Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

5-12-2011, uit RNW wereldkrant: Tekort aan vaklieden dreigt in Nederland In Nederland dreigt een tekort aan vaklieden. Scholieren laten technische opleidingen links liggen, terwijl de arbeidsmarkt schreeuwt om kundig personeel. ‘In de techniek is zelfs in tijden van recessie je toekomst verzekerd.’ Het aantal leerlingen dat kiest voor een technische opleiding is in Nederland in zeven jaar gedaald met 30 procent. Al in 2014 komt Nederland zo’n 60.000 technisch geschoolde jongeren tekort.
Dat gaat in de komende jaren voor problemen zorgen.

Voor een gebrek aan technisch personeel waarschuwt men al jaren, op de basisschool kent men één techniekdag per jaar. Zeker in de energiesektor en net als met de oorzaken van het broeikaseffekt is ook hier de oplossing gelegen in een combinatie van energiebronnen:. En sinds kort slaat men inderdaad de handen ineen, het toverwoord is "Decentrale energie-opwekking". Daartoe verschijnen de laatste tijd berichten op twitter van een vereniging met de naam @eDecentraal.

Deze club beoogt wat op vorige weblog en deze site beoogd wordt. Er is wat tegenwind, want de stroomboeren laten zich niet zomaar de kaas van het brood eten. Maar het broeikaseffekt en Peakoil slaan binnen enkele jaren keihard terug. Er zijn decentrale stroomafnemers, dus waarom niet decentrale opwekkers? En inderdaad, sinds enige jaren bestaan er microwkk's, kleine generatoren, vaak niet groter dan een flinke koelkast met een elektrisch vShoutboxermogen van +/- 1 KW die gekoeld moeten worden. In een gewome centrale verdwijnt deze warmte in de plomp. Blijft over een rendement van een slordige 40%.

De oplossing is simpel:

Zo'n 75% van de Nederlandse bevolking heeft een oud ijzerverzameling (beter bekend als auto) voor de deur staan. Die constructie bevat een verbrandingsmotor met een vermogen van minimaal 30 KW. Prijs van deze roestverzameling vanaf € 8000.- nieuw. 7 miljoen van deze wegversmallingen zijn er nu in deze bananenrepubliek.

Wat is er nou simpeler om een kleinere versie van deze verbrandingsmotor te versimpelen (daar zijn we tenslotte goed in) tot een stirlingmotor en er een generator aan te hangen. 1 á 2 KW is dan voldoende. Het koelwater kan zeker in de winter gebruikt worden voor verwarming en hoeft niet als bij de Eemslandconstructie in de plomp geloosd te worden. Een iets geavanceerder model kan gebruik maken van een flink opslagvat, zodat de warmte die in de zomer vrijkomt, in de herfst en winter gebruikt kan worden.
I.p.v. een grote opslagtank kan de overtollige warmte ook in de grond opgeslagen worden. Meer lezen:

Omdat deze generator (ook wel bekend als Microwkk) kleiner is en ook simpeler, kan de prijs (ook al omdat er 7 miljoen van gebouwd gaan worden) flink omlaag.

I
n de Duitstalige landen zijn deze daar als "Blockheizkraftwerke" bekend zijnde Microwkk's al veel meer in gebruik. Die worden daar NIET met kolen gestookt maar met pellets, die gemaakt worden van houtafval uit de hout verwerkende industrie. Maar elke andere duurzame brandstof is mogelijk. De stirlingmotor vindt biogas ook lekker, als het maar warmte oplevert.

Dat de Duitsers ook bezig zijn met het rijblik toonde de intelligente zender "3sat" met het dagelijks programma "Nano" weer eens aan. Meer lezen:

De warmte van het koelwater van een microwkk kan natuurlijk net zo goed opgeslagen worden. Er zijn dan minder zonnecollectoren nodig. Zodra het Kombikraftwerk om stroom vraagt omdat zon- en wind niet voldoende meer leveren, worden de microwkk's in de duizenden woningen centraal ingeschakeld. Omdat niet iedereen altijd op verwarming zit te wachten, wordt het warme koelwater opgeslagen in het buffervat voor later gebruik. Er is slechts één extra warmtewisselaar nodig.  (Meer info):

De warmte kan ook gebruikt worden om te koelen. Iedereen kent de campingkoelkastjes op gas. Er zit ook een elektrisch verwarmingselementje in. Hoofdzaak, het gaat om warmte, in dit geval overtollige warmte.

Kleinschalige energieopwekking met warmtekrachtkoppeling. En de mogelijkheid om biomassa of biogas als brandstof te gebruiken, die in de omgeving groeit en niet uitgeput raakt. Ook geen problemen met zware hoogspanningskabels. Valt één deel van de energievoorziening uit, draait de rest gewoon door. Onderhoud simpel door een CV-monteur te doen. Maakt deel uit van het Kombikraftwerk. (Meer info):

Enige jaren geleden klonk er op de radio de reklame van Sun Microsystems: "The network is the computer". En daar profiteert iedereen nog steeds van.

Zo ook met het elektriciteitsnetwerk. Ook daaraan hangen gebruikers en opwekkers. Iedereen kan meedoen. Hiernaast zie je een elektriciteitsnetwerk (enigszins "verduurzaamd").

Het is voorjaar en dus zijn er wat nieuwe verbruikers en opwekkers gezaaid en die zijn goed opgekomen.


Nieuw zijn de "energyballs" die 1 á 2 KW per stuk leveren. De innovatieve kleine windturbines zijn niet bedoeld om ergens op het dak geplaatst te worden. Maar dat het kan bewijst de video. Over de lokatie dient terdege nagedacht te worden. Denk daarbij aan industriegebieden, langs (spoor)wegen en andere lokaties waar mensen geen hinder ondervinden.

Hout is ook een prima materiaal om kleine windturbines van te bouwen.

Van wat er in hout zit kun je prima lijm, verf en bioplastics maken.

Maar dat is niet eens nodig. Hout is flexibel genoeg om de krachten van de wind te weerstaan. Dat heeft men bij Lowtechmagazine ook goed begrepen.

Andere verhalen hoor je van de critici. Vaak niet meer dan de bezitters van PV-panelen.

De Energy Ball kost 3.000 euro, BTW inbegrepen. Voor de plaatsing komt daar nog eens 1.500 tot 2.000 euro bij (afhankelijk van de installateur).

Bedenk wel dat de Energy ball ook 's nachts en in de winter stroom levert als de PV-panelen het af laten weten. Lees meer:

De heruitvinding van de kleine windturbine: https://t.co/TzMdn2AyKx https://t.co/d3v1ytldlQ

Dit is één van de tips die Milieudefensie aan de grote klok zou kunnen hangen.

Er zijn in Nederland ongeveer 7 miljoen auto's, dus waarom niet 7 miljoen energyballs? Samen met de "grote jongens" als waterkrachtcentrales en windparken gaan we de zaak van stroom voorzien. De waterkrachtcentrales zelf kunnen ook kleinere vormen aannemen, zodat deze overal zonder miljeuschade ingepast kunnen worden. Zelfs in Nederland. De Maas heeft al een verval van 40 meter.

Reken zelf maar uit hoeveel dat oplevert.


Dit zijn een paar mogelijkheden, die de domroep bewust negeert. En de resultaten zijn merkbaar als er ergens een initiatief is voor "groene stroom" zoals kortgeleden in Wageningen waar de PV-panelen weer aan de orde kwamen. Let wel, de stroom uit deze zielige plaatjes is nog steeds duurder dan conventioneel opgewekte stroom. De zonneboiler kwam er nauwelijks aan de orde. Laat staan de talloze andere mogelijkheden:

In Nederland wordt veel stroom gebruikt voor verwarming. Ook hier kan nog wel wat ontwikkelingswerk gedaan worden. Te denken valt aan waslijn i.p.v. wasdroger, fluitketel i.p.v. elektrische waterkoker en ga zo maar door. De te verwachten introduktie van het elektrische rijblik (aktieradius 200 km) zal de behoefte aan stroom nog veel meer doen toenemen, Veel van de ritjes met deze boodschappenwagentjes kunnen met de fiets gedaan worden. Weer minder stroom nodig

Niet simpel, want aanbod van stroom is lang niet altijd in overeenstemming met de vraag naar stroom. Er zou bv zoals vroeger ook aan produktopslag gedacht kunnen worden, zoals de klassieke Hollandse korenmolen meel maalde als er veel wind was. De toekomst is dus aan een centrale regeleenheid die de decentrale stroomopwekking een kans geeft.

Eine sichere Energieversorgung durch Erneuerbare Energien immer und überall – das Regenerative Kombikraftwerk macht es möglich.

Das Regenerative Kombikraftwerk verknüpft und steuert 36 über ganz Deutschland verstreute Wind-, Solar-, Biomasse- und Wasserkraftanlagen. Es ist ebenso zuverlässig und leistungsstark wie ein herkömmliches Großkraftwerk. Das regenerative Kombikraftwerk zeigt, wie durch die gemeinsame Regelung kleiner und dezentraler Anlagen bedarfsgerecht und zuverlässig Strom bereitgestellt werden kann.

En nog een reden om van het gevaarlijke kernenergie af te komen:

"Kombikraftwerk" bedeutet, die Vorteile der verschiedenen Erneuerbaren Energien optimal zu kombinieren. Windenergieanlagen und Solarmodule leisten je nach Verfügbarkeit von Wind und Sonne ihren Beitrag zur Stromerzeugung. Ausgleichend werden Biogas und Wasserkraft eingesetzt: Je nach Bedarf werden sie in Strom umgewandelt, um kurzfristige Schwankungen auszugleichen oder vorübergehend gespeichert. Einer Vollversorgung mit Erneuerbaren Energien steht technisch nichts im Wege.

Das Regenerative Kombikraftwerk ist eine Initiative der Firmen Enercon GmbH, Schmack Biogas AG und SolarWorld AG, unterstützt durch viele Partner aus der Branche der Erneuerbaren Energien. Lees meer:


Als de Neanderthalers kernenergie hadden gehad, hadden we nu nog hun afval.


Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Ervaar meer over klimaatkombi____________________________________________________________________________________________________________
Mail