Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

14-1-2017 Dan maakt de VARA in z'n programma Kassa een stevige milieublunder. Met de pooierbak naar Schiphol en deze daar in de parkeergarage laten stallen. Er rijdt een trein naar Schiphol, maar dat alleen is onvoldoende. Je gaat niet naar Schiphol om daar naar de vogeltjes te kijken.

Zaterdag in Kassa besteden we aandacht aan parkeerbedrijven op Schiphol. Staat je auto daar veilig geparkeerd? Verder hebben we het over het reizen naar landen die worden ontraden. Hoe zit dat? Lees meer:

Dat Brecht van Hulten nog nooit van 15tegen14 heeft gehoord heeft ze al meer bewezen.
Maar dat komt vanzelf.

Een bezoek aan deze sjacheraar loont. Trouwens.....

16-1-2017 'Over twintig jaar is herrie het grootste milieuprobleem' Lees meer:

En lees dan meteen over de vakantie in Tunesie. Men heeft met MH17 kennelijk onvoldoende geleerd.

Aangeboden vliegreizen naar landen die worden ontraden
Een groot deel van Tunesië wordt ontraden om naar toe te gaan (code oranje). De grensgebieden met Libië en Algerije hebben code rood (niet reizen). Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt aan alleen te reizen als het noodzakelijk is. Corendon biedt echter dit zomerseizoen weer vliegreizen aan naar Tunesië. Mag dat wel en hoe zit het nou precies?

E.e.a. is te voorkomen door over te stappen op meer lokale produkten. Zoals bv wijn- en rozijnen vanaf de stuwwal langs de Rijn bij Wageningen, Rhenen of Oosterbeek en Rheden. Of langs de Utrechtse heuvelrug bij Amerongen. In Wageningen is al een wijngaard. Of in je eigen tuin. Het zijn allemaal Zuidhellingen.

Zodat we eindelijk van de vrachtwaggels uit Turkije af zijn. Een tram reed er ooit, maar die is door de automaffia gesloopt. Druiven zijn in de combiatieteelt uitstekend toe te passen. Waar blijven dan de tuinders die dit aandurven? Er is onwil:


Onwil ook onder twee "biologisch" werkende tuinders in Wageningen. Samenwerking noodzakelijk zou je denken:

Een email aan:

Pluktuin en Kwekerij Bloemrijk
Geertjesweg ongenummerd tussen 49 en 51
6704 PC  WAGENINGEN
06 12662126

De email: Jaren geleden maakte ik via de stichting "De12ambachten" kennis met permacultuur en de spiraaltuin. Hier wordt gebruik gemaakt van combinatieteelt. Dwz planten kunnen een gunstige invloed op elkaar hebben. In deze spiraaltuin wordt daar uitgebreid van gebruik gemaakt.

Deze afbeelding is inmiddels geëvolueerd en vervangen door één met een andere naam. Het thema wordt hier behandeld.

Daar zie je hoe ook bloemen een grote rol spelen, oa bij de bestuiving. Denieuweronde heeft ook bloeiende groenten als tuinbonen, capucijners en later andere peulvruchten en aardbeien of pompoenen.

Een samenwerking ligt dus voor de hand. Aan Denieuweronde is al een voorstel over deze spiraaltuin gedaan. Werk samen.

Een duidelijke vraag dus, SAMENWERKING! Maar.....

We zijn nu 11 dagen verder. Ik zou het op prijs stellen als er tenminste een antwoord kwam.

Ik heb uw mail gelezen, maar het wordt mij niet duidelijk wat uw concrete vraag is.

Tis jammer, ik ben gestopt met ontwikkelingswerk, met name waar het lezen betreft. Lees meer:


ENKELE GOEDE COMBINATIES.
Trosbessen die nabij appelbomen staan zijn signaalplanten om een tekort aan kalium (K) aan te geven.

De nuttige vijanden kunnen zich beter vermeerderen op trosbessen, zodat een aantasting van de roze appelluis meestal beperkt blijft.

Struikrozen die nabij druiven staan zijn signaalplanten om een eerste aantasting van echte meeldauw aan te geven. Meer goede combinaties kan u vinden bij de weblinks
. Lees meer:

Er zijn inmiddels zat alternatieven om vakantie te vieren en je voeding te telen en de rommel uit Verweggistan te laten waar het is. Duurzame energie zat.

Kortom, het wordt tijd voor een lijst van zoals de Russen noemen "Compromats" van vervuilende vervoerders te publiceren. Samen met de alternatieven. De grond van tuinders zou eigenlijk zoals bij communistische regimes, zoals Cuba, onteigend moeten worden en verdeeld onder het gewone volk ipv de kerk, die ook veel onroerend goed heeft. Zodat de opbrengst eindelijk aan de volgelingen ten goede kan komen. Hier rechtsboven de kerk in Wageningen, pal naast Odin/Lazuur/Buys&Ko.

Ook in Bennekom, een streng kerkelijk dorp kan wel wat steen omgevormd worden. Zo is meteen de steenmassa degelijk aangepakt. Pal naast de Kardoen. Natuurlijk ook zelfplukken. Voordeel voor de insecten.

Puntje voor @opsteenbreek

Een ander punt is de parkeeroverlast. Hinderlijk parkeren, de hulpdiensten, ambulance en brandweer lossen dat ook op.

De eersten:

Bekend van radio en TV.

Natuurvoedingswinkel Wageningen, handelt in Verweggistanvoeding. handelt in Verweggistanvoeding. Is nu Odin en zelfs de link verwijst er naar.
Geen beleidswijziging.

Natuurvoedingswinkel Bennekom Natuurvoedingswinkel Bennekom, handelt in Verweggistanvoeding.

Pluktuin en Kwekerij Bloemrijk

Denieuweronde

Zie ook:

15tegen14, vervolg en oplossing.

Lowcardieet, Nocardieet, Blikloosdieet.

Voedselbos en permacultuur.

Doe het zelf, combinatieteelt.


Hoeveel CO2 zou jij besparen als je de auto liet staan?


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
MailMailMailMailMailMail