Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

11-12-2017 Het verschil tussen de auto- en drugshandel.

Kennen Sie den Unterschied zwischen Drogen- und Autohandel? Das ist eine schwierige Frage. Beginnen wir mit etwas Einfacherem: Wo liegt der Unterschied zwischen Drogenhandel und Drogenkonsum? Richtig, wer Drogen produziert oder verkauft und erwischt wird, kommt ins Gefängnis. Wer Drogen nur konsumiert, bleibt in der heutigen Praxis meist straffrei.

Gerade umgekehrt verhält es sich im Autohandel: Wer als Autokonsument mit Tempo 200 durch die Gegend braust, sei es auf der Autobahn oder Landstrasse, wird in der Schweiz und den meisten europäischen Staaten mit Ausweisentzug, hohen Bussen und oft mit Gefängnis bestraft. Wer hingegen Autos herstellt und verkauft, die Spitzentempi von 200 bis 300 km/h erreichen, muss keine Strafe fürchten. Lees meer en knoop dit in je oren.

Daarnaast is dit helemaal geen probleem en brengen spelletjes die kinderen onderling spelen nog steeds de politiek in de war.

Kinderen doen er daarom verstandig aan hun spelletje in de struiken te spelen. Daar waar niemand ziet wat ze doen en wat ze lekker vinden. Minder gevaarlijk dan drugs.

En kinderen geven zelf al aan wat ze belangrijk vinden in hun wijk.

Hun oplossing die aan meerdere kanten hout snijdt. Voedsel- en speelbossen voor kinderen waar ze zich kunnen "verstoppelen" om daar spelletjes te doen die ouders hen verbieden omdat het "gevaarlijk" zou zijn. Hoezo gevaarlijk? "Ik snap het niet, ik snap het niet, waarom sex gevaarlijk is en autorijden niet" zong een kind in het KRO-radioprogramma "De Huts" in de jaren 1982-1983.

Tijd om de "norm" die leerlingen op de kweekschool krijgen opgedrongen: "Liefde voor het kind en voor de norm" eens goed aan te pakken.


Ooit een normaal mens ontmoet? En beviel het?


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
Mail