Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

7-1-2012: Ongeveer een jaar geleden hing de provincie Gelderland een zielig verhaal op in de Veluwepost. Mevr.Suse Jansen uit 1972. Zij kan niet op het perron komen om met de trein naar Utrecht of Den Bosch te gaan. Omdat mevr. Jansen haar jongste in een buggy vervoert.

Mevr. Jansen is een gezonde moeder van 38 jaar oud.

Wel eens op station Arnhem geweest? Dat is kortgeleden verbouwd. Duurde bijna 5 jaar. Voor iemand van 38 geen punt. Mevr. Jansen wou wat te zeuren hebben. Er stond nl al een rijblik voor de deur. En sommige mensen (de meeste olieslaven) willen van twee walletjes eten. Daarom is de trein in hun ogen te duur. Wat wil je als je rijblik al 300 piek per maand kost?

Komt de provincie Gelderland hen ook even tegemoet in de kosten? Dat is nl hun volgende punt.

Na de oorlog hadden velen geen rijblik. Dat konden ze niet betalen. Die prijsverhouding was uitstekend voor miljeu en de onafhankelijkheid van olie. Dan sjouw je je kinderen zelf en niet in een vleeswagen die de trap niet op kan.

Zo doen veel moeders het. Het kind kan dan ook nog `getankt` worden. Slechte smoes van Suse. En de provincie Gelderland stinkt er met open ogen in. Heeft de provincie Gelderland wel eens van Peakoil gehoord?

Rook niet, ook niet in een afgeschermde ruimte. Kinderen merken dit en gaan dit gedrag kopieren. Bovendien dringt de rook overal in door. Kinderen met aanleg voor astma krijgen dan ook astma als meerokers. De verhalen van "Mijn opa is 100 geworden" berusten op toeval.

Voor kinderen is meeroken ook uiterst schadelijk. Zij lopen onder meer het risico op luchtweginfecties en op het ontwikkelen van astma en astmaklachten. Met name mensen met chronische longziekten krijgen acuut ziekteverschijnselen.

Kinderen zijn zeker in de arbeiderswijken een sluitpost op de begroting. Vooral voeding is er zeer ongezond. Veel kinderen zijn dan ook te dik omdat hun ouders alles accepteren wat via de reklame hun brievenbus binnenkomt. Ook het internet is zo'n bron van valse voorlichting. Maar ook de kinderen zelf slikken alles wat ze op het internet vinden voor zoete koek omdat ze nog geen onderscheid kunnen maken tussen de waarheid en reklame, er is nauwelijks nog een site zonder reklame.

Slik dus niet alles van het internet en ouders ga er bij zitten om te kijken wat de kinderen bezoeken. Een kind zit vooral na een bezoek aan Youtube snel op een site waarvan de ouders vinden dat hun kinderen daar nog niet aan toe zijn (bloot en sex). Ook geweldadige spelletjes beheersen de kinderen die later in de praktijk gebracht worden.

Geef daarom antwoord op alle vragen, aangepast aan de leeftijd en niveau van een kind, een kind zoekt anders zelf naar antwoorden en dat is lang niet altijd de waarheid. Zo kwam hier een 8-jarig meisje met de melding: "God heeft dit alles gemaakt". De vader van het meisje, zelf niet gelovig opgevoed: "Dat leren ze op school".

Kinderen vervelen zich, geef ze iets te doen anders zoeken ze zelf (ongecontroleerde) bezigheden.

Grotendeels alle kinderen kunnen fietsen. Maak hier gebruik van. Kinderen die nog niet kunnen fietsen kunnen achterop of in een kinderaanhanger.

Kinderen vanaf 12 jaar (of zelfs jonger) kunnen zelfstandig met het OV, dat is goedkoper dan een auto en zo maken kinderen kennis met andere manieren van transport. Kennelijk spelen kinderen niet meer met "treintjes" omdat ze het voorbeeld missen en missen zo de fantasie om met materieel om te gaan. Kinderen mogen zich ook niet vuil maken, een joch van 9 belde in de vakantie aan voor "Heitje voor een karweitje", maar voerde in de tuin niets uit omdat ie z'n "nette kleren" aan had. Een ander kreeg bij een elektronikaprojekt te horen: "Thuis wordt niet geknutseld". Op school houden de kinderen zich bezig met "schaar, papier en lijm" i.p.v. zaag, boormachine en hamer.

Elk jaar is er de Nationale straatspeeldag. Ouders uit een buurt kunnen een straat met veel jonge kinderen door de gemeente laten afsluiten voor het steeds gevaarlijker wordende verkeer. Gemeenten stellen ook subsidie beschikbaar voor speelobjecten als bv een container met zand, die druk gebruikt wordt.

Hoe gevaarlijk zo'n straat kan zijn is hier te zien. Kinderen die in Renkum wonen en in Wageningen naar school gaan, maar ook de kinderen van basisscholen komen van links op de foto en geven daar voorrang aan alle verkeer.

Het verkeer dat van de helling rechts naar beneden raast is pas op het laatste moment te zien. >>>

En er wordt daar flink hard gereden, 70 was de hoogst gemeten snelheid. Dat had de gemeente Renkum ook in de gaten. Inmiddels is de situatie gewijzigd in het voordeel van de olieslaven. Aanleiding voor deze wijziging, een olieslaaf die het bord "doodlopende weg" negeerde en een paaltje ramde. Deze blinde kippen hebben nu minder last van de overstekende kinderen. Dat wil niet zeggen dat de situatie er veiliger op is geworden.

Integendeel!

Fietsers keren zich nu af van de bocht in de helling en zien het aanstormende verkeer bijna helemaal niet meer. 1-0 voor het rijblik.

En kinderen en ook ouders zijn creatief. Probeer deze hindernis maar eens te nemen met een aanhanger met kleine kinderen. Of met een aanhangfiets. Men zal waarschijnlijk de stoep nemen en het verkeer uit de bocht nog later zien. En kinderen copieren.

De straatspeeldag in 2010 ging overigens niet door, de puinafvoer uit het Beekdal had prioriteit. Herkansing in september, hopelijk overleven alle kinderen de nieuwe poeplinke situatie.

Overigens is het niet allemaal kommer en kwel, op Twitter is bv de "Moestuincoach" te vinden die kinderen van de basisschool stimuleert hun eigen groente, bloemen en kruiden te verbouwen. En zo moeilijk is dat niet. Een paar potjes en zaden en kinderen kunnen op het balkon al aan de slag. Hulp en enthousiasme van ouders is daarbij onontbeerlijk.

En wat kennis over combinatieteelt.

Lees meer!

Über die essbare Stadt #Bremen: "Gemüse an der Wallmühle geerntet" https://t.co/nOw5VzcbIv via @Stadtwurzel #Urban #Gardening

Inmiddels zijn we bij dat tuinieren aangekomen. Zelfs op een flat kun je nog tuinieren.

Verticaal tuinieren kan in theorie in extreme vorm worden uitgevoerd. Architect Stefano Boeri heeft met z’n gebouw ‘Bosco Verticale’ zelfs een verticaal bos gebouwd. Met de hoeveelheid bomen in zijn flat zou je meerdere voetbalvelden kunnen bedekken. Ruim 5.000 struiken, 480 (middel)grote bomen, 250 kleine bomen en 11.000 bodembedekkers sieren dit project. Lees meer:

Zelfs met een park in je buurt kun je nog een voedselbos creëeren.

Als je het slim aanpakt heb je ook nog voldoende schaduw en vocht voor de stijgende temperaturen. Fruitbomen in het midden van je spiraaltuin.

Nog interessanter wordt het als je e.e.a. combineert met andere hobbies, zoals bv modelspoor. Maak vóór je een spade in de grond steekt eerst eens een module waarop je je tuin een plaatsje geeft. Veel kinderen zijn dol op paarden. Wel eens een paard gezien dat z'n eigen omgeving sloopt voor een rondweg? Dat heeft een paard helemaal niet nodig.


Je kunt wel een kind uit de oorlog halen, maar hoe haal je de oorlog uit een kind?


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Ervaar meer over Klimaatkombi.
Mail