Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze site is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de site als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze site op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Verder werkt deze site ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

Om het spoor voor kinderen inzichtelijk te maken, moet je het in model brengen, een taaie klus, zeker als ouders een auto voor de deur hebben. Hiervoor is het project "Treinendomino" begonnen.

Veiligheid staat bij het spoor voorop, dus ook bij het modelspoor. Op één spoor kan maar één trein aanwezig zijn. Er zijn bezetmelders noodzakelijk. Deze is simpel zelf te maken, de in de handel verkrijgbare melders zijn schreeuwend duur en wat je zelf maakt kun je ook zelf repareren. Bij één van de talloze elektronicaboeren als EOO zijn onderdelen voor een krats verkrijgbaar. In dit geval de optocoupler PC-817, die ook (PC-827) in tweevoud en zelfs viervoud leverbaar is.

Zie ook de ervaring hier mee.

Aan deze bezetmelder kun je één of meer seinen koppelen, die dan de binnenkomende trein al dan niet afremmen.

Ingrijpen is altijd mogelijk met elke universele afstandbediening. Hier het hele verhaal met code:


Ik ben niet gek, ik ben een treinstel. Oneens? Stap in een andere wagon.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
MailMail