Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

Allereerst gaat iedereen in de buurt van het werk wonen. De koopsektor wordt daarom geheel omgevormd tot huursektor. Iedereen kan dan simpel in de buurt van het werk wonen. Huizenbezitters worden verhuurders en gaan zelf in eerste instantie in (eigen) huurhuis wonen.

Zodra er geen werk in eigen omgeving meer is wordt de koophut aan een woningbouwvereniging verkocht en kan er simpel verhuisd worden. Hetzelfde geldt voor ouderen die dan simpel naar een kleinere woning in hun eigen omgeving verhuizen, zodat de woning vrij komt voor verhuur. Dat is pas sociaal wonen. Er is niets mis met wonen in een huurwoning.

Bestaande woningen dienen snel te worden verbouwd zodanig dat er gebruik kan worden gemaakt van passieve zonne-energie, indien mogelijk i.c.m. installatie van microwkk. Nieuwe woningen maken in ieder geval hier gebruik van.

Grote bedrijven worden zo ingericht dat er verspreid over het land filialen ontstaan. Vervoer kan zo geminimaliseerd worden. Er is dan overal wel werk te vinden. Een situatie dat een bedrijf uit het westen van het land werk uitvoert in een ander deel van het land is ongewenst en dient te worden vermeden.

Als dat gebeurd is, wordt het vervoer wat dan nog nodig is verspoord. Het is dan simpel te elektrificeren. Spoorwegmaterieel wordt voorzien van standaard C-AKV-koppelingen zodat elke trein goederenwagens kan meenemen en materieel simpel aangepast kan worden. Omdat nagenoeg iedereen in de buurt van het werk woont hoeft dat geen bezwaar meer te zijn.

Ouderen gaan met het OV zodat dit tot het verleden behoort.
Als je 92 bent maak je gebruik van een buurtbus en daarna van de trein.

De aanrijding gebeurde op een spoorwegovergang bij de Stationsweg in Barneveld. De auto kwam dwars op het spoor terecht, vermoedelijk door een inschattingsfout van de bestuurder. Toen de spoorbomen dicht gingen, raakten de inzittenden, een man een vrouw, allebei 92 jaar, in paniek.

Een reaktie:

Ieder hulpverlener leert dat het eerste belangrijke je eigen leven is. Ik heb vroeger bijv. een opleiding voor de reddingsbrigade gehad. Ben ook een aantal jaren ingezet in Zuid Holland tijdens de zomers. Eén van de dingen die je bijv. leert is dat wanneer je met een drenkeling richting een stormbreker ofzo dreigt te drijven door stroming dat niet jij de schok moet opvangen maar de drenkeling. Anders zijn wij beiden er geweest. Dit geldt ook voor dit geval. De bomen zijn dicht er komt dus een trein aan en dus moet je jezelf terdege afvragen of het wel te doen is zonder je eigen leven in gevaar te brengen. Bron:

Natransport met smalpoorlijnen naar Zwitsers voorbeeld en waar dat niet meer mogelijk is met kleine elektrische bestelwagens. In elke grotere gemeente worden stations voorzien van distributiecentra en kleine centrales.

In grotere gebouwen (stations, ziekenhuizen, kantoren, bedrijven worden grotere met biomassa of biogas gestookte wkk's geinstalleerd, de basislastcentrales. Deze worden weer ondersteund door de her en der in het land geplaatste windturbines en waterkrachtcentrales (oa mbv plan Lievense), in het Deltagebied en de Maas.


Deze leveren vooral in de winter veel stroom en samen met de al genoemde microwkk's in de voormalige koophutten (nu huurwoningen) wordt een betrouwbare stroomvoorziening gerealiseerd.

Zonnepanelen zijn geen optie. Er is opslagcapaciteit nodig en die is zelfs bij de Duitsers "Mangelware".  M.a.w. niet genoeg.

Gewist? Hier staat ie ook.

Hulp kan geboden worden door een paar miljoen nicrowkk's, maar die moeten om de haverklap bij springen omdat de opbrengst van de PV-panelen sterk wisselt door wisselende bewolking. Dat probleem kent windenergie natuurlijk ook maar omdat de EROEI daarvan bijna drie maal zo groot is, speelt dat een ondergeschikte rol. En in de winter hebben deze een veel grotere opbrengst. Biomassa is ook energie van de zon en ook dat is beschikbaar in de winter.

Dit heeft geen stuwmeer nodig. Als de ontwikkeling ervan hetzelfde had doorgemaakt als de zonnepanelen was dit een enorm succes geworden. Dit i.p.v. een CV-unit en je hebt ook warmte. En wat kost nou een een zuigermotor? Een vergelijkbaar (elektrisch) vermogen vind je in een scootermotor, die z'n warmte weggooit. En een complete scooter (ruim 2 pk) heb je al voor € 1000.- En dit hierboven is niet veel meer. De prijs ervan kan zo rond de € 3000.- liggen. Je wordt dus opgelicht.


...
Zukunft der Energie: Deutschland hat wenig natürliche Speicherkapazität - weiter lesen auf FOCUS Online: http://www.focus.de/wissen/klima/klimaprognosen/tid-21910/zukunft-der-energie-deutschland-hat-wenig-natuerliche-speicherkapazitaet_aid_616276.html

Dan het hoofdstuk voeding.

Voedingsmiddelen uit Verweggistan dienen extra te worden belast, evenals vlees.

Wie dergelijke voeding eist, betaalt daar dan ook maar extra voor. De opbrengst hiervan gaat naar biologische bedrijven en de nieuw op te zetten energievoorziening.

Gifpiepers als bintje verbieden of er maar flink voor betalen. Er zijn prima alternatieven.

Een goede nutriëntenvoorziening (deze is in de regel suboptimaal). Vrijwel alle telers hebben de ervaring dat een schraal gewas veel gevoeliger is voor Phytophthora dan een vitaal, krachtig groeiend aardappelgewas. Gewassen die door een overmatige bemesting te zwaar en daarmee gevoeliger worden komen op biologische bedrijven niet of nauwelijks voor. Dit suggereert dat biologische aardappelen in het algemeen eerder te weinig voedingsstoffen ter beschikking hebben dan te veel. Bron:


Elke religie ontmoedigen en zeker niet subsidieren. Voorlichting over hun misbruik en oplichtingspraktijken.

Onder religie (van het Latijn religio, zie verder Etymologie) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

Miljarden zijn er besteed aan deze nutteloze, protserige gebouwen waarin zelfs goud is verwerkt, vaak opgebracht door de arme bevolking. Hier een pandje in Meerssen.

Meerssen (Limburgs: Meersje) is een dorp in het heuvelland van de Nederlandse provincie Limburg met ongeveer 5840 inwoners.

Bron: Wikipedia.Het bestaan van een "hogere macht" is nooit aangetoond, is dus oplichting. Weg er mee.

Kiezen of kabelen. Er kan gereageerd worden. Als je durft.


Verbeter jezelf, begin bij de wereld.


Klimaatkombi zal op diverse media interveniëren. Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.
Mail