Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

En op 27-11-2017 graaft men weer een al tientallen jaren oud idee op, wanneer gaat men aan het werk?

Haven Rotterdam doet mee aan plan enorme ‘stekkerdoos’ in Noordzee:

"TenneT heeft idee voor eiland wisselstroom offshore windenergie Noordzee" | t.co/LRBEQNfC9r | ...

Dat simpel gecombineerd kan worden met Lievense. Dus alle pooierbakken in de straat vervangen door trams die voor iedereen beschikbaar zijn?

3-2-2013. Er waren ooit plannen voor een energietribunaal. Dat is verspilde energie, letterlijk.. De natuur en olievoorraden nemen zelf wraak. Het is dus zaak nu maatregelen te nemen, want de wraak van de natuur is geen kattepis.

In de bibliotheek is nauwelijks iets zinnigs te vinden. De heilige koe en luchtverkeer voeren de boventoon. De trein ontbreekt volledig. Hiertegen zullen simpele maatregelen genomen worden.

Bij het Rotterdamse metrostation Zuidplein is één van de plannen van de gebroeders Das al jaren geleden gerealiseerd. De oriëntering van woningen op het zuiden. Binnenkort meer afbeeldingen van deze woningen. Twee voorproefjes even geleend van het internet. De zon verwarmt de woningen vele malen effektiever dan de achterhaalde PV-panelen. Toepassing van passieve zonne-energie ook uit de praktijk in Wageningen hierboven.

En hier de Rotterdamse situatie bij het metrostation Zuidplein, al jarenlang in gebruik. >>>>

Voor stroom geldt een soortgelijk verhaal. Het plan Lievense. Uit Wikipedia:

Er waren ernstige voorbehouden tegen het plan door de landschappelijke implicaties en de mogelijke ecologische gevolgen voor het Markermeer.

Uiteindelijk gaven twee overwegingen de doorslag, enerzijds de prijs maar ook de veiligheid. Een dijkdoorbraak van een gevuld Lievense bekken zou Amsterdam onder water zetten. De TU-Delft gebruikt nog steeds de case study van het plan Lievense in haar opleiding waterbouwkunde als voorbeeld in de categorie waterrampen. Een "omgekeerd stuwmeer" (zie beneden) voorkomt dit gevaar. Lees meer:

Een afbeelding is daar niet (meer) te vinden, daarom maar hier. Deze wordt door anderen ook gebruikt:


Elektrisch rijden is in opkomst in Nederland, maar het is soms nog best ingewikkelde materie. Bij Greenchoice kiezen we het liefste voor het openbaar vervoer of de fiets. Toch is elke stap richting een duurzame wereld er eentje, daarom dragen we ook elektrisch rijden een warm hart toe. Vanuit die overtuiging werken we samen met de Vereniging Elektrische Rijders. Leden van de VER kunnen daarom met korting groene stroom afnemen van Greenchoice. Want elektrisch rijden doen we het liefst op groene stroom. Lees meer:

Der Klimawandel lässt sich allein durch Einsparen von CO2 kaum mehr aufhalten. Deshalb setzen Forscher auf eine radikale, verrückte, vielleicht sogar gefährliche Idee: die Erde gezielt kühlen. Dazu müssen sie in die geochemischen Kreisläufe der Erde eingreifen, den Planeten umgestalten. Geoengineering nennt sich das. Noch erscheint der Eingriff in die Erdsysteme wie pure Hybris. Aber vielleicht liegt im «weiter wie bisher» die noch viel grössere Gefahr.

In «nano – Die Reparatur der Erde» stellt Ingolf Baur die aussichtsreichsten Projekte der Klimaingenieure vor und diskutiert die Machbarkeit und die Risiken der neuen Technologien. Seine Reise führt ihn zu Forschern in der Schweiz, in Island und in den USA. Und damit zu zwei ganz unterschiedlichen Strategien. Die einen wollen das klimaschädliche CO2 aus der Atmosphäre fischen und in Böden und Ozeanen versenken. Die anderen, und das ist die weitaus umstrittenere Strategie, denken darüber nach, das Sonnenlicht zu dimmen. Prominentester Vertreter ist David Keith von der Harvard University.

Keith will das Potenzial und die Risiken des sogenannten Solar Geoengineerings jetzt nicht mehr nur am Computer, sondern auch in der Praxis ausloten. In einem kleinen Experiment will er untersuchen, was die Freisetzung von Aerosolen wie Schwefelsäure in der Atmosphäre bewirkt. Die Idee dahinter: In grossen Mengen versprüht, könnten die Aerosole das einfallende Sonnenlicht zurück ins All reflektieren und so die Erde kühlen.

Der Schweizer Janos Pasztor, Direktor der Carnegie Climate Geoengineering Governance Initiative, begrüsst Projekte wie diese und plädiert generell für mehr Forschung und einen breiten Diskurs in der Gesellschaft. Seine Sorge: Weil Solar Geoengineering im Vergleich zu anderen Methoden billig und einfach umzusetzen ist, könnte irgendjemand auf der Welt einfach damit loslegen – ohne dass die ökologischen Folgen umfassend erforscht worden wären.

Kritiker dagegen befürchten, dass Geoengineering als Option und bereits die damit verbundene Forschung vielen als Ausrede dienen könnte. Weil wir auf diese Art bequem am Thermostat der Erde schrauben können, könnte, so ihre Sorge, die Motivation für den unbequemen Weg deutlich schwinden. Sprich: auf erneuerbare Energien umzustellen und so den CO2-Ausstoss radikal zu senken.

De windcentrale, Greenchoice en vele anderen denken aan andere egoitische oplossingen. CO2 afvangen en elektrische auto's. Maar een totaaloplossing is er al meer dan 100 jaar. Ook de media proberen je bang te maken.

Makkelijk is dat zeker niet, maar onmogelijk ook niet, denkt ethisch hacker Willem Westerhof van Qbit. "Als één centrale omvalt, kan het stroomnet dat aan. Je haalt het niet zomaar uit de lucht, maar we weten dat er manieren zijn waarop het kan." Lees meer:

Je haalt het dus wel uit de lucht.

Windmolen De Witte Juffer heeft voor 1.400 huishoudens al 14.903.622 kWh opgewekt: daarmee kun je 1.783 keer de aarde rond in een Tesla model S

Samenwerken om de produkten naar de winkels te brengen ligt dus voor de hand. Zoals de Zwitserse FO destijds deed met de melk van de koeien op de alm. Voor de trein, ook weer smalspoor, was een klein vlondertje, waar in- en uitgeladen kon worden. In Bennekom ligt zelfs nog een symbolisch stukje spoor van een tram die daar ooit gereden heeft. Vlondertje? Het personeel van "de Kardoen" kan niet verder denken dan de "paardetram".

En als de windcentrale, Greenchoice en andere weldoeners van de automaffia hun denkhoofd eens inschakelen. Er is hier en net om de hoek veel meer mogelijk. Al 60 jaar geleden was er in Belgie, even ten zuiden van Luik de "Barrage de la Gileppe". Een stevig stuwmeer waar alle windturbines uit de buurt hun stroom kwijt kunnen in een "Pumpspeicherkraftwerk".

De Gileppestuwdam (Frans: barrage de la Gileppe) is een stuwdam in de Belgische provincie Luik, in de gemeenten Jalhay en Baelen. De toevoer van water wordt verzekerd door de in de Hoge Venen ontspringende Gileppe.

De dam is bereikbaar via de N629 en de N629a. Maar natuurlijk ook met de trein en een stukje lopen. Als je dat nog kunt. Lees meer:

De centrale van Coo-Trois-Ponts is de belangrijkste spaarbekkencentrale van België gelegen tussen Coo en Trois-Ponts in de provincie Luik in Wallonië. De centrale werd gebouwd tussen 1967 en 1979. Ze was bedoeld als buffer voor de kerncentrale van Tihange. De centrale wordt op afstand bediend vanuit de dispatch van ENGIE Electrabel in Brussel en kan in 20 seconden opgestart worden. Het totale vermogen van de centrale is 1164 MW. Deze maximumcapaciteit kan gedurende 5 uur geleverd worden. Dan zijn de bovenste bekkens leeg en moet het water terug naar boven gepompt worden. Lees meer:

Daar zijn de windturbines dan al mee bezig. De Duitsers kennen de Rurtalsperre.

Die Rurtalsperre Schwammenauel ist eine 77,4 m hohe, seit 1938 existierende Talsperre im Südwestteil von Nordrhein-Westfalen (Deutschland), die die Rur in der Städteregion Aachen und im Kreis Düren zum 7,83 km² großen Rurstausee (auch: Rursee) aufstaut. Lees meer:

En inmiddels wordt het plan ten uitvoer gebracht. Niks meer kerncentrales. In Nederland kunnen we dat ook.

Het Delta21-plan combineert opwekking en opslag van duurzame energie met watermanagement én de herintreding van een uniek ecosysteem.

Over netwerken gesproken, het succes van "witte steenkool" zoals de Alpenlanden gebruiken kan alleen met opslag van stroom die door zonnepanelen en windturbines geleverd wordt. Meer opslagbassins zijn noodzakelijk. Mocht er dan nog teveel zijn, dan kan het overschot voor waterstofgas gebruikt worden.

Deelnemers aan een projekt van Fremo bouwen zoiets in model, het Zwitserse Alp Grüm vraagt weing ruimte en zo kun je de automaffia leren dat het ook anders kan. Alp Grüm is alleen per trein bereikbaar. Lees meer:
De windcentrale en Greenchoice weten nu weer genoeg.


Toen ik 7 was wilde ik waarzegger worden, maar ik zag al gauw dat ik timmerman werd.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
MailMailMail