Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

10-4-2012. Het verkeer blijft een probleem terwijl dat niet nodig is. Uit RNW wereldkrant: Gek wordt hij van al die verkeersborden. Als de Nieuw-Zeelandse autojournalist Eric Thompson achter het stuur zit, ziet hij door het woud van borden soms niet meer wat er van hem wordt verwacht. Thompson droomt inmiddels van de verkeersaanpak van het Friese Drachten.....

...........De Friese gemeente besloot in 2003 om alle verkeersborden en verkeerlichten uit het centrum te verwijderen. Ook werd het onderscheid tussen voetgangersgebied en straat minder strikt afgebakend. Verkeersdeelnemers moeten onderling uitmaken wie wanneer voorrang heeft.

En dat worden in de toekomst de voetgangers en fietsers. Het autoverkeer is sowieso een eindig verhaal.

Allereerst is daar de olie (voor hun rijblik) die "nooit" op raakt. Men bouwt "zekerheden" in. Eén daarvan is kernenergie, diverse forums worden dan ook gesubsidieerd door de atoomlobby middels reklame. Na Tsjernobyl en Fukushima zingt deze club inmiddels een toontje lager. Dat kernenergie geen oplossing is voor het vliegverkeer en de stroom vrachtwaggels, al of niet vast in een tunnel of omgevallen, is op deze website al duidelijk gemaakt. De automaffia houdt echter vol en daar gaat men spijt van krijgen.

Verder wordt op deze website het elektrisch railtransport gepromoot aan de hand van voorbeelden en eigen creativiteit. Om te vervolgen:

De 100-jarige Berninabahn die elke keer weer een voorbeeld voor de hele wereld is.

Twee "Triebwagen", inmiddels 40 jaar oud, verzorgen daar gecombineerd het personen- en goederenvervoer. Het door Stadler rail gebouwde "Allegra"-treinstel vodoet volledig aan dit bedrijfsconcept en toont aan dat goederenverkeer met een treinstel heel goed mogelijk is. Kwestie van de juiste koppeling.

En dit bedrijf zou wel eens een revolutie kunnen veroorzaken in de stroomopwekking en warmtevoorziening in deze bananenrepubliek. Waar men bij energie slechts aan stroom kan denken en men kennelijk met drie dikke winterjassen door het leven gaat.

Het bedrijf verhuurt energiecontainers, die met duurzame brandstoffen (zoals pellets of houtsnippers) gestookt worden.

Hout maak nl deel uit van de CO2-kringloop. Je kunt hout laten verrotten. Dat levert ook CO2 op, die door planten in zuurstof omgezet wordt. Zoals hier aangetoond wordt. Dezelfde CO2 (met omzetting in zuurstof) die ontstaat als je hout verbrandt.

De stroom die de energiecontainers opwekken kan gebruikt worden voor de trein, die de spelers van FC Twente zo mooi vinden. De beste uitvinding ooit, die ook geen enkele moeite heeft met deze energiecontainers. Een idee voor

Zet
op elk station een energiecontainer. Dubbel rendement. Beleg daarin. Vele malen beter dan dit idee van de vraatzuchtige automaffia:

Ecomobiel toont dat duurzame mobiliteit loont: Dinsdag 27 september om 10.00 uur opent minister

Ook deze club "gaat voor" mobiliteit. Ook geblokkeerd. Ook al omdat het steeds meer duidelijk wordt dat de 15% PV-panelen naar oplichting stinken.

Interview Solar Clarity: In deel 2 van het interview gaat Desmet in op de groeiende zonne-energiemarkt, de actie van Wij Willen Zon (‘consumentenmisleiding’) en dat de bouw regelmatig de verkeerde verwachtingen heeft van de opbrengsten van zonne-energie. Meer lezen:

Een kind kan je voorrekenen dat een rendement van 15% pure oplichting is. Een zonneboiler heeft een vijf maal groter rendement.

Een veel betere vorm van stroomopwekking is warmtekrachtkoppeling, voor een prijs die in de meeste gevallen ook nog lager is dan de blauwe platen en die ook nog bij slecht weer werkt. De Hollanders hebben last van hun luiheid en energiehonger en dat is hen nu noodlottig geworden.

Er is een veel grotere behoefte aan warmte en dat is eeuwen zo. Het stoken van hout is dan ook zo oud als de mensheid zelf. En hout groeit vanzelf weer aan , mits men daar verantwoord mee om gaat. Doe je dat niet dan kom je daar vanzelf achter. Zover hoeft het niet te komen.

De Duitstalige landen bewijzen dit dagelijks. De microwkk's (Blockheizkraftwerke) die op de markt te koop zijn komen over het algemeen daar vandaan. Veel daar van werken met pellets of houtsnippers.

Bij het verbranden van hout komt CO2 vrij, net als bij het verbranden van aardgas. Het verschil is dat hout weer kan aangroeien en daarbij CO2 opneemt. Als er op jaarbasis net zoveel CO2 wordt opgenomen als er vrijkomt, is het verbranden van hout CO2-neutraal. Lees meer:

En die groeien steeds weer aan, zeker als de bouw ook gebruik blijft maken van hout als bouwmateriaal. Het afval wordt gebruikt voor deze microwkk's.

Deze leveren dus warmte EN stroom. En deze combinatie kan de egoistische Hollander niet aan. Dat komt ze nog duur te staan, want de oosterburen denken in deze totaal anders. Vandaar de naam "Blockheizkraftwerk".

En zo zou het wel eens zo kunnen zijn dat de door drukte geplaagde Maaslijn wordt overgenomen door een Duitse spoorclub, die met zelf opgewekte stroom op de bovenleiding tussen Venlo (waar al de Duitse 15 KV op de draad staat) de wrakkige dienst van Veolia over neemt. Het rendement van deze dienst verdubbelt dan en men heeft er ook nog warmte van.


Houthakken is populair omdat men meteen resultaat ziet. (Albert Einstein)


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.