Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

26-2-2012. Een paar berichten van een jaar geleden. Als Kopenhagen slaagt, sneuvelt de WTO. Interview met dr. Lou Keune in "De Kleine Aarde". Kopenhagen is mislukt omdat de globalisering dat wil. (Meer info):

Men wil: Bananen, tomaten, aardbeien in de winter. Vlees dat gefokt is met voer uit Verweggistan. Dat is ook wat de WTO (World Trade Organistaion, Wereld Haldels Organisatie) wil. En dus is Kopenhagen mislukt. "Nou en" zul je misschien zeggen. Er is op z'n zachts gezegd wat tegenwind.

Peakoil

waar de meesten nog nooit van gehoord hebben, is dan het antwoord, want olie, nodig voor het transport van bananen, koffie, thee en katoen en nog veel meer spullen, komt voornamelijk uit het midden-oosten. En niet zo maar. Cynisch zeg je? Er staan inmiddels zat alternatieven op deze website.

Eerlijke handel? Vraag deze bananenteler.

Lees ook deze: Trouble WTO  Probleem:


Zoals de naam al vermoedt, het klimaat, door sommigen betwijfeld en Peakoil Voor beiden is het noodzakelijk dat het roer om gaat. Dat kan ook heel goed, mits men nadenkt over transport van goederen en personen. In eerdere  berichten is al aangetoond dat dit gecombineerd kan worden. Nu is de energievoorziening aan de beurt. Er is behoefte aan:

Oplossing:

- Stroom, voor verlichting, machines, elektronika enz.
- Warmte, voor woningen, gebouwen.

Ook dat kan gecombineerd worden. Ook in een vorig bericht, de microwkk met stirlingmotor levert stroom EN warmte. En wel precies voldoende voor één gezin, dwz 1 KW stroom. Dat heeft een gezin niet permanent nodig, dus is er een overschot dat anderen kunnen gebruiken. Voor transport bv. Dit treinstel  heeft een slordige 1700 KW nodig om een trein met een capaciteit van 250 reizigers te kunnen optrekken. Dat is per reiziger 7 KW (maximum vermogen). Rijdt de trein eenmaal, is dat natuurlijk veel minder. Er zijn dus 7 microwkk's nodig om één persoon te laten wegrijden. Niet iedereen reist tegelijkertijd. En niet alle treinen zijn tegelijkertijd aan het optrekken.

Maar om wat reserve te hebben zetten we een andere energiebron in, de Energyball. Meer info hierover vind je hier. De Energyball is nu nog vrij duur, maar door de simpele constructie is serieproduktie eenvoudig. De energyball kan bijna overal
geplaatst worden. Er zijn 2 typen Energyballs, één van 500 Watt en één van 2 KW maximum vermogen. 's Zomers als de microwkk weinig gebruikt wordt, levert de Energyball van 2 KW makkelijk 1 KW. Meer info:

Er zijn 6 miljoen huishoudens in Nederland, goed voor 6000 Megawatt! Scholen, bedrijven en overheidsgebouwen leveren een grotere bijdrage. Het interlokale verkeer wordt na de sloop van het fijnmazige railnet nu verzorgd door bussen.

Die gebruiken ook flink wat olie, die op raakt. Smalsporig railtransport vraagt veel minder energie.

Een berekening: Dit treinstel met een vermogen van max. 640 KW heeft ruim 70 zitplaatsen maar kan nog 2 rijtuigen met totaal 120 zitplaatsen trekken. Totaal 640 KW voor 190 zitplaatsen, 3.5 KW per persoon.

Goederenwagens kunnen ook meegenomen worden door gebruik van standaard koppelingen. En dat gebeurt ook in de praktijk. Hier een van de RhB overgenomen motorwagen met drie containerwagens, op weg naar de vuilverbranding, wat weer energie oplevert!

Defekt materieel, aankoppelen en wegwezen. Het universele smalspoor!
Peakoil Nederland begon ooit een wedstrijd om het olieverbruik terug te dringen. Nodig omdat de produktie van olie over z'n hoogtepunt is. Hier zijn tips, blogs en andere zaken te vinden. Ook de elektrische auto komt er ter sprake. Niets bizonders voor deze website, die de elektrische auto grotendeels negeert. (Meer info):

Men zou zich beter bezig houden met de mogelijkheden van kleinschalige warmtekrachtkoppeling in woonwijken. (Meer info): En dit is slechtes één van de vele alternatieven. Ook een voorbeeld is de Zwitserse Forchbahn.

Een mooi voorbeeld hoe bv de Rijnlijn voor een zacht prijsje aan z'n materieel kan komen. Managers met kennis van zaken zijn nodig. Hoe een smalspoorlijn in zowel stedelijke als landelijke omgeving ingepast kan worden laat deze foto zien.
De Rijnlijn zal een smalspoorlijn worden. Dat betekent dat het materieel net als de tram of bus in het dagelijkse straatbeeld ingepast kan worden. Daar is ook de klant, de bedrijven aan de weg.

Eén van de voorbereidingen op deze situatie kan het aanleggen van een straatspoor bij reconstructie van wegen. Zodra de nood aan de man komt, is omschakelen heel simpel. Hier een voorbeeld van zo'n inpassing in het Zwitserse Zürich. Klik op de foto voor een grotere afbeelding.

Niemand houdt er rekening mee dat hun heilige koe, het rijblik stil zal komen te staan door gebrek aan olie.
"Biodiesel zal hen redden." :

Even iets over de ontstaansgeschiedenis van olie. Wikipedia hierover:

Uit Wikipedia: In tegenstelling tot steenkool en bruinkool, die in een moerassige omgeving werden gevormd, vormde de voorloper van aardolie, het kerogeen of aardwas, zich op de zeebodem. Noodzakelijk was dat die zeebodem zeer zuurstofarm was, waardoor de bezinkende organismen niet volledig konden worden verteerd door aaseters of bacteriën. Zo vormde zich, ten gevolge van gedeeltelijke afbraak van de organische materie door anaerobe bacteriën, de kerogeen, die te vinden is in de zogenaamde teerzanden......... Meer lezen:

Dit proces duurde miljoenen jaren. Het resultaat wordt in krap 200 jaar zover opgeconsumeerd zodat verdere winning onbetaalbaar wordt. Einde files.


Wikipedia over biodiesel: Het toenemende gebruik van biodiesel en bio-ethanol zorgt voor veel extra vraag naar gewassen waaruit olie kan worden gewonnen. Een van de grootste zorgen is met name het kappen van tropische wouden om zo ruimte te maken voor de aanbouw van de lucratieve oliepalm, zoals in de Filipijnen en op Indonesië. Naast ontbossing en erosie komen daardoor bijzondere plantensoorten en beschermde diersoorten zoals de oerang-oetang in het gedrang. Bovendien kost het transport van dit tropische biodiesel ook de nodige brandstof voor het in Nederland aan de pomp verkrijgbaar is........ Meer lezen:

Zo zijn er ook lieden die met enige weemoed terugdenken aan de oorlog toen auto's noodgedwongen met een houtgasgenerator reden. Er is zelfs een hele club die zich hiermee bezig houdt. En dat allemaal om een miljoenen jaren durend proces in een paar jaar te persen. Tophumor. Meer lezen:

Het enige alternatief is de fiets, voor grotere afstanden het elektrisch railtransport, met geringe rolweerstand en de mogelijk om te gaan met duurzaam opgewekte stroom. Het rendement van een verbrandingsmotor zal nooit groter worden da 50%. De rest verdwijnt door koeling.

En die trein is in opmars. Of je dat nou leuk vindt of niet.

De olieprijzen zitten weer in de lift. Dat komt deels doordat bestaande oliebronnen over het produktiehoogtepunt heen zijn. Volgens het marktmechanisme geldt dan: Als het aanbod daalt en de vraag stijgt, stijgen de prijzen. Daar hebben de oliemaatschappijen iets op gevonden. Voorlopig althans. Teerzanden. In Canada worden daarvoor de oerbossen gesloopt, meren vergiftigd. Maar ook de olieslaven moeten dokken. Het kost anderhalf maal zoveel om de heilige koeien van sap te voorzien. Voor slachtoffers van de Nederlandse domroep (en dus ook slachtoffer van de oliemaatschappijen), die hierover in alle talen zwijgen een filmpje van het Zwitserse aktualiteitenprogramma "10vor10".

Daar had men in het Gelderse Valburg (je weet wel van het afgeketste multimodaal vervoerscentrum aan de Betuwelijn) een "antwoord" op. Een festival voor bouwers van kleine windmolens.

Er hing een jaren 70-sfeertje, waaruit blijkt dat de goedwillende amateurs nihil-komma-nul geleerd hebben. Een uitspraak van één van de "exposanten" "Hij slaat op hol als je de belasting er af haalt." De belasting in dit geval een paar akku's. Nogal klontjes, een fiets van een helling naar beneden haalt ook met gemak meer dan 30 km/u.


In 1982 publiceerde Fons de Beer een bouwbeschrijving van een windturbine met bladverstelling. Zodra het toerental verandert, verandert ook de bladhoek, zodat het toerental constant blijft. Bouwbeschrijving onder de foto.

Maar hang het ding dan aan het net, want een akku, hoe groot ook is eens vol en wat doe je als het wekenlang hard waait? Daar had men geen antwoord op. Van het kombikraftwerk had men nog nooit gehoord.

Wel een heleboel blik. Een spoorlijn om de hoek met zelfs het station Zetten-Andelst. Op het "Ecologieforum" spreekt men van een gezellig sfeertje, waar je overigens € 7.50 moest betalen om een volgepropte schuur te bezoeken. Waar alweer geen intelligente windturbine te vinden was. Wel veel "respekt" voor het rijblik van één van de bezoekers, dat gewoon doorgaat met het produceren van de verkeersinfarkt. Een rijblik met een houtgasgenerator op de trekhaak. Met anderhalve ton staal de bossen opstoken om een manifestatie te bezoeken.

Rendement van dit gebeuren: Nog geen 30%!! Foto (nodig om het imago van de eigenaar op te krikken) vrij beschikbaar. Hang de aandrijving van dat ding met motor en generator aan het net. Dan heeft de gemeenschap er nog wat aan. Dit is dus de transportmentaliteit van de "ecologisch" denkende gemeenschap in deze bananenrepubliek. En men zit zichzelf al behoorlijk in de weg.

Hier probeert men de "klant" te bereiken......

En hier is de "klant" bereikt. De "klant" zelf moet nog even geduld hebben. "Super de Boer" wordt bevoorraad.

De boodschappen worden zoals hier te zien voornamelijk per rijblik gedaan en daar heeft Toyota (je weet wel van de terugroepakties) ook een antwoord op. Wel even vijf kinderen bij elkaar neuken voor de bijtelling.

Twee jaar geleden pleitte het Renkumse CDA voor een "fietspendelboot" hetgeen een alternatief opleverde op deze website. Meer lezen:

Het CDA denkt vooral dat scholieren uit Doorwerth en Wageningen de "fietspendelboot" zullen gaan gebruiken. Jaja, deze brugmuggen dalen eerst 20 meter naar de Rijn om vervolgens weer 30 meter te klimmen op weg naar huis, dat 5 of meer km van de Rijn ligt.  Meer lezen:

Ook dit markttreintje voor de Oosterbeekse markt kan vervangen wordt door een elektrisch alternatief. Verderop in deze straat diverse andere middenstand en supermarkten die op hun voorraad zitten te wachten. Hang alles achter de tram, fileproblemen voorbij.

Er is steeds weer een probleem waar men tegen aan loopt. De oorzaak is de commercie van de domroep die je steeds weer een rijblik wil aansmeren. Zelfs elektrisch.
Maar ja, die infobeperking!


Bij het rinkelen van de kassa, verneukt men de massa.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.
Mail