Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

24-3-2013.  Uit het lokale sufferdje, de Veluwepost:  Fietsprobleem is onhoudbaar. Het kan misschien wel een apart gezicht zijn en men kan er heel lyrisch over doen, maar toch is de dagelijkse fietsenrij verre van ideaal.

Door Jan Boer


WAGENINGEN - Daarom voerde de Studentenraad van de universiteit actie tegen de ‘cyclejam’, die zich ’s morgens en ’s middags voordoet op het kruispunt Nijenoord Allee/Churchillweg/Bornsesteeg. Enkele duizenden fietsers, vooral studenten, verstoppen daar dagelijks het kruispunt op weg naar universiteit en daarna weer naar huis. Een fietsfile van 150 meter is geen zeldzaamheid. Lees meer:

25 maart, het ijs nog in de sloten. Hier staan ze en zie het ruimtegebruik in vergelijking met de blikmassa erachter. Nog leuker wordt het als je bedenkt dat nauwelijks een week eerder ditzelfde onderwerp vanuit de olieslaaf bezien behandeld werd.
Een geheugen als een zeef, dementie.

Een week eerder: Een aantal Wageningse winkeliers klaagt over het tekort aan parkeerplaatsen in het Wageningse stadscentrum.

Jaap Venendaal verzucht:

Straks krijgen we een nieuw stadhuis, waar alle ambtenaren aan het werk moeten gaan. Waar gaan we allemaal parkeren straks? Als de wethouder zegt, dat men maar moet gaan fietsen, weet hij niet waar hij het over heeft. Zo zit de mens van nu niet in elkaar. Die redenering is mij te simpel”.
 

Maar er is ook hoop:
 
WAGENINGEN - Andrea Poelstra vindt het wel goed zo met het aantal parkeerplaatsen in de stad. Ze wordt niet warm of koud van het feit dat er een fors aantal verloren is gegaan. “Het past in een duurzame toekomst met oog voor je omgeving. Alles wat er extra gebouwd wordt, is duur. Wageningen is niet groot, de afstanden zijn klein. Je kunt het zelfs lopend af. Het aantal parkeerplaatsen is nu voldoende.
Lees meer:

Verkeerslichten als hierboven waren ooit ook in Wageningen te vinden. Om één of andere reden zijn deze verwijderd. Negeer die verstoplichten en kijk zelf vóór, links, rechts en achter je en beplaal zelf waneer je oversteekt. En nog een oplossing, dezelfde pagina in het lokale sufferdje, dat lijdt aan dementie:

SP: beperk koopzondagen RENKUM - De Plus in Renkum is op zondag open. Daardoor is volgens de Socialistische Partij de discussie over koopzondagen in de gemeente weer opgelaaid.

Nogmaals:

Inmiddels rijden vanuit Arnhem VIER bussen naar Wageningen. Dit kan gecombineerd worden. De fietsersbond wiens leden door deze "fietsoverlast" weer terug vallen op hun rijblik, bracht in de jaren 80 een poster uit.

Het bericht van die fietsersbond uit het AD:

Het fietsverkeer in de grote steden dreigt vast te lopen rond de stations omdat er te weinig parkeerplekken voor fietsen zijn.

Dat schrijft dagblad Trouw maandag. Uit een inventarisatie van het dagblad blijkt dat het fietsverkeer in de grote steden met gemiddeld met 1,5 tot 3 procent per jaar groeit. In Rotterdam loopt die jaarlijkse groei op tot bijna 5 procent.

Volgens de Amsterdamse verkeerswethouder Eric Wiebes bedreigt het tekort aan parkeerplekken voor fietsen zelfs de bereikbaarheid van de stations. Ook in Utrecht is de situatie nijpend, zegt Wim Bot van de Fietsersbond. Het gevolg kan zijn dat forenzen er weer voor kiezen om per auto naar bestemmingen buiten de stad te reizen.

In bijna alle steden met meer dan 100.000 duizend inwoners dreigt een tekort aan fietsparkeerplekken, zegt de Fietsersbond, zeker in studentensteden. De vier grote steden zijn van plan om meer parkeerplekken voor fietsen te creëren.
Lees meer:
Want er is gekozen voor het autoverkeer. Boontje komt om z'n loontje.

Hier rechts de Spaanse variant van de poster die de fietsersbond ooit uitbracht, deze toont aan dat de tram dat stukken beter doet dan de rijdende gasbommen die meer dan de helft van de energie wegsmijten.

Hier kan een elektrische tram rijden. De stroom wordt duurzaam opgewekt met windturbines of centrales die biomassa als brandstof gebruiken. De overtollige warmte die de bus wegsmijt, kan gebruikt worden voor verwarming.

Zo doen de Berners dat. Allereerst is daar een uitgebreid Openbaar Vervoerssysteem dat zelfs interlokele tramlijnen omvat en niet alleen sinds gisteren. Dat tramsysteem heeft natuurlijk ook stroom nodig en een derde daarvan wekt Bern nu zelf op. Met warmtekrachtkoppeling. Dubbel rendement dus. Lees meer:

Het Zwitserse aktualiteitenprogramma Schweiz Aktuell hierover.

En met deze stroom kan ook de vrachtwaggelmeutte ingedamd worden. Dit is dan eindelijk ook voorbij. Ook de "Stress-express" lijdt aan dementie.

Dit ziet er dan misschien stoer uit met die batterij lampjes, toeters en bellen, maar het getuigt eerder van een gigantisch minderwaardigheidscomplex. Deze roestverzameling rijdt niet eens elektrisch.

Daarna wordt het een kwestie van wisselen. De automaffia naar de fietspaden, de fietsers naar het veel bredere asfalt. Weer een probleem plat. De gemeente Wageningen, maar ook de gemeente Renkum kunnen anarchie voorkomen door eindelijk de koppen bij elkaar te steken om tot een degelijk Openbaar Vervoersplan te komen.

Een interlokale tram, die ook vracht EN fietsen kan meenemen is dan de oplossing. Zoiets is jaren geleden al voorgesteld als de Rijnlijn, maar als media en politiek inzetten op automobiliteit..... Tja, dan moet men rekenen met problemen. Schuld heeft ook de domroep en met name de NOS die naast steeds meer muzeik ook regelmatig het autoverkeer plugt.

Louis Dekker is één van die malloten die denkt dat Nederland van elastiek is.

Via de "sport" probeert Dekker Nederland vol te krijgen.

De sportmalloten, bedoeld om het volk dom te houden, door de NOS handig gebruikt om dat volk aan zich te binden. Met dom amusement.

Maar intussen: Die jongens zijn na een verloren wedstrijd flink agressief en leven dat achter het stuur uit en dus...... Meer Louis Dekker van die NOS.


Als je geen oplossing hebt, heb je ook geen probleem.


Klimaatkombi zal op diverse media interveniëren. Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
Mail