Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

2-2-2015 Update 13-3-2013, Vrijdag de 13, geen goede dag voor Groenslinks. Het verstand staat weer volledig op NUL.

Zet langs snelwegen 1500 extra windmolens voor meer schone energie. Lees het plan hier: t.co/DRCZNRboHh

Lees ook de prachtige reakties. Naar aanleiding van de toenemende stroom onzin over energie, de tweets tonen dit elke dag weer aan, een aanzet tot zelfbouw van energieopwekkers en -verbruikers. Een artikel over zelfbouw van zaken die of te duur, of helemaal niet te koop zijn. Er staan hier drie projekten op stapel:

Dan laat de kak middels Urgenda weer een lachwekkende scheet. Het elektriciteitsnet of akku (2100 kWh, prijs hiervan?) als buffer. Warmtepompen (á € 10050.-) of infraroodpanelen zijn voor de kak geen probleem. Een zelfbouw tegelkachel á € 2625 is dan een lachertje. Om nog maar te zwijgen over een rocketstove. Zonde om aandacht aan dit belachelijks te besteden, maar voor wie ook eens lachen wil....

Geniet op van deze onzin. "Vracht" en "trein"? In het boek, hier te koop, niet gevonden.

Ook de domroep kan er wat van. Radio-1, de nieuws en sportzender met Marcel Oosten (uit Zwolle) en Frederique Jong (Amsterdam) hebben het over houtrook. Beiden reizen bijna dagelijks vanuit hun woonplaats naar Hilversum en vooral Marcel Oosten is enigszins verbaasd als een GGD-medewerker.... Enfin, luister zelf.

Infraroodstraling is exact wat een goed gestookt houtvuur ook levert. Dat wist men in de Duitstalige landen al veel eerder.

En daarom doen intelligente mensen dat heel anders. I.v.m. het toegenomen aantal aardbevingen a.g.v. aardgasproduktie in Groningen heeft dit de hoogste prioriteit. Daarbij komt dat elektriciteit tot nu toe uitsluitend met warmte (uit aardgas) wordt opgewekt, het rendement daarbij komt niet boven 60%. Het ligt dus voor de hand daar zelf iets aan te doen.

We beginnen met het idee van de tegelkachel. Een aanzet werd al in de jaren 80 van de vorige eeuw door de 12 ambachten te Boxtel gegeven. Ook nog flink aan de prijs, maar als je eenmaal met cement hebt kennis gemaakt, ben je niet meer te houden. Hier één van de eerste experimenten. Een verpakking van schroefjes gebruikt als mal voor tegeltjes. Het resultaat hier rechts.

Volgende vanzelfsprekende stap is: dit kan ook met beton en in dit geval vuurbeton, het materiaal dat de 12 ambachten gebruikte voor z'n tegelkachels.

Deze zijn verhuisbaar omdat ze demontabel zijn. Men is natuurlijk niet gebonden aan de ontwerpen van de 12 ambachten, sterker nog, de laatste jaren duikt de "Rocket stove" op en ook dit idee is bij uitstek geschikt voor zelfbouwers met een armzalig budget. Mallen zelf te ontwerpen en te bouwen. Er is slechts fantasie nodig. En ook hier geldt, men is niet gebonden aan de hier getoonde ontwerpen.

Inmiddels is de biomassa ook door de industrie ontdekt, al is het nog maar bescheiden. Je valt bijna van je stoel als je ziet wat er mogelijk is. Hier links de "Pocketstove" een portabele maar vrij primitieve versie voor de kampeerder. Maar een aanzet tot de "rocket stove", ook meer en meer bekend als de "smart stove" geldt hetzelfde. Je kunt dan vast oefenen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, van je bagage blijft niet veel over.

Handig is het i.v.m. meer zelfdoen als de kachel ook een oven bevat, want brood uit de supermarkt is nauwelijks te verteren en bevat ongewenste toevoegingen. Daar ben je dan ook van af, als je dat al niet was.

Volgende toevoeging is dan de stirlingmotor, daarvoor heb je wel een draaibank en ervaring nodig, maar dat laatste is ook gratis.

Deze stirlingmotor kan ook naderhand ingebouwd worden, al is het wel noodzakelijk om bij het ontwerp hier al rekening mee te houden. Dat is in de afbeelding rechts goed te zien. En zojuist borrelt er weer een idee op:

De hittebron bestaat in het plaatje rechts uit een RVS-kachelpijp die in (vuur)beton is gegoten. Mallen simpel te maken.

Het voordeel van de Rocketstove is dat JanmetdePet gebruik kan maken van de eerder genoemde welvaartsresten. Na een storm tobben gemeenten met afgewaaide takken e.d. die simpel op de fiets (met kleine aanhanger) meegenomen kunnen worden. Je helpt de gemeente die dan niet meer hoeft op te draven als er weer ergens fiets- of voetpaden versperd zijn. Dat spaart kosten.

Bijkomend voordeel, er kan zoals in het filmpje linksonder en de afbeelding rechtsboven al aangetoond is, een stirlingmotor geïntegreerd worden die wel in de winter stroom levert als de storm om het huis giert. Dit in tegenstelling tot de door de twittergemeenschap aanbeden zonnepanelen. De stirlingmotor ingezet i.c.m. een houtvuur is al eerder opgestart, maar de lage olieprijzen maakten grootschalige inzet oninteressant. Bij zelfbouw ligt dit natuurlijk anders. Het is niet persé noodzakelijk dat er 1 kilowatt opgewekt wordt. Wat LED-lampjes reduceren het stroomverbruik tot niet meer dan 20 watt. 100 of hooguit 250 watt is dan voldoende om ook nog wat aan het net te leveren. En als iedereen dan meedoet....

Ander voordeel van de "rocket/smartstove" is het ontbreken van een stookdeur, die is helemaal niet nodig. Een simpele klep volstaat. Dit bewijst bovendien dat....
Fijnstof, bijna NUL.

De rook (voorzover in het begin aanwezig) trekt de schoorsteen in. Anders zou het in huis onleefbaar worden. En dit zou onmogelijk zijn. En daar is een kachel toch in eerste instantie voor bedoeld. En zoals je ziet, een van de weinige goede voorbeelden van de USA, hier is het al jaren gemeengoed aan het worden.

Rocket Stove Mass Heather Workshop

When: Friday evening to Sunday afternoon, August 21-23, 2009

Nog even de vinger op de zere plek, maar verzachting is in aantocht.

Eerst even wat hardnekkige misverstanden wegwerken. Hout wordt hier te lande uit armoe gestookt en wel volledig fout. Deels door de kak in open haarden met hout dat door een pooierbak wordt aangevoerd. Zo denkt men sfeer te kunnen creëeren. De sfeer buiten is dan om te snijden.

Terecht dat daar fel tegen geprotesteerd wordt. Het rendement van dit soort veredelde kampvuren is niet meer dan 20%.

Hout uit armoe gestookt in primitieve houtkachels veroorzaakt evenveel ellende. Maar in plaats van het zoeken naar oplossingen gooit men de kont tegen de krib. Dat werkt niet.

Hout wordt al eeuwen gestookt over de hele wereld. Lees bv:

En zie waarom het hier wel goed gaat. Overigens zijn er veel meer vervuilingsbronnen op straat dan in huis.

Op deze manier ging ook de 12 ambachten verder. Niet omdat men de argumenten uit z'n duim zoog, maar dankzij ervaringen van een al eerder genoemde bouwer van zo'n "Kachelofen". En met succes. En moeilijk is het al helemaal niet. Deze voorbeelden kun je klakkeloos volgen, als je tenminste goed in je slappe was zit. Zo niet, dan zelf met je hersenen aan de slag.

De hierboven genoemde kachelbouwers gingen uit van een fel brandend houtvuur, waardoor schadelijke rookgassen domweg verbrand worden. Dat fel brandende houtvuur kan groot zijn en slechts een paar uur branden, maar het kan natuurlijk ook klein zijn en de hele dag branden. Hoofdzaak is dat het FEL brandt. Alleen dan komt er geen troep uit de schoorsteen.

Reslutaten van metingen door Bureau Dorrestijn:

Het aardige is dat ik nu de volledige registraties van beide Fin-ovens naast elkaar kan leggen en wat opvalt is dat de nieuwe stookwijze een veel beheerster stookpatroon laat zien. Het rendement blijft constant hoog en het CO-gehalte blijft constant laag behalve in de fase dat het hout het snelst aan het verbranden was. Toen was waarschijnlijk de luchttoevoer iets te krap, maar dat wil ik niet als harde conclusie aandragen, want ik zie ook uit de metingen dat het CO-gehalte kan toenemen als de luchttoevoer verder wordt opengezet als gevolg van het koelend effect op de rookgassen waardoor onvolledige verbranding wordt ingevroren. Lees meer:

Voorbeelden dus. Hou trouwens rekening met de plaatsing van een stirlingmotor uit bovenstaand voorbeeld, want je wilt ook stroom en warm water voor douche en afwas.

De opbouw uit handelbare onderdelen was en is het geheim van zelf bouwen. Ook bij de professionals zoals Tighelaar in Friesland. Hout stoken wordt ondanks de kippen zonder kop echt de toekomst.

De opkomst van de Rocket Stove gaat dit verder promoten. Ook professionals in de VS.

Overigens is het principe van een tegenstroomkachel niet nieuw, ook niet van een kleintje. In de jaren 80 van de vorige eeuw bouwde men een wel heel simpel kampeerkacheltje, zodat er niet meer met gas, benzine of petroleum gesjouwd hoefde te worden.

De tegelkachel van de 12 ambachten is meer ingesteld op zelfbouwers. En op dit principe borduren we verder.

Prijzen:

Fin-oven (met stookverbeteraar): € 3395,- (2 dagen, met 3 pers.)
Standaard-kachel: € 2925,- (2 dagen, met 2 pers.)
Kleine tegelkachel: € 2625,- (2 dagen, met 2 pers.)
(incl. BTW, alle benodigde materialen, gebruik werkplaats en instructie/begeleiding).

NIEUW: Kleine tegelkachel met afgeronde hoeken en te sauzen in alle kleuren:
€ 2625,- (2 dagen, met 2 pers.)
Lees meer:

Dat gaat JanmetdePet natuurlijk veel te ver. Het is ook beter steeds een klein stukje te bouwen, dan blijft het geheel overzichtelijk. In een klein tuintje of balkon kan dan gebouwd en geëxperimenteerd worden. Merk op dat de onderdelen simpel met wat profielen bij elkaar gehouden worden. Sietz Leeflang van de 12 ambachten noemde de tegelkachel een "infraroodtransformator"

Inmiddels heeft Lowtech Magazine de zaak (infrarood) stralingswarmte opgepakt en het idee van de 12 ambachten opnieuw leven ingeblazen.

Stralingsverwarming: het boek.

Het is de afgelopen maanden relatief rustig geweest op Lowtech Magazine, en dat heeft alles te maken met een boek over stralingsverwarming, dat op 5 februari wordt gepubliceerd bij uitgevrij Eburon. De Nederlandse stichting De Twaalf Ambachten vroeg me vorig jaar om hun Stralingswarmtegids uit 1980 te actualiseren. Het is uiteindelijk een geheel nieuw boek geworden, waarin heel veel tijd en onderzoek is gekropen.

Dit sluit natuurlijk prima aan bij de heisa rond het Arnhemse Klarenbeek, waar men ook als een kip zonder kop tekeer ging maar geen enkel alternatief getoond werd. Ook in deze omgeving...

HOUT ZAT.

Vóór er een slimmerd weer beren op de weg ziet, deze brokken hout neem je natuurlijk niet achter op de fiets mee. Ze dienen eerst ter plaatse versnipperd, of beter, naar een hout verwerkend bedrijf gebracht te worden.

Mooie taak voor de ooit in Arnhem gesloopte tram. Station Schelmseweg.

Ideëen genoeg? Hier zijn er nog een paar. We beginnen met de brander, die lijkt een beetje op de "Pocketstove". En zoals te zien op het plaatje en de video lijkt ie daar een beetje op. Zie de prachtige schone vlam zonder rook.

No smoke (except for 2-3 minutes at start and end of burn session). DEQ inspectors and trained smoke-readers have admired the particulate-free, clear gas or white fog produced by working rocket mass heaters. There is rarely a smell of smoke, only a slight odor of damp charcoal, which one smoke-reader identified as a 9-methyl ketone (the last organic molecule to crack in a hot fire). Currently seeking written testimony, or suggestions for on-site testing.
- Substantially reduced fuel loads; rural users report using 1/4 to 2/3 cord to heat a home previously requiring 4-5 cords per winter. In our experience, less than 1 cu ft (about 5 lbs) might be burned for a 2-4 hour session in a 6" system. An 8” system can burn slightly more, up to 1.5 cu ft. per 3-hour burn session.
Lees meer:

Aan deze basis van de "Rocketstove" kun je een oven koppelen maar ook hier moet je rekening houden met de toekomst. Rechts boven op de afbeelding is een klep te zien. Om te voorkomen dat je huis in de zomer oververhit raakt worden de hete gassen meteen de (goed geveegde) schoorsteen in geleid.

Een stirlingmotor kan de verbrandingsgassen nog enigszins afkoelen. Er worden dit voorjaar houten modellen gebouwd zodat er geëxperimenteerd kan worden. Tegelijk wordt de bouw van de stirlingmotor gestart. Nogmaals, de prachtige schone vlam.

Nog een voordeel, de "Rocketstove" hoeft geen 650 kg te wegen en het gewicht wordt over een groter oppervak verdeeld zodat ook in oudere woningen met een houten vloer er één geplaatst kan worden.

En soms komen de ideëen spontaan op, maar blijken allang in de praktijk gebracht. Hoe pas je de Rocket/Smartstove in een bestaande woning in?

In ieder geval moet het comfort verhogend zijn. Heel comfotabel is bv dit fornuis met aangebouwde zitgelegenheid. Staan in de keuken is er niet meer bij. Deze hier links heeft in het gat boven een warmhoudplek.

Zitten tijdens het koken, de zitgelegenheid kan natuurlijk ook aan de andere kant geplaatst worden. Het gaat er om dat de horizontale kanalen de stralingswarmte af kunnen geven en toch weer naar de schoorsteen kunnen, zodat de (rook)gassen afgevoerd kunnen worden.

Maar ook rechts is een prima voorbeeld.

Hoe werkt zo'n Rocket/Smartstove nou eigenlijk?

Deze kachel is een hybride kachel. Zo'n kachel geeft altijd straling en convectie. Het gaat om de verhouding. De ton van staal warmt snel op en geeft direct warmte af (maar koelt ook snel af), de massa, bijv. stenen bank, vloerverwarming, wandverwarming of iets dergelijks, warmt minder snel op maar houd die warmte lang vast. Als je de bovenkant van de ton over de heatriser wilt gebruiken om te koken houd dan de afstand tussen de ton en de stenen heatriser klein, 5 cm. Op de Kleine Aarde wordt er een oventje op gemaakt, die staat los en kan er evt. ook af. Lees meer:

Inmiddels is de bouw van de modellen begonnen en meteen weer een nieuw idee. I.p.v.. een bank kunnen er ook twee bankjes met daarin de rookkanalen gemaakt worden met schoorsteenelementen. Als voorbeeld de ook horizontaal geplaatste rioleringsbuizen.

Waarschijnlijk is er hier en hier wel e.e.a. wat je kunt gebruiken.

Verder is zand in tegenstelling tot leem als thermische massa goedkoop en overal verkrijgbaar. Deze tip was hier te vinden. Je hoeft natuurlijk niet elk idee over te nemen. Hetzelfde geldt voor de zeer leerzame instructies voor de bouw van de tegelkachel bij de 12 ambachten te Boxtel. De enige juiste methode en waarom zou je dit niet zelf doen met het oven/stookgedeelte van de veel kleinere Rocket/Smartstove?

De beste instructies komen uit de Duitstalige landen, waar de oer "Kachelofen" vandaan komt.

Wer handwerklich so geschickt ist, der kann auch einen creatherm Ofen im SelfSet-
System© selber setzen. Wir geben ihm das Knowhow dazu.

So sind oft erhebliche finanzielle Einsparungen gegenüber einer kompletten
Montage möglich.

Voraussetzung ist, dass sie die deutschsprachigen Bauanleitungen umsetzen können.
Falls der Ofen in einem anderssprachigen Land gebaut wird, sollten Sie die
Landessprache soweit beherrschen, dass sie Helfer ein- und anweisen können –
bei wasser- und stromführenden Anlagen auch den Heizungbauer

und Elektriker. Lees meer:

Ook de daarop volgende aanbevolen filmpjes zijn zeer leerzaam.

Nog even de motivatie voor de rocket stove. Wikipedia, wat summier, maar met wat Engelstalig spul...

Een rocket stove is een schone en efficiënte hittebron die gebruikmaakt van een relatief kleine verbrandingskamer waarin hout wordt verbrand, en een geïsoleerde schoorsteen waarin de rookgassen vrij volledig worden verbrand voordat ze het kook-oppervlak bereiken. Door de efficiënte werking is slechts ongeveer de helft van de hoeveelheid brandstof nodig als bij een traditioneel open vuur waarboven gekookt wordt.

De rocket stove wordt veel gebruikt in ontwikkelingslanden (met name in vluchtelingenkampen), voor koken, het verwarmen van water en ruimteverwarming. De belangstelling voor rocket stoves vergrootte tevens de belangstelling voor 'rocket mass heaters' en andere innovatieve warmtetoestellen.

De Rocket stove is een verre doorontwikkeling van de Argandlamp uit 1780. Bij die lamp werd voor het eerst een glazen schoorsteen boven de vlam geplaatst om de trek te stimuleren. Dit principe is in begin jaren 1980 uitgewerkt door Larry Winiarski, technisch directeur van het bedrijf Aprovecho (Oregon, VS). Lees meer:

Over koken gesproken, dat kan in de zomer een probleem zijn. Verbrandingsgassen dienen dan snel afgevoerd te worden en daarom wordt er vóór de schoorsteen een klep geplaatst die er voor zorgt dat de weg naar de massa afgesloten wordt.

De stirlingmotor zit veel eerder in het vuur en afkoeling is dan groter, maar hopelijk nog genoeg voor een kookplaat of een oven, die ook te koop is, maar uit beton vervaardigd stukken goedkoper en aangepast aan je wensen. Zie het filmpje van de 12 ambachten. Een kookplaat is wat moeilijk los te vinden, de meeste bedrijven gaan er van uit dat je voor enkele duizenden euronen een haard laat bouwen. Dat is voor JanmetdePet natuurlijk niet de bedoeling.

De hier getoonde kookplaat is ook nog stevig geprijsd en een alternatief zou een staalplaat van pakweg 3 mm kunnen zijn. In de originele rocketstove bestaat de kookplaat uit een oud olievat, van hoogstens 1 mm dikte. Kwestie van experimanteren.

Een paar handige links, die je met een beetje geluk ook op twitter kunt vinden, wat vind je daar eigenlijk niet:

Rocket Mass Heater: Warmth For Less! http://t.co/jHidPK9M3X http://t.co/JwGfOkjML7

Materialen.

Smart stove.

Permies, houdt zich daarnaast ook bezig met permacultuur. En een Nederlandse site.

Verdere ontwikkelingen zouden kunnen bestaan uit een automatische "voeding".

Eerst stook je met kleine takjes, daarna, als het bevalt kun je altijd nog een "bunkertje" aanbouwen. Toegegeven, het is wat meer werk dan een gemakkelijke CV, maar het aardgas raakt eens op en wat dan? En de paniek in Groningen wordt met de dag groter.

Zelfs de VVD houdt zich hiermee bezig, ook zij twitteren en ook daar is het muntje gevallen....

VVD: gratis hout brengen bij centrale biomassa Ede http://t.co/KEkzGzj0i6 Schoon snoeihout heeft een waarde = grondstof

Voor de prijs hoef je het bouwen van een Rocket/Smartstove niet te laten, een auto is duurder en die moet je regelmatig meenemen naar de pomp.

O, en gevaarlijke stoffen op het spoor? Voorbij.

$200 - $400 Met een massa foto's en ideëen.

En de Rocketstove past prima in een Earthship. Lees meer:

Een earthship bouwen kun je ook leren. Kinderen kunnen dat. Meer:

Wikipedia helpt je ook verder. Lees meer:

Hier een ongelofelijk aantal links met video's. Maar genoeg gepraat. Vanaf hier een nieuw deel.


Houthakken is populair omdat men meteen resultaat ziet. (Albert Einstein).


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.___________________________________________________________________________________________
MailMailMailMailMail