Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

17-1-2013. Dit wordt weer een fantastisch blunderjaar van de domroep. Allereerst was daar de verslaggever van domroep NOS die een "windmolens_op_strand_fobie" heeft. Zie zelf.

Vervolgens was daar wondertje Larie Rense van radio1 over landbouwmachines. "Zijn er geen elektrische landbouwmachines?" Fotootje van Larie gedestileerd uit een Youtubefilmpje, niks copyright.
Op zonnepanelen?

Noem het woord windmolens en de hele samenleving raakt van de leg. Tijd dus voor deel twee van het "Totaal-energie"- hoofdstuk. Hout in dit geval.

Ook dat kan men niet aan: Volgende betutteling komt er aan. #openhaard @milieucentraal: Genieten van houtvuur zonder overlast te veroorzaken? http://t.co/VovtNB8pyj

Handig om te weten... Vóór de introduktie van aardgas stookte Nederland voornamelijk kolen. Er was een complete infrastruktuur voor het transport ervan. De kolen, meestal afkomstig uit Limburg, zorgden lang voor behaaglijke warmte. We moeten niet terug naar kolen als hoofdbrandstof, net als aardgas is dit een fossiele brandstof. Die is eindig en veroorzaakt CO2 die niet wordt gecompenseerd door bomen die CO2 opnemen, dus...

H O U T !! i.p.v. maisvelden, die alleen als veevoer dienen.

H O U T is HET alternatief. Hout groeit overal. Hout is ook constructiemateriaal in de bouw, voor meubels. Hierbij onstaat afval dat samengeperst tot korrels, pellets, gebruikt kan worden als brandstof.

Pellets importeren uit Canada of Litouwen? Onzin, het hout groeit hier om de hoek. Kijk hoe men het om de hoek doet. Als Vivare nog eens een helder idee krijgt, renovatieprojekten kunnen onmiddelijk met lokaal materiaal aangepakt worden.

H O U T groeit om de hoek, waar haal je je fruit vandaan?

Fruitbomenhout heeft een hoog drooggewicht en bevat dus veel energie (meer dan laaggewicht houtsoorten als wilg en populier). Dit wil zeggen dat het lang brandt en veel warmte afgeeft. Vanuit het oogpunt van energie is fruitbomenhout goed stookhout. Lees meer:

 

 

 

 

 

 

 
 

Geen H O U T in de polder? En dit is slechts één voorbeeld.

Snippers onstaan ook na het snoeien door de gemeente van tuinen en parken. Ook dit hout kan gebruikt worden als brandstof. Kostprijs 25-2-2005 EEN Euro/m³. Daar kan op dit moment geen enkele andere brandstof tegenop. En, het mooiste CO2-neutraal. Dat betekent dat de CO2 die vrijkomt bij ELKE verbranding, wordt door de groeiende bomen weer opgenomen en de bomen staan hierbij weer zuurstof af.

Als afscheidingen van boerenpercelen werden vroeger houtwallen, heggen gebruikt. In deze heggen broeden honderden insekteneters. Duizenden muggen worden door hen opgeruimd. Deze heggen moeten van tijd tot tijd gesnoeid worden. Ook dit is....

H O U T !!

De domme Hollanders hebben hout volledig verbannen. Hollanders haten groen. Bomen worden omgehakt voor het verkeer, tuinen veranderen in betonwoestijnen. Holland haat groen en wordt nu geterroriseerd door insektenplagen die alleen nog bestreden kunnen worden met de gifspuit.

De Duitsers niet. Net over de grens in Kleef worden hout (pellet) kachels verkocht. Daar gebruikt men wel... H O U T !!

In Duitsland wordt op dit moment hard gewerkt aan kleine 'total-energy' installaties die met H O U T zowel warmte als elektriciteit opwekken. Er is berekend dat deze kleinschalige elektriciteitsopwekking een flink aantal atoomcentrales kan vervangen.

H O U T !!

werd eeuwenlang gebruikt in grote akkumulerende tegelkachels. Deze kolossen werden 2 uur per dag met een zeer heet vuur gestookt waardoor alle schadelijke gassen verbranden en gaven de behaaglijke warmte dan langzaam weer af. Veel beter dan CV dit kan.

EEN ANDERE BRANDSTOF DAN HOUT WAS ER NIET!!

Vaste blokken H O U T kunnen niet exploderen.

H O U T kan op een karretje achter een fiets vervoerd worden.

Met H O U T heeft de stinkende Shell het nakijken.

Voor H O U T zijn geen gevaarlijke olietankers nodig. Mocht H O U T overboord vallen, ontstaan er geen rampen als met de Amoco Cadiz.

H O U T hoeft trouwens maar zelden getransporteerd te worden, het groeit overal. En snoeihout (zo'n 1000 ton per jaar alleen al in de Friese gemeente Roordahuizum) hoeft niet meer versnipperd te worden. Spaart ook al weer olie!

Voor H O U T werden nooit oorlogen gevoerd zoals voor olie omdat H O UT overal kan groeien, mits goed beheerd. "Oogsten" betekent hier oude bomen er uit, zij maken plaats voor jonge bomen. Het bos blijft in stand. Geen roofbouw zoals voor sojaplantages.

H O U T afkomstig van slooppanden kan opnieuw gebruikt worden.

Voor H O U T zijn niet persé grote brandgevaarlijke percelen nodig zoals in de Mediterane landen waar elk jaar grote bosbranden zijn. Tenslotte zijn er in de Scandinavische en Alpenlanden ook zelden bosbranden

H O U T hoeft niet persé te groeien in monoculturen zoals in de Mediterane landen. Beter is het om verschillende soorten aan te planten.

H O U T kan in heuvelachtige gebieden aardverschuivingen voorkomen door aanplant van bomen. Transport is daar geen probleem. Naar beneden.

H O U T kan in de vorm van begroeing als geluidswal dienen langs wegen en spoorlijnen. Dit hier is overigens de beste oplossing om geluidshinder tegen te gaan. Geen autoverkeer!

H O U T was in de vorm van mangrovebossen aanwezig in Srilanka, Thailand, Sumatra en India. De tsunami had dus sterk AFGEREMD kunnen worden als deze bossen NIET gekapt waren voor de inhalige verwende TOERISTEN!!

In de oorlog werd H O U T gebruikt in houtgasgeneratoren om de bus te laten rijden. Want H O U T was er nog steeds.

Over de moderne met pellets gestookte kachels wordt door de Duitse omroep in diverse TV-programma's vaak voorlichting gegeven. Want.....

H O U T kan ook verkoelende schaduw geven. Vroeger plantte men voor de boerderijen leilinden, die in de winter, als er geen bladeren aan zaten, de zon in huis lieten voor verwarming. In de zomer zorgden bladeren voor schaduw. Deze hier zijn overigens totaal nutteloos en dienen alleen ter dekoratie.

Deze leilinden worden meer en meer gekapt en opgestookt in open haarden en niet meer aangeplant. Een open haard is niet meer dan een kampvuur in huis. Het rendement is niet meer dan 10%. Door de lage temperatuur onstaan veel giftige gassen en teer in de schoorsteen. Ook kan hierdoor schoorsteenbrand ontstaan.

Hier ligt een taak voor de biologische winkels waar men ook kruiden verkoopt, een pelletpers heeft grotere vermogens nodig en dat past prima in een klein bedrijf. Iets voor de DHZ-branche?.

Bezoek aan een bouwmarkt bewijst de beperkingen van leiding en personeel daar. Het zaagsel gaat naar het afval. Er zit ook MDF in. En dat is geen lekker spul.

De normale MDF-plaat is herkenbaar aan de lichtbruine kleur van de als grondstof gebruikte houtvezels en aromatische chromoforen in de lijm. Daarnaast zijn nog vele andere soorten MDF te onderscheiden. Deze specials zijn te herkennen aan specifieke eigenschappen: Lees meer:

Bij sommige bouwmarkten komt het personeel van kilometers ver en niet met de fiets. Van Apeldoorn naar Renkum om maar eens wat te noemen.


H O U T dus! Dan nu de praktische uitvoering. Al aangegeven, hout kan overal groeien. Er groeit hout tot aan de poolcirkel, de taiga. Er is behoefte aan snel groeiend hout.

Uit Stichting Bos en Hout:

Sinds de invoering van de braaklegregeling in 1988 zijn de mogelijkheden om de houtproduktie in eigen land op te voeren vergroot. De regeling maakt het mogelijk om landbouwgrond uit de produktie te nemen en te bebossen met snelgroeiende boomsoorten zoals populier en fijnspar. De beboste grond levert jaarlijks braaklegpremie op (momenteel 1853 gld/ha). Hierdoor is de teelt van snelgroeiend hout (houtteelt) in financieel opzicht veel aantrekkelijker geworden. Lees meer:

De computer komt ons te hulp. En dan gaat het niet over een stroomvretende PC, een beetje microcontroller kan een sms sturen zodra er iemand hout gaat stoken (en dus stroom gaat opwekken). Want dan komt er capaciteit vrij voor diverse aktiviteiten.

Zoals het opstarten van produktie en transport. Dit is ook wel bekend als produktopslag. Stroom is nou eenmaal moeilijk te bewaren.

H O U T is dus een ideale akku die met een beetje vernuft stroom EN warmte ken leveren.

En omdat iedereen in de buurt van het werk woont kan het vrachtvervoer prioriteit krijgen. Ook het materieel kan heel goed van hout gemaakt worden. Bekend waren de M67 en de houten rijtuigen van de RTM en Maasbuurtspoorweg in Noord-Limburg.

Ook kenden de Amerikaanse spoorwegen houten goederenwagens en de Zweedse spoorwegen hadden ooit een lokomotief met houten opbouw in dienst.

Spreekt vanzelf dat het mechanische deel (wielen en draaistellen) uit staal waren vervaardigd.

Zelfs de "oogst" van het bouwmateriaal kan met hout vervoerd worden. Bekend is de Roemeense bosbouwmaatschappij die meerdere stoomlokomotieven in dienst heeft die met hout gestookt worden. Hier worden paarden ingezet in de bosbouw.

Zie de enorme mogelijkheden. Natuurlijk dient dit materiaal naar een depot vervoerd te worden alwaar het verder per elektrische trein naar de gebruiker gebracht wordt.

Let wel, dit is niet de totale energievoorziening, het maakt deel uit van het "Kombikraftwerk" zoals ook beschreven in deel 1 over "Totale energie".

Om een efficiente verbranding mogelijk te maken en dus fijnstof te voorkomen moet de verbranding plaats vinden volgens het tegenstroomprincipe in een microwkk zoals hierboven en hiernaast afgebeeld.

Das Gegenstromprinzip:

Idee des Gegenstromprinzips ist es, einen möglichst großen Teil der Wärmeenergie zu nutzen, die in konventionellen Öfen mit den heißen Rauchgasen in die Außenluft entweichen. Aus dem Verbrennungsraum werden die Flammen in den oberen Brennraum geleitet, von wo sie - immer noch brennend, abwärts in die Sturzzüge strömen. Die Verbrennungswärme wird von den Ofensteinen absorbiert. Außerdem erhitzen die zurück nach unten strömenden Rauchgase von innen die Außenwand des Ofens, und der größte Teil der Wärme wird in Form angenehmer Strahlungswärme an den Raum abgegeben
. Lees meer:

De overtollige warmte, in de zomer is ook stroom nodig, maar warmte veel minder, kan deze opgeslagen worden in grote buffervaten of zelfs in de grond.

Auf dem Hönggerberg wird zurzeit ein Pionierprojekt realisiert: Zukünftig soll die Abwärme der Gebäude auf dem Campus Science City im Sommer über 800 Erdsonden im Boden gespeichert werden. Im Winter wird dieselbe Wärme in "veredelter" Form wieder zum Heizen genutzt. Die Macher sind überzeugt, dass das neue Energiekonzept die schweizerische Gebäudebewirtschaftung revolutionieren wird.

Ook absorptiekoeling is mogelijk.

Veel handige tips die je aan het denken zetten komen van Lowtechmagazine, al komt de microwkk nog steeds niet door. De hakselaar hier rechtsboven kan natuurlijk ook op een simpel spoortje rijden, waarna de oogst elektrisch per trein afgevoerd wordt.

http://www.permacultuurnederland.org/

Het totaal:

Inmiddels staan de ontwikkelingen niet stil. Lowtechmagazine gaat hier ook op in. En met tal van voorbeelden.

Ook de 12ambachten en wel al in de jaren 80 van de vorige eeuw. Daar kon men in een weekend een tegelkachel bouwen, die wel een milieukeur had. Dat kan overigens nog steeds. Even googlen en de volgende resultaten komen boven drijven.

Allereerst die tegelkachel.

Een rocket stove is een schone en efficiënte hittebron die gebruikmaakt van een relatief kleine verbrandingskamer waarin hout wordt verbrand, en een geïsoleerde schoorsteen waarin de rookgassen vrij volledig worden verbrand voordat ze het kook-oppervlak bereiken. Door de efficiënte werking is slechts ongeveer de helft van de hoeveelheid brandstof nodig als bij een traditioneel open vuur waarboven gekookt wordt. Lees meer:

Het voordeel van de Rocketstove is dat JanmetdePet gebruik kan maken van de eerder genoemde welvaartsresten. Na een storm tobben gemeenten met afgewaaide takken e.d. die simpel op de fiets (met kleine aanhanger) meegenomen kunnen worden. Je helpt de gemeente die dan niet meer hoeft op te draven als er weer ergens fiets- of voetpaden versperd zijn. Dat spaart kosten.

Bijkomend voordeel, er kan zoals in bovenstaand filmpje al aangetoond is, een stirlingmotor geïntegreerd worden die wel in de winter stroom levert als de storm om het huis giert. Dit in tegenstelling tot de door de twittergemeenschap aanbeden zonnepanelen.

H O U T is dus een ideale akku.
Fijnstof, bijna NUL.

En het gaat er nu van komen, muntje is gevallen.

ONO, een verzorgingstehuis op de grens van Renkum en Wageningen (!) gaat over op biomasa, dat er daar om de hoek ligt. Staatsbosbeheer en ONO hebben de handen ineengeslagen en de warmte komt van bosonderhoud. Een bedrijf uit de regio gaat de installatie realiseren. Rest nog de koppeling van een stirlingmotor hiermee voor de opwekking van stroom. En ook daar wordt aan gewerkt.

En  dit is nog maar het begin. De Duitsers tonen steeds meer aan dat het anders kan EN MOET.
De boom van gezondheid (Alfred Eisenschink).

Nog even wat dwarsliggers wegwerken:

Luchtkwaliteit#Met het stoken van hout zit u volledig fout, u schaadt het milieu, uw eigen gezondheid en die van anderen. KAP ERMEE

Codewoord Warmtekrachtkoppeling. Zodat het spul per elektrische tram geoogst kan worden en naar ONO, en later naar diverse andere instellingen vervoerd kan worden. Het overschot van de warmte wordt dan via een netwerk naar de omliggende woningen gevoerd.

Het transport van dit brandbaar materiaal kan natuurlijk ook professioneel aangepakt worden. Als de door de automaffia beheerste provinciebesturen even een beetje doordenken, komen de volgende ideëen boven drijven. Hier een "Triebwagen" van de Zwitserse Chemin de fer du Jura (CJ) die buiten de spits een paar containers meeneemt naar een depot.

Deze container past op elke (dus ook smalsporige) platte wagen. Ook hier staan de ontwikkelingen niet stil, men heeft tankcontainers ontwikkeld die simpel door een handel gelost kunnen worden. En in plaats van mais kan er bos aangeplant worden dat uitstekende resultaten oplevert. Alpenlanden tonen dat aan. Snoeihout versnipperen.

De container als transporteenheid is in de jaren dertig uitgevonden door Malcolm McLean. Het duurde echter nog tot 1955 totdat containers echt werden gebruikt. Toen werden ze geïntroduceerd bij de White Pass & Yukon Route - die het eerste containerschip hadden laten bouwen, de Clifford J. Rogers - die ze gebruikte om goederen eenvoudig van hun treinen op hun schepen te kunnen overladen. In 1959 werd de eerste containerkraan in gebruik genomen.

In 1965 werd de eerste container gelost in de haven van Rotterdam. Deze werd gelost van de SS Fairland, het eerste schip in een lijndienst tussen New York en Rotterdam, van de moeder der containerrederijen, genaamd Sea-land Service, opgericht door Malcom McLean. Om de nodige voorzieningen te kunnen treffen richtten een aantal Rotterdamse verladers in 1966 de Europe Container Terminals (ECT) op. Tegenwoordig zijn containers onmisbaar geworden bij het vervoer van stukgoederen. Lees meer:

Inmiddels is begonnen met het ontwerp van een eigen "rocket/smartstove" omdat de samenleving met z'n "houtfobie" het af laat weten.

We doen het wel zelf.

Met Prefab of systeembouw wordt het voorproduceren van elementen van een gebouw bedoelt en is lang nog niet zo populair als traditioneel bouwen. In de renovatiemarkt zie je deze methodiek steeds vaker.

Bouwelementen worden al in de fabriek gemaakt en hoeven op de bouwplaats alleen nog geplaatst te worden.

De hoeveelheid Prefab kan per project verschillen, zo kun je er voor kiezen om een deel van de wand op de bouwplaats af te timmeren, of gewoon de gehele wand al in de fabriek te laten maken.

Hiermee bevorder je ook buiten je woning het leefklimaat voor vogels en insekten en voorkom je oververhitting in de stad. En nog iets over beton. Daar is een (houten) bekisting noodzakelijk. Kwartje al gevallen?

Met Prefab of systeembouw wordt het voorproduceren van elementen van een gebouw bedoeld en is lang nog niet zo populair als traditioneel bouwen. In de renovatiemarkt zie je deze methodiek steeds vaker.

Bouwelementen worden al in de fabriek gemaakt en hoeven op de bouwplaats alleen nog geplaatst te worden.

De hoeveelheid Prefab kan per project verschillen, zo kun je er voor kiezen om een deel van de wand op de bouwplaats af te timmeren, of gewoon de gehele wand al in de fabriek te laten maken. Lees meer

Misverstanden alom: Van der Gaag wil niet kiezen tussen energie van zon en wind of die van biomassa. ‘We hebben ze allebei nodig en beide hebben voor- en nadelen."

Een ophelderend stuk over hout levert de Duitse zender 3sat, hier via SRF, die ook geen onzin uitzendt.

Nano Spezial: Wald der Zukunft

Ersatz Fichte
Kein anderer Baum ist als Rohstofflieferant wichtiger für die Holzindustrie als die Fichte. Gut 39 Prozent aller Bäume der Schweiz sind Fichten. Doch ausgerechnet ihr macht der Klimawandel besonders stark zu schaffen. Waldeigentümer-, Holzwirtschafts- und Umweltverbände suchen nach Ersatz und haben in einer Langzeitbeobachtung 15 vielversprechende Baumarten gepflanzt und untersucht.
Lees en laat je voorlichten.

Maar de bouwmarkt verwerkt ook MDF, het zaagsel waar men pellets van kan maken smijt men daar gewoon weg. Tegelijkertijd komt personeel van Amersfoort naar Renkum met de eigen auto. Heb je daar wel eens over nagedacht? En dan Kassa van de VARA inschakelen om te mopperen?

Kassensturz zeigt wie man einfeuert, ohne zu viel #Feinstaub zu verursachen. https://t.co/0ScJvwH1zR #Holzheizung #Energie #Umweltschutz https://t.co/TSFCqZf3la

Hermann Blumer: Leidenschaftlich auf dem Holzweg. Bekijk vanaf 9:08

Hermann Blumer ist 70 und kein bisschen im Ruhestand. Der Grund ist seine Leidenschaft fürs Holz. Architekten auf der ganzen Welt lassen ihre Entwürfe von ihm umsetzen. Auch der moderne Holzbau des Tamedia-Verlags in Zürich entstand mit seiner Hilfe. Blumer selbst wohnt ganz traditionell – in Holz.

Zo kun je ook nog verder denken. Earthship.

Een earthship (aardeschip) is een relatief nieuwe vorm van een 'aardehuis', het is een autonoom gebouw gemaakt van afgedankte autobanden volgestampt met aarde, meestal geschikt in U- of hoefijzervormige modules. Elke band wordt handmatig gevuld met aarde en aangestampt met een voorhamer. Vensters aan de zonnige kant laten licht en warmte binnen. De opening van de U vorm wijst naar de zon (het zuiden in het noordelijk halfrond, het noorden in het zuidelijk halfrond). Op die manier vangt het gebouw in de koude maanden het maximum aan zonlicht. Een earthship is ontworpen om samen te werken met de omgeving en heeft eigen energievoorzieningen.

Niet-dragende binnenmuren zijn vaak blikjesmuren, muren gemaakt met gerecycleerde blikjes (of flessen) als bouwstenen. De muren worden doorgaans dik gepleisterd met adobe, leem of kalk. Het dak wordt zwaar geïsoleerd.

Het concept 'earthship' is bedacht door de Amerikaan Michael Reynolds die sinds 1969 als architect praktiseerde en na het verliezen van zijn officiële vergunning de term biotecture bedacht. Reynolds is in 1971 begonnen met het op radicale wijze inzetten van hergebruikt materiaal. De documentaire Garbage Warrior uit 2007 heeft sterk bijgedragen aan de populariteit van Reynolds en het earthship concept. Lees meer:

Iets dergelijks is al te zien aan de Wageningse Veerweg.

Van parkeerplaatsen kan men afzien, je wordt geacht in de buurt te werken. Overigens staan er in Wageningen al woningen, die dan wel niet met aarde bedekt zijn, maar toch uitgebreid gebruik maken van de zon voor verwarming. Maar ook Wageningen wil NIET verder borduren op dit concept. Ook daar werd kortgeleden heftig op "Zonnepanelen" ingezet.

De tijd gaat wel dringen, olieprijs blijft hoog en de nieuwe belastingmaatregelen liegen er ook niet om. Dat wordt echt humor, zeker als de toekomstige bewoners in Arnhem´s buiten gaan werken want een Reinlijn is er nog steeds niet. Meer lezen:


Houthakken is populair omdat men meteen resultaat ziet. (Albert Einstein)


Klimaatkombi zal op diverse media interveniëren. Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.