Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze site is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de site als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze site op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Verder werkt deze site ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

10-4-2017 In België en vast ook elders probeert men mest uit de landbouw te vergisten. Het gevolg is een giftige wolk salpeterzuur die enkele dorpen bedreigt. Een uitzonderlijk geval.

het eindresultaat een hernieuwbare grondstof zou kunnen zijn die als kunstmestvervanger zou kunnen dienen.

Biogas is niet nieuw, De Kleine Aarde te Boxtel installeerde al in de jaren 70 van de vorige eeuw een biogasinstallatie, later werd dit idee door anderen overgenomen en verscheen er ook een rocketstove. Men kan dus probleemloos van het Groningse aardgas af en ook het fosfaatprobleem is voorbij. Lees meer:

De wat onpraktische bolwoning kan desgewenst worden vervangen door de onderlandwoning van Mike Oehler. En er zijn meer oplossingen. Diverse energieboeren bieden "Groen-gas" aan. Tot nu toe alleen in gebruik in bussen en dienstauto's van gemeenten.

Op dit moment denken de stroomboeren en woningverhuurders de kip met de gouden eieren gevonden te hebben. Liander biedt de "slimme meter" aan en Vivare vervangt CV-ketels door "hoog-rendementsketels".  E.e.a. combineren komt niet in hun koppen op. Genoemde "groengasmotoren" smijten de overtollige warmte weg en juist deze warmte zou er voor kunnen zorgen dat het Groningse gas afgesloten zou kunnen worden. Al jaren is er de Whispergen die ook werkt op "groengas".

Er kunnen nu meerdere vliegen in één klap geslagen worden.

Het maakt voor een stirlingmotor niets uit waar de warmte vandaan komt. In dit voorbeeld van de zon.

Info over andere fabrikanten is hier en op twitter te verkrijgen. Googlen levert nog meer info op.

@bhkwinfozentrum

De huisbaas heeft zojuist gereageerd. De automaffia is in coma en ook de domroep is een kermis.

Zelfs het openbaar vervoer denkt niet verder dan de eigen tank. Zo ook de diverse gemeenten. Zoals
Wageningen

28-2-2015 Het is weer verkiezingstijd en dan komen de politici weer in het wild voor. Zo ook op de markt in Wageningen, een interessant diskussieterrein. Maar sommigen hebben hier helemaal geen trek in, zeker als je met hout snijdende argumenten komt. Ze vertonen vluchtgedrag. Ook dat komt in het wild voor.

En ook de Triodosbank kan het niet aan. Bekijk de hart- hoofdprijs.

De opslag van de warmte verdient nog wel enige aandacht, maar ook daar is een oplossing voor. En letterlijk iedere woning heeft hier plaats voor. Aan bv het plafond of tegen muren.

Uit de jaren 70 en 80 komt dit idee. Kleine buffervaatjes vinden een plaatsje op zolder en tegen het plafond, vaak nog in combinatie met energie van de zon. Zoals deze kleine kannetjes, die met wat moeite aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En alles is te combineren. Alleen gebrek aan fantasie is je beperking. Opvallend is ook de beperking van Engelstalige landen. Regeringen proberen hun verspillende leefstijl dan wel op te dringen via de media, maar de werkende ideëen komen toch echt uit het Oosten, enkele slimmerds proberen op andere manieren ideëen te delen.

Bodemenergie heeft een andere mogelijkheid. De bodem. En zo blijft NL achter lopen. Als men net zo veel aandacht aan dit probleem zou geven als aan sport.... Veel sportvelden zijn hiervoor geschikt.

Zie ook

Warmte beter benut.
Stroomproduktie

Tesla en de Cargotram
Open haard
Simpele grappenmakers

Groengas en mest.
Opslag warmte in de grond.
Lowcardieet, Nocardieet, Blikloosdieet.


Hoeveel CO2 en Gronings gas zou jij besparen als je de auto liet staan?


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
MailMailMail