Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

26-8-2012. De VVD en met name René Leegte heeft het moeilijk. René Leegte, de naam zegt het al, bekend van de hetze tegen het KNMI dat de onheilstijding over de gevolgen van CO2 bracht. UIt wikipedia:

In 2011 kwam hij in het nieuws toen hij melding maakte het KNMI te willen verzelfstandigen omdat het weerinstituut nu direct onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris valt en de wetenschappers niet vrijelijk met politici of journalisten mogen praten. Ook zou het niet langer het aanspreekpunt van Verenigde Naties, het IPCC moeten zijn, maar moet dat gedaan worden door het ministerie zelf. Volgens Leegte is het duidelijk dat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt en zou de discussie moeten gaan over wat we niet weten, in plaats van een geloofsdiscussie over doemscenario’s. Het werk van het KNMI zou volgens hem beter kunnen worden aanbesteed.[1] Lees meer:

Het gevolg zou zijn dat de gelden voor zo'n ongesubsidieerd instituut snel op zouden drogen. Want Leegte is bang dat zijn leefstijl, vliegen, voer uit Verweggistan, autorijden natuurlijk, kortom de CO2-bronnen aangepakt gaan worden en wat moet Leegte en z'n VVD dan? E.e.a. houdt verband met de verkiezingscampagne die begonnen is, evenals het moddergooien.

Alle partijen maken zich hier overigens schuldig aan en nog steeds wordt niemand gehinderd door enige kennis van zaken. Langzaam aan raakt ook de VVD vast in de verkeerschaos die men zelf veroorzaakt heeft en komen de protesten los, getuige dit bericht:

VVD bezorgd over schrappen avondintercity Heerlen

In de vrije tijd, als de haast weggesmolten is blijven VVD, maar ook de "groene" variant, Groenslinks gebruik maken van het rijblik. Ooit was er een tweet die dat aankaarte.
 

mensen komen in een porsche naar de sportschool om vervolgens op een stilstaande fiets te gaan zitten

Deze is helemaal mooi. "Sportclub" Sjabbens te Renkum organiseerde een "warmingup" voor vastgeroeste oliejunks en natuurlijk kwamen de zielepoten massaal met hun rijblik. Men weet nou eenmaal niet beter.
 
Een iets "groenere" variant is de bang geworden consument die biologische zuivel en vlees gaat halen bij Veld en Beek, ook in de gemeente Renkum, en ook niet zonder de 1000 kg staal kan.
 
En zich daarmee flink afhankelijk maakt van fossiele energie. Voor de produktie van staal is cokes nodig en dat kan vervangen worden door biomassa.
 
Biomassainjectie in hoogoven proces (biostaal) en warmteopwekking Getallen voor productie van houtchips industriële warmte of ruimteverwarming in de bebouwde omgeving is zijn overgenomen uit een aantal haalbaarheidsstudies (Ingenia, 2005; Alterra, 2008; LNV, 2008; Ekwadraat 2009; Ecofys, 2007 en Ecofys, 2008).
 
Bij ‘biostaal’ is uitgegaan van vervanging van injectiekolen door getorreficeerd hout in het hoogovenproces. Het door ECN ontwikkelde zogenaamde TOPproces, waarbij getorrificeerd hout aansluitend wordt gepelletiseerd, heeft volgens Bergmans (2005) een efficiency van 95% en productiekosten van  € 50/ton pellets
. Lees meer:
 
Zaak om de hoogovens wat te decimeren, kleinschaliger betekent dat. Staalproduktie is zo ooit begonnen.
 
Ook leuk is de onbekendheid met de kracht van de zon. Hier een rijdende zonne-oven. Gespoten met matte lak, zodat er veel warmte geabsorbeerd wordt. Alle zonneboilers
hebben de zelfde matte kleur om de temperatuur in de collector flink te laten oplopen.
 
Het hele zooitje oud ijzer is totaal onbekend met het fenomeen "Peakoil" dat deze diersoort naar de afgrond zal voeren.
 
Zo zijn daar de Belgen die hem nu serieus gaan knijpen voor de scheurtjes in de reaktorvaten van de kerncentrales in Doel en Tihange:
 
Vande Lanotte wil noodgeneratoren gebruiken bij stroompieken. Lees meer:

En meteen komen ook de sneren van de zwak geïnformeerden op Twitter:
 
Vande Lanotte wil noodgeneratoren gebruiken bij stroompieken http://bit.ly/Pbibjt via @Knack Tiens, wij hebben toch al die windmolens?

@cauwelaert @Knack Noodgeneratoren om blazers aan te drijven als 't windstil is? ;-) Tweet:

Johan #VandeMarmotte RT @Manno_C: VDL heeft ons stroom beloofd en hij zal dat ook moeten doen, al is het op deze manier http://pic.twitter.com/QSlPWTOX 

Maar hoe dan ook, de rechtse ballen knijpen 'm. Nog één:
 
IEA bezwijkt onder politieke druk en gaat strategische reserves op de markt brengen. Bedoeld als steun sancties Iran http://reut.rs/OByYsN 
 
En zoals op de foto links te zien is, speelt de trein ongewild toch weer een belangrijke rol. Of de VVD dat nou leuk vindt of niet. Het Duitse programma "Die Maus" levert een instructiefilmpje over die trein. Dank aan het programma met de muis en Eddy Konijnendijk die weer eens aantonen waartoe de trein in staat is.

Als ook de VVD (René Leegte) die trein wil laten rijden zal er toch een oplossing moeten komen voor dat probleem. Zeker als de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 moeten sluiten.


Het kwartje is gevallen, nu alleen nog verder doordenken. Het laatste filmpje toont de verkeersleiding, die een overzicht heeft van het reizigers- en goederenaanbod. Een slimme computer kan dan ook uitrekenen hoeveel energie er nodig is. Leveren zon, water en wind onvoldoende, dan kan een aangepast idee van VandeLanotte bijspringen. Zonder olie, met biomassa die uitgebreid en overal ter beschikking staat. Want deze biomassa kan ter plaatse ingezet worden. Met warmte-krachtkoppeling. Lees meer:

Want: Paniek bij autoindustrie en makelaars in VS: nieuwe generatie wil geen auto's & huizen meer kopen, maar leasen of delen http://read.bi/Oiq30D
De transitie is wereldwijd begonnen.

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.
Mail