Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten.

8-1-2012, Na de VARA, die met zonnepaneeltjes "Donker Afika" wil herkoloniseren, is de EO op de vingers getikt door de BBC, weer een gevalletje oplichting door de domroep, die de kijkbuiskinderen wil voorliegen over het ontstaan van de aarde. De BBC legde in z'n documentaire uit dat de aarde in miljoenen jaren was ontstaan na de oerknal. De EO knipte deze passage er uit en dit is het gevolg:

Zoals uit bovenstaande brief van de BBC blijkt, heeft de BBC de EO opdracht gegeven om de Nederlandse, gecensureerde versie van de BBC documentaire Life of Mammals van David Attenborough niet langer te koop aan te bieden. De EO had zowel de TV uitzending van Het leven der zoogdieren als de DVD stilzwijgend gecensureerd door alles over evolutie en miljoenen jaren eruit te knippen. Meer lezen:


Fossiele brandstoffen, deze hebben er miljoenen jaren over gedaan om te ontstaan en hier geldt dus : OP = OP!

Dat heeft consequenties voor het ongebreidelde energieverbruik op "God's schepping".


De EO, God's eigen oplichter.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Ervaar meer over klimaatkombi.
Mail