Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze site is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums kort te maken. Beschouw de site als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie.

Bekijk deze site met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

8-1-2013. Uit HetkanWel, de "zonnepanelen-oplicht-site: Een land grotendeels op hernieuwbare elektricteit laten draaien is makkelijker dan je misschien denkt. Er zijn wereldwijd namelijk al 45 landen die meer dan 60% van hun elektriciteit opwekken met waterkracht, wind, zon, biomassa, warmte of andere hernieuwbare bronnen van energie. Lees meer:

Let wel, HetkanWel heeft het over stroom. Over warmte gaat het niet en als je het bericht leest, dan weet je ook waarom. Het zijn bijna zonder uitzondering tropische of subtropische landen. De stroom met de zon opgewekt ontbreekt dan ook bijna volledig. En ook in Albanie, waar deze foto gemaakt is, is men niet op z'n achterhoofd gevallen.

Een deel van de lijst van HetKanWel.

Albanië (100% waterkracht in 2008)
Angola (96.45% waterkracht in 2008)
Belize (90.91% waterkracht in 2008)
Bhutan (99.86% waterkracht in 2008)
Brazilië (88.88% hernieuwbaar met 4.93 % niet-waterkracht in 2009)
Burundi (100% waterkracht in 2008

En uiteindelijk is ook waterkracht een afgeleide van "zonne-energie".
Alleen bij HetKanWel weet men dat nog niet.

Meer over wel werkende simpele oplossingen met een hoge EROEI:


Als de Neanderthalers kernenergie hadden gehad, hadden we nu nog hun afval.


Klimaatkombi zal op diverse media interveniëren. Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.
Mail