Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten.

6-4-2012, NS schreef een tijdje geleden een wedstrijd uit om NS duurzamer te maken. Dat was een prima idee, er kwamen naast enkele lachwekkende ideëen ook een paar werkbare tips boven drijven. Eerst een paar lachers. De onvemijdelijke zonnepanelen. Een koploper als basis voor de blauwe platen (in flexibele vorm) gemonteerd op de daken van deze treinstellen als voorbeeld. Terugverdientijd bijna 40 jaar. NS zou wel gek zijn dit te gaan toepassen. Je weet het maar nooit met NS.

Het volgende idee was ook een mooi voorbeeld van technische onkunde. De rijwind van een VIRM-treinstel gebruiken om stroom op te wekken. Zelfs de VIRM zelf zou nog wind kunnen vangen om energie op te wekken. Dat de aerodynamische eigenschappen van zo'n gestroomlijnd treinstel wel es achteruit zouden kunnen gaan, komt niet in de grijze cellen van de slimmerd op.

Niet zo verwonderlijk, de gemiddelde Hollander heeft weinig kaas gegeten van duurzame energie: Uit Duurzaamnieuws:

De productie van hernieuwbare bronnen in de elektriciteitsmix wordt overschat, met een gemiddeld geschatte productie van 31%, terwijl dat in de werkelijkheid ongeveer 9% is. Meer lezen:

Opvallend dat deze ideëenmakers een kans kregen hun ideëen daadwerkelijk in het spoorwegmuseum te presenteren. Snapt men bij NS niet hoe serieus de problemen zijn?

Gelukkig waren er ook echt slimme ideëen, zoals het idee om kinderen een duurzame reismogelijkheid te geven met duurzame spellen en speelgelegenheid in de trein. Een idee dat z'n oorsprong vond bij de Zwitserse spoorwegen, de "Familienwagen" zoals die meerijdt in de IC-2000 treinen van de SBB als opvolger van de Kinderspielwagen die de SBB al eerder liet meerijden in de IC's. Eerste vereiste, standaard koppelingen. En dan kom je meteen op het volgende geniale idee van produktopslag.

Achter een trein met deze koppelingen passen ook goederenwagens die volgens de inbrenger van het slimste idee prioriteit zouden moeten krijgen bij een hoog aanbod van duurzaam opgewekte stroom. Stroom laat zich moeilijk opslaan, behalve het door de overheid naar een burola verwezen Plan Lievense is er nauwelijks opslag mogelijk. Het elektrische rijblik (de akku daarvan) biedt een zeer beperkte mogelijkheid. Diederik Samsom en nu ook Greenchoice proberen dit er door te drukken.

Een veel beter idee is de opslag van produkten, die met duurzame stroom gemaakt  EN getransporteerd kunnen worden. De forens zoekt het in zo'n geval tijdelijk maar zelf uit. Je kunt ook met de fiets naar je werk. De benodigde energie wordt geleverd door zon en wind die alleen gebruikt wordt als het beschikbaar is. De zg 'produktopslag'. Dat deden de traditionele windmolens ook. Er werd meel gemalen, hout gezaagd, lijnolie geperst. Dat bederft niet en kun je dus WEL opslaan. Herbouwen die opslag bij spoorlijnen. Terug die goederenloodsen. Dan maar geen "Just-in-time".

Buren in de BetuweEr is nog wat verzet tegen de bouw van een paar windturbines bij (dus niet IN) het dorp Buren bij Geldermalsen. Dit kaartje laat de afstanden tot de windturbines, de afgeschermde Betuwelijn en de volledig onafgeschermde A15 (linksonder op de kaart) zien.

<<< Zo denkt men dat het er in de toekomst uit gaat zien.

NOU EN! Wat is het probleem?

De toekomst!De brullende truck is echt al de dagelijkse praktijk en op de A15 is het nog veel erger. En dit begint al om 3 uur in de nacht. Want de 'economie' moet voort. Maar, in de Betuwe, waar al jaren deze A15 buldert, vecht men nu dus ook tegen windmolens.

Men vocht al tegen de Betuwelijn, die overigens geheel van geluidsschermen voorzien is. Dit in tegenstelling tot de A15 die bijna NERGENS afgeschermd is en dus voor VEEL meer geluidsoverlast zorgt dan de geplande windturbines ooit KUNNEN geven.

Dat zou men zich ook es moeten realiseren bij de protesten tegen de goederentreinen in de gebieden waar nu de forensen wonen die in de Randstad werken. Zij bepalen nu de congestie op het spoor, nadat men eerst op de weg een verkeersinfarct veroorzaakte en men wel met de trein  MOEST rijden.

Overigens is e.e.a. het gevolg van de misstap die NS (toen nog staatsbedrijf) maakte in hun beleid de talloze spoor- en tramlijntjes af te bouwen (Lees SLOPEN) en zo het olie zuipende wegverkeer te bevorderen. Belangenverstrengeling heet dat.
En nu plukt men de vruchten ervan.


Inspraak zonder inzicht wordt uitspraak zonder uitzicht.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.
Mail