Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

31-3-2012: Uit RNW wereldkrant: ‘Mes gaat diep in ontwikkelingshulp’. Het mes gaat diep in ontwikkelingshulp. CDA, VVD en de PVV zouden bij de onderhandelingen in het Catshuis overeenstemming hebben bereikt om een miljard euro te snijden.....

.....Knapen onderstreept het belang van ontwikkelingssamenwerking in het algemeen, maar wilde niet ingaan op de brief van zijn partijgenoten over de gevolgen van de bezuinigingen. In de brief waarschuwen oud-CDA-ministers, onder wie Bot, Van den Broek, Kooijmans, Van Ardenne en Bukman en oud-premier Lubbers voor onevenredig bezuinigen op buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking.

In deze spaghaat zit het zooitje in Den Haag. PVV wil snijden in ontwikkelingshulp, maar CDA ziet dat niet zitten en wel om de volgende belachelijke reden. Het neokolonialisme. In de politiek heet zoiets ontwikkelingshulp, Ben Bot aan het woord: "We zijn afhankelijk van de derde wereld voor ons brood en broodbeleg".

En dat broodbeleg komt hoofdzakelijk uit derdewereldlanden. Waar ook de vluchtelingen vandaan komen. Engelse term:

"shitcountries".

Vooral de Engelstalige landen zijn de bezetters van deze landen die nu een gigantische vluchtelingenstroom op gang brengen. Nederland niet in de laatste plaats.

Dit is ook de kurk waar "Fairtrade"op drijft. Maar ook daar snapt men er geen bal van. Het loopt tegen Pasen en dat is bijna 100% chocolade, gemaakt van cacao en dat is afkomstig uit Verweggistan. Het wordt per schip naar de verwende al dan niet "Fairtraders" gesleept. Per zeilboot?

En dan kom je meteen op het volgende probleem.

Peakoil Nederland op Radio 1 afgelopen zondag. Kabinet negeert oliecrisis.... http://fb.me/1RxiNJ4zF

Toch gaan gemeenten verder met het bereiken van Uitreiking Fairtradetitel. UIt de Veluwepost: Het moment dat Renkum een Fairtrade Gemeente lijkt nu heel dicht bij te komen. In februari 2012 is de formele aanvraag gedaan en na een eerste oppervlakkige screening in behandeling genomen. De titel fairtrade gemeente wordt toegekend door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van oud minister Jan Pronk.

De Veluwepost kaart nog een ander probleem aan dat onlosmakelijk staat van deze hypocrisie: Parkeren op en rond het plein 1946.

D66 Renkum heeft antwoord gehad op de in januari gestelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de parkeersituatie op en rond het Plein 1946 in Oosterbeek. Het college meldt als verrassing dat men ook denkt aan een ondergrondse parkeergelegenheid.

Oosterbeek

De fractie van D66 heeft in de zomer van 2011 geconstateerd dat er veel onvrede is bij ondernemers op Plein 1946/Weverstraat. Dit had vooral te maken met het gebrek aan parkeerplaatsen en de verschillende bouwactiviteiten.

Over de oorzaak wil ook de "Fairtrade"-club niets weten. Een voorvechtster van "Fairtrade", werkzaam bij het Renkumse "Milieu Educatie Centrum" MEC gaf zonder van kleur te verschieten toe dat ze zes rijblikken voor de deur heeft. Hier twee ervan. De smerigste die ze kon vinden.

En ook op dit plein 1946 wordt weer een aantal schrootverzamelingen aangetroffen op het trottoir. VOL = VOL! Een vrouw wordt aangesproken, heeft natuurlijk nog nooit van Peakoil gehoord, hetgeen blijkt uit haar antwoord: "Wij hebben 3 auto's" voegt ze er nog aan toe.

Ook "Fairtrade" is dus oplichting maar dat komt vanzelf goed.


Een positief bericht komt van het Duitse programma Nano. Beter één keer zien dan 10 keer horen. Permacultuur. Lees meer

Bijgewerkt 11-2-2018: Als je echt ontwikkelingshulp wilt geven en zo vluchtelingenstromen wilt voorkomen zul je iets moeten doen aan armoede in deze gebieden. Monoculturen en macht van Monsanto de kop in drukken.

Een voorbeeld is ook het gebruik van neonicotinoïden verkocht door.... Lees meer:

Biologische landbouw werpt zijn vruchten af. https://t.co/bl0h7Unwsf

The negative effect of the fall of the Soviet Union on Cuba’s economy turned out to be a blessing in disguise for nature on the island. Since Cuba couldn’t afford to buy pesticides anymore they were forced to look for an alternative and turned to organic farming. It took time before the country started to reap its rewards, but the government didn’t change its policy and today this is paying off. Bees populations in Cuba are thriving and since the country is pesticide-free all the honey produced is marketed as organic. Honey is now Cuba’s fourth most valuable export.

En zo doet men het in al die andere ontwikkelingslanden, geen monocultuur, geen dure bestrijdingsmiddelen, geen machtsspelletjes van Monsanto.

Nu nog de consument aanpakken. Carobe is een prima alternatief voor chocolade (cacao).

Carob

Carob zijn de donkerbruine zaden in de peulen van de johannesbroodboom. De peulen worden tot 20 cm lang en zijn 3 cm dik. Omdat ze zoet smaken, worden de zaden soms zo gegeten. Meestal worden ze gemalen en geroosterd. Het is dan een goede vervanger voor cacao. Er hoeft bij gebruik van carob geen suiker gebruikt te worden. Gemalen carob noemt men ook wel johannesbroodboompitmeel. Dit wordt in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt als verdikkingsmiddel (emulgator E410). Ook kun je dit meel kopen om babyvoeding te verdikken om spugen bij zuigelingen te voorkomen.

Wist je dat?

Hoe groeit carob?

De johannesbroodboom is een 6 tot 10 meter hoge boom die groeit in landen rond de Middellandse Zee.
En deze landen zijn per trein bereikbaar.


Politiek, geloofwaardig liegen.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.