmetdePet te verplaatsen. JanmetdePet verplaatst zich NIET per elektrische pooierbak, maar per trein en tram, die met bomen geen enkel probleem heeft, maar omdat het probleem opgedeeld en versimpeld wordt, verliest men het totaal uit het oog.

Onmiddelijk is het vervoer van gevaarlijke stoffen ook uitgeband. Er wordt (snoei)hout als brandstof gebruikt en dat is ongevaarlijk. Vrachtwaggel uit Barneveld. Klik op het plaatje voor een vergroting. En dus zijn....

Buurtbussen totaal overbodig.
Alleen Parenco? Totaal onvoldoende.

Je zou zeggen, de trein. Maar als je Prorail 0800-7767245 hierover belt dan "begrijpt men je vraag niet". De vraag "Waarom worden sporen verwijderd van het station Harderwijk" is ook veel te ingewikkeld. De Prorailmedewerker haalt er zelfs dieseltreinen bij. Heel goed, want ook de ex-truckerboertjes als bv Vos-logistics rijden met deze oliezuipers. Dat zijn ze zo gewend.

En dus zijn er de hieronder afgebeelde truckertjes die de gemeenten zorgen baren. Geniet er van, dit komt ook in jouw gemeente.

En omdat het ontwikkelingswerk onlangs gestopt is, wordt het gesprek afgebroken. Dit euvel heeft zich al eerder geopenbaard. Men WIL niet begrijpen. Hetzelfde geldt voor het begrip Peakoil. Men houdt vast aan het door de automaffia doorgedrukte autorijden en alleen harde maatregelen zorgen voor een ommezwaai.

Dat is wat er gaat gebeuren.


Wat feiten uit het verleden:


Een aantal lieden uit de media, waaronder ook twitter gerekend wordt, heeft zich enige tijd geleden weer onsterfelijk belachelijk gemaakt. Allereerst was daar de VARA, die het 1000ste oplaadpunt voor elektrische rijblikken aankondigde. Men vermeldde er meteen bij dat er nog slechts 700 elektrische rijblikken rondrijden. Later in de week lanceerde @plugsurfing_nl zijn hormoontweet over de Tesla.


Volgende beelden tonen de problemen die de gemeenten verwachten. Bekend is het begrip "Just-in-time" (JIT). De klant heeft geen opslagmogelijkheid en dus dienen de vrachtwaggels op afroep de spullen te leveren.

De leveranciers beschikken wel over opslagruimte, maar in de tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden, werden deze goederenloodsen niet meer langs de spoorlijn gebouwd. Er werden zelfs loodsen gesloopt. Brandstof was goedkoop, dus waarom de trein? Dat is nu voorbij. De files en problemen met vrachtwaggels kondigen een nieuw tijdperk aan.

Sloop alle vrachtwaggels, motoren kunnen van een generator voorzien worden en de trein kan rijden. Overtollige warmte die anders weggesmeten wordt, kan gebruikt worden voor verwarming en zelfs voor (absoptie)-koeling. Zonder files, zonder panne, zonder diefstal. Binnen de bebouwde kom kan met kleine (elektrische)  bestelwagens geleverd worden. Steden worden weer leefbaar.

Die conclusie kan een kind trekken. Vraag een kind waarom het niet met een trein wil spelen en het zal antwoorden: "Ik speel liever met autootjes". Dat wordt er met de paplepel ingegoten. En dat is precies wat Prorail ook doet.

Deze vraag ging ook naar Nujij en diverse anderen die zich met het miljeu bezig houden. Zoals De nieuweband, Milieu-Centraal en Esatfette/Odin.

En zij wisten er geen raad mee. Maar daar wist ook de bouwmarkt geen raad mee. Personeel van de Renkumse vestiging komt uit Apeldoorn.

Zij zeggen zich in te zetten voor het miljeu, maar halen intussen allerlei fratsan uit die het vrachtverkeer over de weg in stand houden. Dat is simpel te veranderen. Als Esatfette/Odin dat echt wil, de markt voor pellets ligt open.

Wat zij kunnen, kan Estafette/Odin ook. En zie de mogelijkheden. En niet alleen daar. Kreko-groep?

Maar de tijd dringt. De wereldvoorraad die gedurende een paar honderd miljoen jaar is ontstaan, wordt bij het huidige verbruikspatroon in een paar honderd jaar opgebruikt.

Richt de stations dus weer in als vroeger.
IJssellijn en vergelijkbare projekten zijn dan overbodig.

Opvallend is dat ook de Hema zich in de buurt van Kirpestein (rechts, het busstation) bevindt.

Stations zijn dan niet langer een anonieme verzameling beton. Men vindt werkgelegenheid op een station. Het station is daarom VAN de bewoners. Men doet er boodschappen, men werkt er ook. Dat verniel je niet. Dit busstation kan een tramstation worden. De tram kan ook goederenwagens trekken. Zoals de Zwitsers dat doen.

De Zwitsers brengen hun koopwaar naar het station vanwaar goederen per spoor verder getransporteerd worden en met kleine bestelwagens gedistribueerd worden. Dat is handig als je bedenkt dat fossiele brandstoffen op raken en dus duurder worden.

Peakoil, een fenomeen totaal onbekend bij de domroep.

Bij de Zwitsers liggen de bedrijven aan het spoor. Werkgelegenheid is dan ook aan het spoor. Bovendien wordt het geluid van de trein gedempt door deze bedrijven. Dit is een ideale combinatie, want ook Truckerjoep maakt elders geen lawaai meer zoals langs de Betuwelijn (A15).
Truckerjoep naar het spoor.

En omdat de ingredienten van dit recept uit de direkte omgeving komen wordt ook dat transport gedecimeerd.


'De gemeente #Almelo weigert vooralsnog medewerking aan het plaatsen van e oplaadpalen in de openbare ruimte."

Huh?

https://broedplaats.uservoice.com/forums/158203-love-to-load/suggestions/2865182-willem-de-clercqstraat-97-almelo#comments

Als de gemeente Almelo echt en volledig elektrisch wil gaan rijden zal er toch echt iets anders moeten gebeuren:

ALMELO - Bijna 800 Almeloërs slapen slecht door geluidshinder van treinen, auto’s en vrachtwagens. De gemeente heeft voor het eerst in kaart gebracht hoeveel geluidsoverlast van wegen, spoor en industrie er is in Almelo, gemeten in 2011. Bekijk hier hoeveel geluidsoverlast u heeft. Lees meer:

OK, bio-industrie zal nog aangepakt moeten worden. Want nadat deze zelflossers gelost zijn gaat het spul verder per vrachtwaggel, ook dwars door Wageningen. En dan kan er dit gebeuren.

Geen van deze jongens gebruikt overigens groene stroom. Zou ook niet kunnen, er is veel te weinig van. Men wil zonnepanelen. Het aandeel stroom van deze blauwe platen dat Greenchoice levert is niet meer dan 0.5%. Wil je dan ook nog elektrisch rijden, zoals deze jongens rechts, dan heb je aan 0.5% nooit voldoende.
Maar dat is dankzij de domroep nog onbekend.

Een echte update vind je hier. Er zal dus iets drastisch moeten veranderen. Het is overigens goed mogelijk goederen elektrisch per spoor te vervoeren, je moet er alleen even goed over nadenken.

Zoals de firma Agruniek-Rijnvallei
gedaan heeft. Hier het station Barneveld Centrum, waar de veevoeders per trein aan komen.

Als je in de toekomst nog te eten wilt hebben zal het Kombikraftwerk stroom moeten leveren. Een deel daarvan is windenergie en biomassa. Daaraan wordt gewerkt. Of Hans Bosman dat nou wil of niet.

De in Barneveld aanwezige silo's kunnen ook voor pellets of bouwmaterialen gebruikt worden. Alleen gebrek aan fantasie is een beperking.
Maak een hotemetoot gek. Bel Prorail 0800-7767245 en zie wat er gebeurt.

Het bericht op Nujij geplaatst leverde nog wat grappige reakties op. Eén ervan:

23 uur 23 minuten geleden door PaddyDfH @3 De schrijver weet helemaal niet waar hij het over heeft, en roept maar wat. Supermarktlevering met een (electrisch) busje? Maar natuurlijk, daar passen gemakkelijk 54 rolcontainers in...

Materieel dat het Zwitserse smalspoor gebruikt kent deze reaguurder niet. Hij zal net als Petmans nog wel es met z'n kop tegen de (peakoil)muur lopen.


Techniek beheerst de mensen, maar de mensen beheersen de techniek niet.


Klimaatkombi zal op diverse media interveniëren, Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.