Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten.

31-3-2012, het wordt nu spannend:

Uit RNW wereldkrant: ‘Mes gaat diep in ontwikkelingshulp’. Het mes gaat diep in ontwikkelingshulp. CDA, VVD en de PVV zouden bij de onderhandelingen in het Catshuis overeenstemming hebben bereikt om een miljard euro te snijden.....

.....Knapen onderstreept het belang van ontwikkelingssamenwerking in het algemeen, maar wilde niet ingaan op de brief van zijn partijgenoten over de gevolgen van de bezuinigingen. In de brief waarschuwen oud-CDA-ministers, onder wie Bot, Van den Broek, Kooijmans, Van Ardenne en Bukman en oud-premier Lubbers voor onevenredig bezuinigen op buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking.

In deze spaghaat zit het zooitje in Den Haag. PVV wil snijden in ontwikkelingshulp, maar CDA ziet dat niet zitten en wel om de volgende belachelijke reden. Het neokolonialisme. In de politiek heet zoiets ontwikkelingshulp, Ben Bot aan het woord: "We zijn afhankelijk van de derde wereld voor ons brood en broodbeleg". Bekijk het fimpje van domroep NOS.

Dit is ook de kurk waar "Fairtrade"op drijft. Maar ook daar snapt men er geen bal van. Het loopt tegen Pasen en dat is bijna 100% chocolade, gemaakt van cacao en dat is afkomstig uit Verweggistan. Het wordt per schip naar de verwende al dan niet "Fairtraders" gesleept. En dan kom je meteen op het volgende probleem

Peakoil Nederland op Radio 1 afgelopen zondag. Kabinet negeert oliecrisis.... http://fb.me/1RxiNJ4zF Tweet:

Toch gaan gemeenten verder met het bereiken van Uitreiking Fairtradetitel. UIt de Veluwepost: Het moment dat Renkum een Fairtrade Gemeente lijkt nu heel dicht bij te komen. In februari 2012 is de formele aanvraag gedaan en na een eerste oppervlakkige screening in behandeling genomen. De titel fairtrade gemeente wordt toegekend door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van oud minister Jan Pronk. Lees meer: en pagina 2:

De Veluwepost kaart nog een ander probleem aan dat onlosmakelijk staat van deze hypocrisie: Parkeren op en rond het plein 1946.

D66 Renkum heeft antwoord gehad op de in januari gestelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de parkeersituatie op en rond het Plein 1946 in Oosterbeek. Het college meldt als verrassing dat men ook denkt aan een ondergrondse parkeergelegenheid.

Oosterbeek

De fractie van D66 heeft in de zomer van 2011 geconstateerd dat er veel onvrede is bij ondernemers op Plein 1946/Weverstraat. Dit had vooral te maken met het gebrek aan parkeerplaatsen en de verschillende bouwactiviteiten.
Lees meer op pag 55

Over de oorzaak wil ook de "Fairtrade"-club niets weten. Een voorvechtster van "Fairtrade", werkzaam bij het Renkumse "Milieu Educatie Centrum" MEC gaf zonder van kleur te verschieten toe dat ze zes rijblikken voor de deur heeft. Hier twee ervan. De smerigste die ze kon vinden.

En ook op dit plein 1946 wordt weer een aantal schrootverzamelingen aangetroffen op het trottoir. VOL = VOL! Een vrouw wordt aangesproken, heeft natuurlijk nog nooit van Peakoil gehoord, hetgeen blijkt uit haar antwoord: "Wij hebben 3 auto's" voegt ze er nog aan toe.

Ook "Fairtrade" is dus oplichting maar dat komt vanzelf goed.

Het "probleem" is wereldwijd, uit het Duitse aktualiteitenprogramma "Aktuelle Stunde":

"Wir leiden das ganze Jahr unter Fluglärm und jetzt freuen wir uns über eine Reise nach Mallorca".


Uitstekend artikel. Kan de elektrische auto ons redden? | Stichting Peakoil Nederland http://www.peakoil.nl/2012/03/30/kan-de-elektrische-auto-ons-redden/ #ev #elektrischrijden Tweet:

Het is de moeite waard een deel van dit artikel te bekijken.

....Dan is er nog de vraag hoe alle elektriciteit wordt opgewekt. De productie van stroom zal de komende decennia enorm moeten toenemen om al deze elektrische auto’s van energie te voorzien. Als dat op basis van kolengestookte centrales gebeurt, zal de vraag naar kolen enorm toenemen. Met alle gevolgen voor milieu en de prijs van steenkool.
 
De elektrische illusie
De huidige initiatieven van de auto-industrie zijn bijna lachwekkend als we ons realiseren dat de productie van gemakkelijk winbare olie sinds 2006 niet meer toeneemt. Deze dalende trend zet de komende jaren verder door, versterkt door de toenemende vraag. Het is een internationale illusie dat wij eenvoudig kunnen overschakelen op elektrische auto’s. Deze voorstelling die in het bedrijfsleven en in de politiek doorklinkt, blijkt totaal niet reëel. Of beter gezegd: er gebeurt op dit
moment veel te weinig.....
 
Het artikel besluit met:
 
We zullen ons innovatief vermogen moeten gaan inzetten op energie-efficiënte vormen van openbaar vervoer. We zullen naar een meer lokaal georiënteerde economie moeten kijken, waarbij vervoer tot een noodzakelijk minimum is teruggebracht. En we zullen hopelijk gaan ontdekken dat al die tijd die we in de file stonden toch al niet de gelukkigste uren uit ons dagelijks bestaan waren.
 
Vertaald van :  http://peakoil.com/consumption/the-electric-car-paradox-can-we-switch-to-electric-cars/
De laatste alinea is een gevalletje: "Nou hoor je het es van een ander."

Voor de domroep maakt dat niets uit. Bert van Slooten gaat al mopperend op de benzineprijs samen met Louis Dekker gewoon verder met het elektrisch rijblik.


Politiek, geloofwaardig liegen.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.
Mail