Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Bekijk deze site met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

4-5-2012. Het blijft lachen met de "klimaatneutralen". Uit de nieuwsbrief van begin mei:

In april bood B&W van Wageningen de “Routekaart Wageningen klimaatneutraal” aan aan de raad. TT Vallei heeft in 2011 een belangrijke bijdrage geleverd aan het interactief proces en veel ideeën ingebracht. Deze zijn samengevat in een brochure. Mede op grond hiervan is de Routekaart opgesteld.

Uitgangspunt is 50 % energie besparen, 25 % inzet eigen duurzame energie en 25 % inkoop van groen gas en groene stroom. Dit is stuk voor stuk heel moeilijk.

Energie besparen levert geld op, maar hoe halveer je het gebruik van benzine en diesel voor het auto- en vrachtverkeer ?

Boontje komt nu samen met de gemeente Renkum (waar men met de andere kant van het verkeer knokt) om z'n loontje. De Taskforce Verkeer. Jarenlang zijn er voorstellen gedaan om iets te doen aan deze verkeersinfarkt. Door de automaffia weggehoond, zoals dit plaatje laat zien. Elektrisch railtransport totaal onzichtbaar. Spoor dat personen- en vrachtvervoer kan combineren, komt niet in de beperkte fantasie van de automaffia voor.

Zij hebben duizenden Euronen geïnvesteerd in "zonnepanelen" die geen verwarming opleveren en wiens energie niet gebruikt wordt voor hun ruimtevretende rijblikken, die ze gebruiken om naar het werk te gaan dat KILOMETERS van hun woonplaats ligt.
Het is nu de beurt aan anderen om te lachen.

Een paar voorstellen die in de laatste jaren op deze site en voorafgaande weblog zijn verschenen met links:


Prijs de dag niet voor het rode licht gedoofd is, er kan nog een trein komen.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.
Mail