Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

25-12-2012. Kerst 2012, Nederland zit er (nog) warmpjes bij. Maar toch, Energie, de grootste misvattingen en de oplossingen. Aanleiding voor dit deze uiteenzetting was een bericht uit "HetkanWel": ‘Voor elk windmolenpark hebben we een kolencentrale als back up nodig’, ‘Overschakelen op duurzame energie kost de schatkist miljarden’, en ‘Plannen voor vergroening kosten de burger geld’. Bron:

Het gevolg was een belachelijke duskussie, die steeds weer over delen gaat. Het totaaloverzicht ontbreekt volledig:

Jammer dat het gebruik van de microwkk hier zo onbekend is. Dat houdt de Duitse spanning op peil bij gebrek aan zon en/of wind.

Mark (onthoud die naam): Waarom? een goede warmtepomp is effektiever.

Voor een warmtepomp heb je stroom nodig. En waar komt dat vandaan? Toch niet van de blauwe platen?
Lees verder:

Vervolgens gaat het over de heilige koe, die zit ook in de knel, weer een reaktie van dezelfde persoon (Mark weer) met infobeperking: "Vergeet de kwijnende trolleybus niet, die noemen voorstanders van de e-auto zelden, waarmee die niet echt geloofwaardig zijn." Bron:

Al meer behandeld op deze site: Een trolleybus kan geen vracht trekken, kan niet verlengd worden zonder extra personeel, kan niet met dezelfde snelheid vóór- en achteruit rijden.

De oliejunks blijven het energievraagstuk beheersen, VARA's Suffe Vogels:

Tweede leven
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt door het gescheiden in te zamelen een tweede leven als biobrandstof. Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales of in het vervoer
. Bron:

Tuinbouwkassen? Dan komen we bij de permacultuur terecht:

Een forum in dit geval, het Permacultuurforum om precies te zijn. Ook daar ligt een heel terrein braak voor ontwikkelingswerk: Men heeft het daar over de PV-panelen en men verwijst naar de powerrouter. Interessante site, die powerrouter. Is deel van systeemdenken en dan vooral weer dat domme autootje, waar je ook in de bieb boeken over vindt. Oplichting. De trein rijdt al 100 jaar elektrisch en die ontbreekt volledig in hun verhaal. Worden hier dus aangepakt. Bekijk het zooitje hier:

Als men tenminste niet al te veel wordt dwars gezeten door de truckermaffia. Die hier overigens ook met energie onderweg was. Daarover gaat deze verhandeling.

En dus ook over de onuitroeibare automobiliteit.

Verder dan de peanutoplossingen komt vooral de domroep nauwelijks, de VARA weer: Wil je op elk moment je iPhone kunnen opladen zonder afhankelijk te zijn van stopcontacten? De hele nacht een boek lezen zonder dat je de gloeilamp moet vervangen? Altijd energie beschikbaar hebben die bovendien ook nog duurzaam en milieuvriendelijk is? Het klinkt te goed om waar te zijn maar het technische wonder dat dit allemaal kan heet WakaWaka Power en komt van het Nederlands bedrijf Off-Grid Solutions. Bron:Al enige keren genoemd, Tom de Ridder en z´n conculega: "ANWB voor de zaak". Nog steeds werk van individuen, zonder enige vorm van samenwerking en dus verkeerschaos. En al helemaal niet "groen".

Datzelfde geldt voor de vier bussen die er inmiddels tussen Wageningen en Arnhem rijden. Stuk voor stuk met een eigen chauffeur. Vracht meenemen? Waarom zou je je als busmaatschappij als Breng bezig houden met de problemen van anderen? Combineren? Men haalt liever personeel van kilometers ver.
 
Zoals verhuurder Vivare doet als er woningen een onderhoudsbeurt moeten krijgen. Dit bedrijf dat in Renkum aan het werk gaat komt uit Deventer. 65 km verderop. Terwijl er binnen 5 km zat schildersbedrijven zijn:
 
Kok: Om er maar één te noemen: Binnen en buiten. Door nieuwe technieken in schildersmaterialen en ontwikkelingen van verven zijn wij instaat om bijna het hele jaar zowel binnen als buiten te schilderen.
 
En 6 km verderop nog een paar, zoals Hoogvliet, Peters van Ton. Er zijn dan meteen wat minder parkeerproblemen. Want daar hebben de olieslaven het nooit over. Gewist?
 
Vivare heeft in het verleden de plank wel meer mis geslagen. Rond 2006 was er een ontwerpfestival voor de wijk Bergerhof.
 
Maar omdat de zwak geïnformeerden zich meer bezig hielden met Paul de Leeuw en Marco Borsato, had men van energie en dan vooral verwarming geen kaas gegeten.
 
Het lukte Vivare en de projectontwikkelaars nog maar net de woningen op het zuiden te oriënteren, maar daar was dan ook alles mee gezegd.
 
Hier zie je het resultaat. Het leuke is dat de zon in de linker rij woningen in de zomer NIET geweerd wordt, maar in de rij er achter wel. De woon- en slaapkamers kennen in de linker rij in de zomer wel last van de zon maar in de andere rij niet. In de winter heeft men dan wel profijt van de zon (in beide woningen). Dat gaat ze dan ook flink in de energierekening schelen.
 
De eerste reaktie van de bewoners van de linker rij woningen is:
Airco!
 
De zonwering is sowieso een lachertje. Hier links de juiste zonwering.
 
Maar geen projectontwikkelaar die daar ook maar een nacht minder van slaapt.
 
winter                                       lente / herfst                            zomer
 
Hij raakt de koophutten anders aan de straatstenen niet meer kwijt. Blik, dat staat er weer wel in overvloed. En daar kan geen hond zonder.
 
Nu.nl doet ook een duit in het zakje. Men constateert: Steeds meer huishoudens met meerdere auto's RIJSWIJK - Er zijn steeds meer huishoudens met twee auto's of meer in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Anderzijds is ook het aantal huishoudens zonder een auto heel licht toegenomen in de afgelopen twintig jaar.

In 1991 leefde 20 procent van de Nederlanders in een huishouden met twee auto's of meer. In 2011 is dat gestegen naar 36 procent. In dat jaar woonde 5 procent van de Nederlanders in een huishouden met zelfs 3 of meer voertuigen in het wagenpark. Het KiM schrijft in haar rapport 'Mobiliteitsbalans 2011' dat vooral vrouwen steeds vaker een eigen auto hebben, omdat zij vaker een baan hebben en dus naar hun werk moeten rijden.

Eenpersoonshuishoudens

Tegelijk daalde het aantal personen dat in een gezin woonde met één auto, van 67 naar 49 procent. Het aantal huishoudens zonder auto steeg van 13 naar 15 procent. Volgens het KiM is dat laatste te wijten aan het feit dat steeds meer mensen alleen wonen en het aantal eenpersoonshuishoudens dus toeneemt. Slechts 57 procent van de eenpersoonshuishoudens heeft een auto, tegen 96 procent van de huishoudens met vier of meer mensen.

Inmiddels zijn er in Nederland bijna 8 miljoen auto’s. Dat zijn er ruim 450 per 1000 hoofden van de bevolking.
Bron:


En al deze bezitters van een mobiele wegversmalling krijgen te maken met de bedrijven van 50 km of meer verderop. Er schijnt dus een probleem te zijn. Dat was al geconstateerd. Nu de oplossingen: Kies voor het alternatief dat onmiddelijk met duurzame stroom op weg kan. En dat is wat de trein gaat doen.

Het kan dus anders. Bovenstaande bedrijven gebruiken minder fossiele brandstof en kunnen dus goedkoper werken. Of Vivare dat ook interesseert?
 
Dan zijn er ook nog de "bedrijven" die hun koopwaar 2000 km verderop halen. En dat als biologisch aan de man proberen te brengen. Wat is er biologisch aan kerosine? Vraag het Nijmanolijfolie.nl
 
Van piekolie heeft ook deze malloot natuurlijk nog nooit gehoord.

Trein tussen Kleve en Nijmegen terug.

Een reaktie afkomstig van de Gelderlander: Die busreis duurt 5 kwartier. Met de trein misschien een half uurtje. 5 kwartier in de bus zonder de mogelijkheid om naar een toilet te kunnen is lang. Het levert 3 kwartier tijdwinst op, een retourtje dus 1.5 uur per dag. De trein heeft geen last van de files als Nijmegen voor de zoveelste keer vast staat, de bus wel. Omreizen via Venlo of Arnhem is te omslachtig. Voor de mensen zonder auto is Nijmegen - Kleve niet meer te doen, laat staan Düsseldorf en verder. Argument draisine gaat niet op. Want toeristen zouden bijv. ook naar tiergarden Kleve kunnen. (vroeger was er nog een aparte station voor het dierentuintje). Ook dagjesmensen, studenten, werkenden zullen denk ik grof gebruik maken van de lightrailtrein. En als Nijmegen te duur is wat betreft parkeren/file ontwijken, dan is de trein een goed alternatief. Bron

Een bus kan niet zomaar versterkt worden, men MOET dus staan. En dat staan levert een risico op. Het Duitsers hebben het antwoord:

Bremsversuch bei Tempo 60 – mit Dummy und Reporter.

60 Kilometer pro Stunde: Das ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von Linienbussen. Eine Vollbremsung aus dieser Geschwindigkeit heraus ist schon deutlich gefährlicher als bei 30 km/h. Mögliche Unfallfolgen soll ein 75 Kilogramm schwerer Dummy über sich ergehen lassen. Adrian selbst schützt sich mit einem Sturzhelm.

In elke bus een chauffeur, fossiele brandstof, file. Een railverbinding is alleen al voor de veiligheid strikt noodzakelijk. Die railverbinding gebruikt stroom en die kan simpel op de volgende manier duurzaam met hoog TOTAAL-rendement opgewekt worden. Hiermee kunnen ook interlokale verbindingen opgezet worden waarvoor men nu soms VIER bussen (met VIER chauffeurs) inzet. Een voorbeeld is de ook op deze site voorgestelde Rijnlijn. Die bestaat nog niet, daarom hier een inspiratiebron uit Zürich.

Zonder kolencentrales en zonder olie.

Haagse ambtenaren regisseren de weerstand tegen windparken.

Verder is mijn conclusie dat het rijk zelf de weerstand tegen windmolens in het landschap oproept.

Ambtenaren en bestuurders ontkennen systematisch het belang van de burger, en de rol die burgers spelen in het duurzamer worden van de samenleving.

Ze hebben een belachelijk lage ambitie, erger dan de Grieken met geleend geld omgaan.

De stimulering  van energie opwekking is bewust fout, ze bevoordeelt grote bedrijven, waar de burger de hoofdrol moet hebben, vanwege dat collectieve goed, het landschap.
En als laatste argument voor de regie van d eweestand is het concept van concentratie gebieden voor windparken, die samen met de voorgaande foute keuzes, zorgen voor lelijke windparken van huurkazerne kwaliteit. Voor minder geld en moeite hebben we mooie windparken.
Bron:

Een windpark is sowieso overbodig. In Nederland hebben verspreid door het land 9000 traditionele windmolens gestaan. Natuurlijk niet met hetzelfde vermogen en niemand maakt daar bezwaar tegen. Er dienen windturbines te staan waar al lawaai is, op industrieterreinen, langs spoorwegen enz. Tot slot nog één voorbeeld van hoe "Den Haag" (Economische zaken (EZ)) de zaken bepaalt.

EZ negeerde de IJzeren Rijn in Roermond en smeet er een industrieterrein neer dat alleen per vrachtwaggel  bereikt kan worden, terwijl er een spoorlijn lag, die alleen opgewaardeerd had kunnen worden.

Vervuilers betalen niet, ze bepalen. Want pal er naast ligt de A73. Kaart van Openstreetmap. Klik op de kaart voor een vergroting.

En natuurlijk zijn er basislastcentrales nodig, maar dat is zijn geen geval kolencentrales. In een grijs verleden was er in Hoek van Holland de tentoonstelling "Energie Anders", daar toonde men hoe je de elektriciteitsmeter kon laten terugdraaien met een simpele elektromotor met kortsluitanker en tandwielkast aangesloten op het 3-fasennet.

Deze motor draaide het synchrone toerental en gebruikte dus stroom. Als je probeerde met de slinger sneller te draaien dan het synchrone toerental liep de meter daadwerkelijk terug. Dit was natuurlijk alleen mogelijk als er spanning op het net stond.

De Nederlandse wikipedia staat kennelijk onder druk van EZ, want veel info over de basislastcentrales is er niet te vinden. Op naar het buitenland dus, Grundlastkraftwerk, de Duitse wikipedia levert WEL info.

De huidige basislastcentrales moeten gekoeld worden, maar het koelwater verdwijnt na de condensor in de plomp of via een koeltoren in de lucht. Er kan dus nog veel energie (ook warmte) bespaard worden.

Een PV-paneel kan autonoom stroom leveren maar om veiligheidsredenen wordt zodra het net uitvalt ook de omvormer van het PV-paneel uitgeschakeld. De huidige (kolen)basislastcentrales dienen aan het eind van hun levensduur gesloten te worden en vervangen door kleine basislastcentrales bij overheidsgebouwen, stations e.d.

Ziekenhuizen beschikken al over een redelijk noodaggregaat. En omdat zo'n centrale gekoeld moet worden kan het koelwater gebruitk worden voor verwarming of zelfs koeling (absorptiekoeling).

Overtollige warmte kan ook opgeslagen worden in de grond, opslagvaten of gebruikt worden om produkten te vervaardigen (produktopslag).

Bouw dat uit. Hiervan kan het noodzakelijke leven (hoogst noodzakelijk transport, ziekenhuizen, e.d.) op gang gehouden worden.

Jammer voor de forensen en kleine bedrijfjes, zij hebben er zelf voor gekozen afhankelijk van olie te zijn. Zij kunnen omschakelen op kleine elektrische auto's.

De hier voorgestelde basislastcentrale wordt gestookt met biomassa die overal beschikbaar is. Biogas is ook mogelijk. Vooral de kleine microwkk's vullen bij windstilte en bewolking of 's avonds aan. Klein is dan geweldig groot. Er zijn 8 miljoen rijblikken, waarom dan niet 8 miljoen microwkk's? Eventueel kunnen hier ook kleine waterkrachtcentrales aan rivieren voor gebruikt worden. De Maas kent een groot verval. En last but not least, het Kombikraftwerk.

Dan nog wat, deze kinderen gaan de rekening betalen want ook hun ouders, de vervuilers, bepalen. Hoe zij te werk gaan:

18-11-2011 De NOS laat weten: Kees Bastmeijer, hoogleraar natuurbeschermingsrecht, ziet 'weinig ambitie voor de natuur' in de Natuurwet van staatssecretaris Bleker.

De hypocrieten, meer dan 75% heeft één of meer rijblikken voor de deur, waarvoor Rijkswaterstaat met hun belastingcenten wegen aanlegt of verbreedt. Via deze wegen kachelen de "natuurliefhebbers" naar de natuurgebieden en slepen ook hun kinderen mee in deze leefstijl. Het Renkumse MEC (Milieu Educatie Centrum) organiseerde ooit een "struintocht" naar de Jufferswaard. Ondanks dat de bus er bijna voor de deur stopt vonden sommige ouders het nodig de kinderen per rijblik te brengen. De ouders wisten niet exact het startpunt te vinden en dus stak één van hen pardoes de weg over, waar het rijblik bijna gegrepen werd door een collega olieslaaf die zonodig moest inhalen.

Gelukkig liep e.e.a. goed af en kwamen de kinderen met de schrik vrij.


Eén pagina dwaalleer vergt 10 pagina's weerlegging,


Klimaatkombi zal op diverse media interveniëren. Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.
Mail