Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

8-5-2013. Nauwelijks enig gevaar te verwachten.

De paranoia van de beleidsmakers. Hoe doen we het MET petrochemie?

Nou zo!

Want men kan niet zonder chemie. Toch wel, geen tinnitus, hartinfarct of dementie meer. Lees meer:

Uit Wikipedia: Monsanto werd in 1901 in St. Louis, Missouri opgericht door de Ier John Francis Queeny. Met 5000 dollar begon hij in een oud warenhuis de kunstmatige zoetstof saccharine te produceren. Het bedrijf noemde hij naar de familienaam van zijn vrouw. De eerste klant was Coca Cola. Later ging het bedrijf ook cafeïne en vanilline produceren, waarvan Coca Cola eveneens de belangrijkste afnemer werd. Monsanto is het bedrijf dat Agent Orange ontwikkelde, het ontbladeringsmiddel dat in de Vietnamoorlog werd ingezet.

En dus wordt het dit.

De NOS, van wie ook geen alternatieven te verwachten zijn: In het Oost-Vlaamse Wetteren zijn na een hevige regenbui geen verhoogde waarden gemeten van giftige stoffen. Daarom hoeven er voorlopig niet opnieuw mensen te worden geëvacueerd.

Zaterdag ontspoorde een goederentrein bij Wetteren, waardoor giftige stoffen in de riolering terechtkwamen. Een man kwam om het leven en tientallen mensen moesten naar het ziekenhuis. Lees meer:

Er zijn natuurlijk wel alternatieven, maar daar verdienen de media geen cent aan omdat het niet sensationeel genoeg is. Dat is ook de reden dat de NOS muzeik plugt. "Om de populariteit te verhogen."

De alternatieven? Het wordt eentonig..... Hoe gaan de Zwitsers met een container om? Het smalspoor, in Nederland totaal verdwenen.

Brandstof, voor energie bv kan ook in een simpele afzetcontainer vervoerd worden. Evenals landbouwprodukten.


Techniek beheerst de mensen, maar de mensen beheersen de techniek niet:


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.___________________________________________________________________