Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze site is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums kort te maken. Beschouw de site als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie.

Bekijk deze site met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

28-7-2013. Versporing loont. Dat bewijst "Duurzaambedrijfsleven" via twitter:
Unilever bespaart jaarlijks 11.000 megawattuur op logistiek. Dat is genoeg voor 4.200 gezinnen.

Een fabriek 700 km verderop. Alle begin is moeilijk?
Vragen over elektrisch rijden beantwoordt in nieuwe startgids. http://bit.ly/13ugSwJ  Informatie voor bedrijven.

Beantwoordt.... Ehhhh taalprobleempje?

Verder zijn er nog veel meer elektrische analfabeten.

"De trotse Fernando: de 1e Nederlander die zijn rijexamen deed in een volledig elektrische auto! .

Project A15, reed daar niet een elektrische goederentrein?Nieuwe term: "Ecologisch analfabeet".

Uit Trouw: Sinds eind juni rijden er voor het eerst meer dan 10.000 elektronische voertuigen  over de Nederlandse wegen. En dan worden brom- en snorfietsen nog niet eens meegerekend. De overgrote meerderheid van de elektronische auto's zijn personenwagens. Lees meer:

Allemaal plugin hybrides. Hartelijk dank Trouw. Hartelijk dank NOS.


Ook leuk is het Amsterdamse initiatief "Wij krijgen kippen". Let wel, dit gaat over energie.

De Veluwepost heeft het over hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Komt bekend voor:
 
En er volgt meer.

 De Veluwepost

    19 jul 2013

OOSTERBEEK - Voor de buslijn Arnhem-Wageningen wordt ingezet op een snelle, betrouwbare busverbinding: hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). De gemeente Renkum wil dit graag mogelijk maken. Door het oplossen van het verkeersknelpunt op het kruispunt Schelmseweg-Utrechtseweg is in Oosterbeek nu de weg vrij voor dit hoogwaardig openbaar vervoer. Het kruispunt vormde in de gemeente Renkum het enige overgebleven verkeersknelpunt dat hoogwaardig openbaar vervoer in de weg stond. Het doseren van het verkeer bij Kievitsdel en Mariëndaal vormt de belangrijkste maatregel waarmee een vlotte doorstroming van het verkeer gewaarborgd kan worden. Daarnaast worden ook op een aantal tussenliggende kruispunten maatregelen genomen om de afwikkeling van het verkeer te verbeteren, zoals een busstrook en voorsorteerstroken. De aangedragen oplossing voor de Schelmseweg, namelijk een nieuwe weg tussen het spoorviaduct in de Schelmseweg en de Utrechtseweg, had onvoldoende draagvlak in de raad. Uiteindelijk is gekozen voor het verfijnd afstellen van de verkeerslichtenregeling van het kruispunt Schelmseweg-Utrechtseweg. De planning is om in december 2014 te starten met de exploitatie van HOV-lijn Arnhem-Wageningen die echter niet start voordat voor alle infrastructurele knelpunten oplossingen zijn gekomen.


http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/juli/19/hoogwaardig_openbaar_vervoer

Niet meer aanwezig?

Oplossen van het verkeersknelpunt op het kruispunt Schelmseweg-Utrechtseweg? Voor fietsers en een toekomstig tram is daar helemaal geen verkeersknelpunt. Het knelpunt wordt veroorzaakt door de ANWB. Daarom bedenkt de ANWB een oplossing. Het asfalt moet blijven, want daarover rijden de hotemetoten in hun 1.5 ton staal. "Het moet wel leuk blijven".
De anwb via Twitter:

We zijn absoluut voor duurzame energie,maar niet ten koste van alles.We zijn vooral benieuwd geweest wat onze leden denken.

Intussen maken de oliejunks, door eigen toedoen tot de trein veroordeeld, er een zooitje van. Uit Bahnonline.ch: Gemäss Angaben der bls hat sich an einem Güterzug eine Blache eines Aufliegers gelöst und in der Fahrleitung verfangen. Als Folge davon musste der mit ungefähr 450 Reisenden besetzte  IC  1072 Brig – Basel SBB ab dem Portal Frutigen mit einer “Diesel-Ersatzlok” geschleppt werden und erreichte dadurch Spiez mit ca. 90 Minuten Verspätung. Rund 2 Kilometer Fahrleitung im Tunnel seien beschädigt worden, hiess es weiter. Lees meer:

Blache = Als Plane (auch Blache, Blahe oder Plache genannt) bezeichnet man eine textile Abdeckung oder ein Tuch, dessen Rand durch einen Keder verstärkt wird. Planen können auch aus Kunststoff sein.

Duurzaam bedrijfsleven stuntelt verder.

HP-spoorlijn verbindt de Chinese stad Chongqing met Duisburg in Duitsland. 97% minder CO2-uistoot.

DuurzaamBV komt niet verder dan een Amerikaanse olie zuipende dieseltrein. Er zijn dus ook internet-analfabeten.

Als DuurzaamBV even verder kijkt dan de neus lang is vindt DuurzaamBV een hele verzameling Chinese elektrische lokomotieven, die met personen- en goederentrein heel goed raad weten. En dus ook met duurzaam opgewekte stroom. Toch echt een probleem voor de hier en bij het DuurzaamBV getoonde alternatief.

Men moet nog heel veel leren.

Iets vergelijkbaars kaart de Provincie Gelderland aan:
Altijd wat te zeuren over het #OV? Laat dan nu je stem horen en deel je ideeen over de #bus en #trein in Gelderland.
 
Het goederenvervoer dat het leeuwendeel van de overlast veroorzaakt? Blijft op de enquete onbesproken. De domroep middels Bert van Slooten heeft het inmiddels begrepen.
 

 
Meer leuks komt van de VARA, dat de steenmarter een onderkomen wil bieden.
 
Steenmarters knagen aan kabels en leidingen van rijblikken. Dat kan nog leuke effekten opleveren.
 
De mens is het enige wezen dat democratisch z'n eigen slachter kiest.


Deze problemen konden wel eens veel oplossingen veroorzaken.


Klimaatkombi zal op diverse media interveniëren. Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
Mail