Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

30-3-2012: Een bericht uit de weblog van juni 2008, wie wat bewaart heeft wat:

Een bericht van de RNW Wereldomroep: Shell trekt zich terug uit Engels windmolenplan. Shell wil zich terugtrekken uit een groot windmolenproject voor de kust van Engeland. In plaats daarvan wil de Brits- Nederlandse oliemaatschappij meer investeren in windenergieprojecten in de Verenigde Staten. De Britse regering en de milieubeweging hebben met ongeloof op het afhaken van Shell gereageerd. Volgens Shell maakt de financiële steun van de Amerikaanse regering het steeds interessanter te investeren in Amerikáánse alternatieve energieprojecten.

 

Nou en.... vertel eens iets nieuws. Shell gaat nog altijd voor het grote geld. Shell maakte ook PV-panelen (de blauwe platen met 15% rendement). En wat doet de VARA? Het 'vroege vogelsnieuwsoverzicht' maakt melding van een tabaksplant die zonnecellen aanmaakt,

 

Wow, een gesnoeide heg of park levert veel meer energie en wel als er vraag naar is. Kom daar eens om bij een paar zielige PV-panelen. Een boom is van nature al voorzien van eigen 'zonnepanelen'.

 

De "zonnepanelen" waar Nederland een harde plasser van krijgt, nemen bovendien een hoop ruimte in. Dat komt omdat het rendement van de zielige blauwe platen niet meer dan een slordige 15% is. Een zonneboiler die van de infrarode stralen warmte maakt haalt met gemak een rendement van 75%. De benodigde oppervlakte kan dus vijf maal kleiner zijn. Dit is goed te zien op dit dak in Wageningen waar beide zonvangers geplaatst zijn.

 

Duurzaam landschap.

 

Dit is het landschap dat zowel energie als voeding levert. In de heggen leven insekteneters, zodat Shell geen gif hoeft te leveren. Na een paar zomers worden oude bomen gekapt en er worden nieuwe geplant om het bos te vernieuwen. Heggen worden gesnoeid en dit snoeimateriaal kan samen met de gekapte bomen als brandstof gebruikt worden. CO2-neutraal!

 

En als je daar aan mee wilt doen dan steun je Meten is weten.

 

Bomen leveren ook schaduw in de zomer en laten de zon vrij spel in de winter. Daarom stonden er voor boerderijen altijd deze leilinden die in de zomer verkoelende schaduw brachten en in de winter de zon een kans gaven een bijdrage in de verwarming te leveren.

 

Veel mensen met nostalgisch gevoel planten nu weer leilinden, maar precies op een plek waar dat totaal zinloos is. En op de plaats waar je in de winter geen schaduw kunt gebruiken plaatst men wintergroene coniferen. En zelfs de zonwering gaat in februari naar beneden.

 

Kleine windturbines.

 

Een veel beter idee is het te investeren in kleinschalige energieopwekkers. En dat is wat de Duitstalige landen doen. Windparken zet je niet op zee, daar wonen nou eenmaal geen mensen.

 

De traditionele windmolens stonden vroeger zelfs midden in steden en dorpen, daar was energie nodig en dat is nog steeds zo. Daar liggen ook de kabels die de stroom kunnen transporteren. De Betuwelijn schreeuwt om stroom, maar als die over 800 km getransporteerd moet worden, waar zijn we dan mee bezig? De Duitse spoorwegen hebben hun eigen stroomnet en dat werkt prima.

 

9000 van deze windmolens à 50 KW stonden er aan het eind van de 19e eeuw in Nederland. Dat kan ook nu nog. Plaats daarom in industriegebieden windturbines van 100 KW en langs de 3000 km spoorlijnen. dan hoeft er geen 800 km extra kabel uit zee aangelegd te worden en kan Shell de pot op. De stroom kan direkt gebruikt worden door de afnemers. De 'spoorlijnturbines' leveren als je deze op 1 km afstand van elkaar plaatst voldoende voor 60 loks. Monteer de transportleiding op bovenleidingsmasten. Meer is er voor de opgevoerde tram niet nodig. Kleine windturbines kunnen ook bij hoogspanningsmasten geplaatst worden.

 

Burgers met natte voeten kijken naar overheid,
maar willen niet meer betalen.

En nu is het zo (rechts). Bomen gesloopt en natte voeten in het dorp. Soms ben je blij als de buren weer opkrassen. Maar wat bakt de nieuwe bewoner er van?

Hoosbuien die ervoor zorgen dat hele straten blank staan en kelders onderlopen: door de klimaatverandering wordt dit probleem elk jaar op meer plaatsen zichtbaar. Mensen die hiermee te maken hebben, kijken voor een oplossing vooral naar de overheid, zo blijkt uit een enquête van de NOS en de regionale omroepen. Lees meer:

Hans van Dijk van Milieu Centraal adviseert een ‘levende tuin’: “geef de tuin windbeschutting, veel struiken en niet te veel stenen. Dat maakt de tuin prettig en veilig voor vogels en insecten. Ook een lijsterbes en een vogelbadje in de tuin zijn erg nuttig voor de dieren.”

Veel tips om de biodiversiteit te bevorderen, komen neer op het goed stilstaan bij wat je koopt en niet koopt. Koop bijvoorbeeld minder vlees als je boodschappen doet. En heb je echt elk jaar een nieuw mobieltje nodig? Ook de vakantie is een aandachtpunt voor behoud van biodiversiteit. Lees meer:

Liander is de nieuwe Shell. Elektrische auto? Kijk om je heen, overal worden tuinen betegeld. Tegels horen in de badkamer, niet in de tuin.

 

Groenslinks is geen haar beter: Lees meer:

 

Kijk even wat Liander over zich afroept. Als iedereen om 6 uur ’s avonds de elektrische auto aan de lader zou hangen zullen toch eerst alle transformatorhuisjes aangepast moeten worden, buiten het feit dat er een enorme energiepiek wordt gegeneerd op het moment dat er al een piek in het net aanwezig is. Als dan ook nog eens de warmtepomp aanspringt is de ramp niet te overzien. Lees meer:


Opleiding is de vijand van het geloof.


Antwoorden langer dan 280 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
Mail