Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten.

Een bericht uit RNW-wereldkrant van 16-4-2012: Onuitputtelijke energiebron rond de Afsluitdijk. Zoet en zout water levert elektriciteit op. En we hebben heel veel zoet en zout water. Bijvoorbeeld bij de Afsluitdijk, daar ligt rechts het IJsselmeer en links de Waddenzee, of andersom. Eigenlijk zou de hele wereld elektriciteit uit de stroom van zoet en zout kunnen halen. Maar wetenschappers van Wetsus in Leeuwarden willen nog niet zo ver gaan. Wetenschapper David Vermaas is al blij als binnenkort tien procent van de wereld op deze manier elektriciteit krijgt.


Dan de Wageninger universiteit hierover:
"Blue Energy: Zonne-energie uit water".

We kennen allemaal de traditionele manieren van duurzame energie opwekken, zoals; getijde-, zon-, en windenergie. Maar in de toekomst komt daar misschien wel een nieuwe vorm van energie bij. Bij het mengen van zoet rivierwater en zout zeewater komt enorm veel energie vrij: blauwe energie. Deze blauwe energie kan gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Duurzame elektriciteit nog wel, want de zon wordt gebruikt als bron van energie. Hierbij komen geen broeikasgassen vrij, bovendien zijn de grondstoffen gratis en vrijwel ongelimiteerd. Lees meer:

En dit op de site van een universiteit, valt natuurlijk niet serieus te nemen, temeer:


Een serieuzer bericht van http://www.leerwiki.nl/Wat_is_Blue_Energy_of_Blauwe_Energie

Met het saliniteitsverschil tussen zoet (brak) water en zout (zee) water kan energie opgewekt worden doordat er 2 vloeistoffen langs elkaar heen worden geleidt die met elkaar willen reageren. Deze reactie ontstaan omdat het zoute water meer natriumchloride (na+cl-) bevat dan het zoete water.Tijdens deze reactie zijn de vloeistoffen gescheiden door ionen selectieve membranen (gemaakt van polymeren) die slechts 1 mm dik zijn. Deze membranen laten dus slechts positieve of negatieve ionen door.Met de anode en kathode wordt een stroomcirkel op gang gebracht en kan er stroom aan het net geleverd worden.In Nederland wordt de installatie binnenkort toegepast binnenin de afsluitdijk. Daarbij zal het IJselmeer als zoetwaterbron dienen en de Noordzee als zoutwaterbron.Ook de Dode Zee staat ook al in de schijnwerpers voor deze energievorm en er worden enkele test uitgevoerd met de concentraties zout die er in die zeeën te vinden zijn.Dit principe heeft nog maar een rendement van 12%, maar is nog volop in ontwikkeling.

Voordelen:

Nadelen:


Het is natuurlijk weer een bijdrage aan het elektriciteitsnetwerk. Maar zolang het transport per vliegtuig, vrachtwaggel en schepen uit Verweggistan niet elektrisch is.... Opvallend is ook dat er geen Duitse wikipedia dit onderwerp behandelt. Terwijl Duitsland toch een aanzienlijke Noord- en Oostzeekust heeft.

De NOS: 19 miljoen euro steekt het ministerie in een campagne om techniekonderwijs te stimuleren. Er dreigt in de technieksector binnen een paar jaar een tekort van zo'n 170.000 technici te ontstaan. Een gesprek met minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs.

En daar heeft Nederland veel meer aan. Om bv dit es onder de aandacht te brengen:

Belangrijke info voor toekomstige elektrische ex-olieslaven.

Let op de temperatuur
. Een lipo geeft zijn beste rendement op een temperatuur tussen de 25-35°C. Een koude lipo(onder 20°C) kan nooit zijn volle vermogen ontwikkelen

Hopelijk wordt het niet al te fris. 1-1 voor de ex-olieslaaf.


Veel meer zoden aan de dijk zet een voorstel van Groenslinks:

Stop subsidie op kolen, olie en gas

2012-01-22 | Bron: iNSnet |

Brandstofsubsidies zijn volgens de IEA niet alleen enorm verspillend, maar verstoren bovendien de efficiente distributie van energiebronnen. Dat staat vermeld in het Oil Market Report dat 20 januari is verschenen. De vraag naar olie in Nigeria zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2012 in elkaar zakken als gevolg van het wegvallen van de subsidie op benzine. Uit cijfers van het IEA blijkt dat wereldwijd zes keer zoveel subsidie naar fossiele brandstoffen als naar hernieuwbare energie gaat. De organisatie roept om het beëindigen van de overheidssteun voor olie, gas en kolen.


Techniek beheerst de mensen, maar de mensen beheersen de techniek niet:


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.