Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

31-12-2011, definitief afrekenen met de oplichting van de overheid en media. Uit "Hoog-en-Laag": OOSTERBEEK - Na ruim twee jaar voorbereiding en overleg is het zover. In januari 2012 start de zorgboerderij met de verbouwing van de boerderij (tot theeschenkerij) en nieuwbouw van een kapschuur. Strategie architecten uit Oosterbeek hielpen bij het ontwerp ervan....

....De nieuwbouw en boerderij gaan draaien op zelf opgewekte stroom uit een biomassakachel, gestookt op hout dat onze deelnemers zelf gaan zagen van o.a. landgoed Mariëndaal.....
Meer lezen:

De laatste regel van de tekst uit de nieuwsbrief van Klein-Mariendaal is exact hetzelfde. Hoog-en-Laag heeft zonder verificatie klakkeloos gecopieerd en is inmiddels verdwenen. De verklaring van Klein Mariendaal ziet er bij navraag toch wat anders uit:

een combinatie van warmte en warm water uit cv via biomassa en stroom uit zonnepanelen.

Dit is die hoeve Klein Mariëndaal. Uitstekend georiënteerd op het zuiden, waarom geen zonneboiler? Biomassa? Dat is in deze buurt in overvloed aanwezig. Wat Staatsboswanbeheer hier mee doet?

Ook de overheid tilt de boel.
Inwoners Overasselt delen opbrengst zonnecollector: Als alles volgens plan verloopt wordt het Ver...

Een zonnecollector volgens Wikipedia:

Het mooie is dat een stirlingmotor in tegenstelling tot een gewone Ottomotor (bekend van het rijblik) elke brandstof slikt die langzaam en degelijk op hoge temperatuur verbrand wordt. Ook hout, ook biogas. Universeel dus.

Een wijd verbreid misverstand bij het stoken van hout is dat er bomen gekapt moeten worden voor pellets of houtsnippers. Dat is helemaal niet nodig. Houtspaanders en zaagsel uit de hout verwerkende fabrieken worden verwerkt tot pellets, die mits goed gestookt, nauwelijks schade veroorzaken. Een bericht (in het Duits) van het "Umweltbundesamt":

Es gibt auf dem Markt bereits moderne Holzfeuerungsanlagen, die relativ geringe Feinstaubemissionen verursachen

De Duitse Wikipedia over hout stoken!:

Die Emissionen von Holzheizungen können jedoch durch die Wahl geeigneter Kessel beeinflusst werden.

Dan zijn er lieden die duurzame energie duur vinden. Een paar roddeltjes van het internet ontzenuwd:

Bij Windenergie wordt er in de volledige lifecycle (bouw, onderhoud en afbraak) van de windturbine ongeveer 8 gram CO2 / kWh geproduceerd. Ter vergelijking, een kolencentrale produceert 1000 gram CO2 / kWh, een gascentrale produceert 400 gram CO2 / kWh en een kerncentrale 133 gram CO2 / kWh en PV zonnepanelen in Nederland 57 gram CO2 / kWh.

Maar met windenergie en een paar duizend PV-paneeltjes zullen we het niet redden. Tijd voor wat kennisaanvulling. Ook Prins Kernafval wordt middels Twitter voorgelicht.

Forums zijn vaak een bron van informatie. Eén ervan is (natuurlijk) het Duitse BHKW-forum: BHKW (BlockHeizKraftWerk). Vaak een Stirlingmotor (die gekoeld moet worden) die met houtpellets maar ook met biogas kan werken. Beide materialen zijn in feite ook energie van de zon en dus onuitputtelijk.

De argumenten tegen pellets houden weinig steek. Het rendement van onze kachel zit al op 93%, wat hoger is dan dat van stookolie. Rendementsproblemen zijn dus zeker niet aan de orde. Er zijn echter wel bijkomende voordelen van Pellets. Ten eerste is het geen giftige brandstof. Zo heb je geen stookolietank nodig met groene dop, want houtpellets die per ongeluk op de grond vallen zijn geen bodemverontreiniging, maar meststof!  Lees meer:

Het warme koelwater kan samen met de warmte van de zon in een groot opslagvat voor zonarmere tijden bewaard worden. Hoe groter het vat, hoe langer je kunt bewaren.

Deze installaties zijn compleet of in onderdelen gewoon in de handel. Zie BHKW-forum

Het Zwitserse Jenni.ch maakt gigantische vaten om alleen al de warmte van de zon in de winter te kunnen gebruiken. Een andere mogelijkheid is de opslag van overtollige warmte in de grond. En zie hoe je met onder afgebeelde smalspoortrein je brandstof aanvoert. Iets voor de gesloopte smalspoorlijnen? Lees meer:


Wie chaos wil, moet proberen alles te regelen.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Ervaar meer over Klimaatkombi.
Mail