Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

10-4-2017 In België en vast ook elders probeert men mest uit de landbouw te vergisten. Het gevolg is een giftige wolk salpeterzuur die enkele dorpen bedreigt. Een uitzonderlijk geval.

het eindresultaat een hernieuwbare grondstof zou kunnen zijn die als kunstmestvervanger zou kunnen dienen.

Biogas is niet nieuw, De Kleine Aarde te Boxtel installeerde al in de jaren 70 van de vorige eeuw een biogasinstallatie, later werd dit idee door anderen overgenomen en verscheen er ook een rocketstove. Men kan dus probleemloos van het Groningse aardgas af en ook het fosfaatprobleem is voorbij. Lees meer:

De wat onpraktische bolwoning kan desgewenst worden vervangen door de onderlandwoning van Mike Oehler. En er zijn meer oplossingen. Diverse energieboeren bieden "Groen-gas" aan. Tot nu toe alleen in gebruik in bussen en dienstauto's van gemeenten en woningbouwverenigingen. Zij denken iets goeds te doen.

Op dit moment denken de stroomboeren en woningverhuurders de kip met de gouden eieren gevonden te hebben. Liander biedt de "slimme meter" aan en Vivare vervangt CV-ketels door "hoog-rendementsketels".  E.e.a. combineren komt niet in hun koppen op. Genoemde "groengasmotoren" smijten de overtollige warmte weg en juist deze warmte zou er voor kunnen zorgen dat het Groningse gas afgesloten zou kunnen worden. Al jaren is er de Whispergen die ook werkt op "groengas".

Er kunnen nu meerdere vliegen in één klap geslagen worden.

Een veel beter idee komt na veel vijven en zessen van de domroep die een oud idee heeft opgegraven. De veehouderij. Hier kan men groengas bewaren en er kassen mee verwarmen. Deze installaties leveren dan meteen stroom om hun produkten af te voeren. Elektrisch, ook al een losse flodder van de "deskundigen".

Dit autootje van Vivare dat in de straat stond omdat je na thuiskomst uit het ziekenhuis niet thuis was stond er later weer met iemand van Vivare, begeleid door oom agent, Dit omdat je ooit met kinderen uit de buurt folders rond bracht voor een biologische boerderij. Toen belde een bezorgde buurtgenoot de politie. Die kinderen die straks allemaal de rekening gaan betalen. Maar daar maken oom agent en Vivare zie niet druk om. En nu zitten ze in  de knel.

En deze installaties hebben zelfs met biomassa geen probleem. Het mooie is dat een stirlingmotor in tegenstelling tot een gewone Ottomotor (bekend van het rijblik) elke brandstof slikt die langzaam en degelijk op hoge temperatuur verbrand wordt. Ook hout, ook biogas. Universeel dus.

Als @vivare z'n kop uit het zand haalt hoeven ze minder met hun tanden te knarsen.

Voer van eigen grond, en mest terug op eigen grond: eigenlijk moet de melkveeboer terug naar vroeger. Dat is het advies van de Commissie Grondgebondenheid.

De door de melkveesector zelf in het leven geroepen commissie heeft als doel om melkboeren en -bedrijven duurzamer te laten werken.

De melkveehouderij is de afgelopen decennia sterk geïntensiveerd. Veel boeren zijn meer koeien gaan houden, vaak op kleinere stukken grond. Het gevolg is dat ze op dit moment meer voer van ver halen, en meer mest hebben die ze zelf niet op hun eigen grond kwijt kunnen. Lees meer:

Overigens past de biologische boerderij Veld en Beek de verwerking van mest al lang toe. Een eeuwenoud principe.

De vruchtbare mest van de koeien is nu niet alleen meer voor productie van koeienvoer, maar ook voor de productie van groente, graan en aardappelen voor onze klantenkring. Lees meer:

Het maakt voor een stirlingmotor niets uit waar de warmte vandaan komt. In dit voorbeeld van de zon.

Info over andere fabrikanten is hier en op twitter te verkrijgen. Googlen levert nog meer info op.

@bhkwinfozentrum

De huisbaas heeft zojuist gereageerd. De automaffia is in coma en ook de domroep is een kermis.

Zelfs het openbaar vervoer denkt niet verder dan de eigen tank. Zo ook de diverse gemeenten. Zoals
Wageningen

28-2-2015 Het is weer verkiezingstijd en dan komen de politici weer in het wild voor. Zo ook op de markt in Wageningen, een interessant diskussieterrein. Maar sommigen hebben hier helemaal geen trek in, zeker als je met hout snijdende argumenten komt. Ze vertonen vluchtgedrag. Ook dat komt in het wild voor.

En ook de Triodosbank kan het niet aan. Bekijk de hart- hoofdprijs.

De opslag van de warmte verdient nog wel enige aandacht, maar ook daar is een oplossing voor. En letterlijk iedere woning heeft hier plaats voor. Aan bv het plafond of tegen muren.

Uit de jaren 70 en 80 komt dit idee. Kleine buffervaatjes vinden een plaatsje op zolder en tegen het plafond, vaak nog in combinatie met energie van de zon. Zoals deze kleine kannetjes, die met wat moeite aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En alles is te combineren. Alleen gebrek aan fantasie is je beperking. Opvallend is ook de beperking van Engelstalige landen. Regeringen proberen hun verspillende leefstijl dan wel op te dringen via de media, maar de werkende ideëen komen toch echt uit het Oosten, enkele slimmerds proberen op andere manieren ideëen te delen.

Bodemenergie heeft een andere mogelijkheid. De bodem. En zo blijft NL achter lopen. Als men net zo veel aandacht aan dit probleem zou geven als aan sport.... Veel sportvelden zijn hiervoor geschikt.

Kan men bij @EenVandaag combineren? De klimaatproblemen voor huurders en het overschot aan piloten. Ik betaal geen cent extra aan energiekosten. Toen de CV vervangen  werd warmtekrachtkoppeling aanbevolen. Door @Vivare_ genegeerd. Zij gaan betalen.

Zie ook

Paardentram 2.0
Warmte beter benut.

Stroomproduktie
Tesla en de Cargotram
Open haard
Simpele grappenmakers

Groengas en mest.
Opslag warmte in de grond.
Lowcardieet, Nocardieet, Blikloosdieet.


Hoeveel CO2 en Gronings gas zou jij besparen als je de auto liet staan?


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
MailMailMail