Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Bekijk deze site met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

4-11-2012. Deze keer over de grootste oplichter, religie: Een jochie (6) uit de buurt krijgt op een protestants-christelijke school in Renkum te maken met Elly en Rikkert Zuiderveld die zich ooit lieten bekeren tot het christendom. En dus nu het onderwijs indoctrineren. De ouders van het gezin, met inmiddels vier kinderen, zijn zelf niet gelovig, maar omdat de moeder ooit op de zelfde school zat, gaan de kinderen daar nu ook naar school. Een ouder meisje uit dit gezin (inmiddels 9) slikt alles wat ze op school leert voor zoete koek en hangt (7 jaar was het wicht toen) zelfs de dominee uit: "God heeft dit alles gemaakt".

De kinderen stellen veel vragen aan hun ouders en als die dat zat zijn krijgen ze regelmatig geld om "Snoep te gaan kopen". Overgewicht is dan ook het gevolg. Het dorp Renkum kent vier van deze scholen op religieuze grondslag, tegenover twee openbare scholen.Overgewicht. Daar lijdt een groot deel van de Amerikaanse bevolking aan. Interessant is dit filmpje.

Uit "HetkanWel": Tijdens zijn campagne sprak over de superstorm Sandy. Een klimaat-activist roept vanuit het publiek: “Maar hoe zit het met klimaatverandering? Dat is wat deze monsterstorm veroorzaakte.” Vervolgens houdt hij een bord in de lucht met: “Doorbreek de klimaatstilte.” Hoe Romney en zijn publiek reageren zie je in dit filmpje. Lees meer:

Dit zijn de olieslaven, die de schuld van het broeikaseffekt nog steeds als een straf van God zien. En gestraft gaan ze worden, maar waarom ze die straf gekregen hebben snapt men aan de andere kant van de grote plas nog steeds niet.

HetkanWel: Maar ook: Investeren in milieu en duurzaamheid is goedkoper dan de opwarming van de aarde ontkennen en natuurrampen als Sandy maar te laten gebeuren. Lees meer:

Aan de andere kant van de grote plas ligt ook de voormalige Sovjetunie, die door de Amerikanen nog steeds als het land van de duivel beschouwd wordt. Let wel, het waren de Russen die de werkelijke duivel bestreden. Iedereen is intussen wel bekend met de misdaden van welke religie dan ook.

Zoals blijkt uit Wikipedia: Deschner heeft onder meer romans, literatuurkritiek, essays en aforismen geschreven. Maar vooral is hij auteur van een aantal historische studies met kritische aandacht voor de geschiedenis van de kerk en de christelijke godsdienst. Tijdens meer dan tweeduizend voordrachten heeft hij zijn publiek gefascineerd en geprovoceerd. Lees meer:

Niet zo verwonderlijk dat lieden met verstand van zaken zoals Lenin daar tegen in opstand kwamen. Wikipedia: In de eerste vijf jaar na de revolutie werden 28 bisschoppen en 1200 priesters geëxecuteerd. Lees meer:

Het betrof hier tenslotte misdadigers. Grote delen van de wereldbevolking werden en worden nog steeds opgelicht. Uit Wikipedia: Lenin trad steeds hard op tegen opstandige boeren en arbeiders, alsook tegen critici en politieke tegenstanders. Een goed voorbeeld hiervan vormt het neerslaan van de opstand van de Poetilov-fabriek. Ook de opstand van de Baltische vloot, de Kronstadtopstand, werd hardhandig onderdrukt. Toen er, waarschijnlijk door Fanny Kaplan, op 30 augustus 1918 een aanslag op zijn leven werd gepleegd (zijn gezondheid verminderde vanaf die tijd en zijn latere hartaanvallen worden toegeschreven aan dit incident), werd de Rode Terreur uitgevaardigd door de bolsjewieken. Hoewel Lenin aan het hoofd stond van een dictatuur was hij geen alleenheerser. Alle belangrijke besluiten, ook die van Lenin, moesten formeel steeds worden goedgekeurd door de Partij. Lenin bezat niet die macht, dat hij de belangrijkste partijorganen, het Centraal Comité en het politbureau uitsluitend kon vullen met jaknikkers; iets wat Stalin (overigens pas eind jaren dertig) wél voor elkaar kreeg.. Lees meer:

Nog meer kerkse misdaden, wikipedia: Sinds het einde van de twintigste eeuw heeft de Katholieke Kerk te maken met de onthulling van vele gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door priesters en andere religieuzen.  Lees meer:

Zo gaat het ook met de energiehonger van de Amerikanen, die als een terrier blijven vasthouden aan het gebruik van fossiele brandstoffen voor hun transport. Hier één van de duizenden dieselloks die je te zien krijgt als je een elektrische lok zoekt. De Europeanen die dit beleid volgden krijgen nu de pen op de neus.

Uit "Duurzame agenda": Productiestop bij Duitse truckfabrikant MAN. De Duitse fabrikant van vrachtwagens MAN legt de productie van zware vrachtwagens bij twee Duitse fabrieken een week stil. Het bedrijf kampt met een sterk dalende vraag door de economische crisis. De 15.000 werknemers moeten gedwongen verlof opnemen als de productie bij de MAN-fabrieken in München en Salzgitter tot en met vrijdag stilligt. Wereldwijd telt het bedrijf meer dan 52.000 werknemers. Door de crisis kopen transportbedrijven en bouwondernemingen minder zware  vrachtwagens. In september kromp de Europese verkoop van zware trucks met bijna vijftien procent. Lees meer:

Er is echter een kentering merkbaar: Uit lightrailnow.org: A 10% Reduction in America's Oil Use in Ten to Twelve Years An Overlooked, Practical, and Affordable Approach Using Mature Existing Technology. Lees meer:

Helaas, met lightrail alleen red je het niet. Zie hier een goederentrein met 5 loks, bepaald geen kleine jongens.
En zo doen de Russen het. Al tientallen jaren. Drie loks achter elkaar. Deze loks van het type VL80 (Vladimir Lenin) uit 1961, destijds nog de
Sovjetunie, trekken kilometers lange goederentreinen.  Let op de hoogspanningskoppeling (25KV) tussen de loks.
Dit nieuws ontbreekt totaal bij de domroep.
En het leukste, Peakoil is hier totaal onbekend.


Homofilie is volgens de kerk niet normaal. Over water lopen en er zelfs wijn van maken is daarentegen heel gewoon.


Klimaatkombi zal op diverse media interveniëren. Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.