Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

En op 27-11-2017 graaft men weer een al tientallen jaren oud idee op, wanneer gaat men aan het werk?

Haven Rotterdam doet mee aan plan enorme ‘stekkerdoos’ in Noordzee:

"TenneT heeft idee voor eiland wisselstroom offshore windenergie Noordzee" | t.co/LRBEQNfC9r | ...

Dat simpel gecombineerd kan worden met Lievense. Dus alle pooierbakken in de straat vervangen door trams die voor iedereen beschikbaar zijn?

3-2-2013. Er waren ooit plannen voor een energietribunaal. Dat is verspilde energie, letterlijk.. De natuur en olievoorraden nemen zelf wraak. Het is dus zaak nu maatregelen te nemen, want de wraak van de natuur is geen kattepis.

In de bibliotheek is nauwelijks iets zinnigs te vinden. De heilige koe en luchtverkeer voeren de boventoon. De trein ontbreekt volledig. Hiertegen zullen simpele maatregelen genomen worden.

Bij het Rotterdamse metrostation Zuidplein is één van de plannen van de gebroeders Das al jaren geleden gerealiseerd. De oriëntering van woningen op het zuiden. Binnenkort meer afbeeldingen van deze woningen. Twee voorproefjes even geleend van het internet. De zon verwarmt de woningen vele malen effektiever dan de achterhaalde PV-panelen. Toepassing van passieve zonne-energie ook uit de praktijk in Wageningen hierboven.

En hier de Rotterdamse situatie bij het metrostation Zuidplein, al jarenlang in gebruik. >>>>

Voor stroom geldt een soortgelijk verhaal. Het plan Lievense. Uit Wikipedia:

Er waren ernstige voorbehouden tegen het plan door de landschappelijke implicaties en de mogelijke ecologische gevolgen voor het Markermeer.

Uiteindelijk gaven twee overwegingen de doorslag, enerzijds de prijs maar ook de veiligheid. Een dijkdoorbraak van een gevuld Lievense bekken zou Amsterdam onder water zetten. De TU-Delft gebruikt nog steeds de case study van het plan Lievense in haar opleiding waterbouwkunde als voorbeeld in de categorie waterrampen. Een "omgekeerd stuwmeer" (zie beneden) voorkomt dit gevaar. Lees meer:

Een afbeelding is daar niet (meer) te vinden, daarom maar hier. Deze wordt door anderen ook gebruikt:


Toen ik 7 was wilde ik waarzegger worden, maar ik zag al gauw dat ik timmerman werd.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
MailMailMail