Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

20-6-2012. Een domme opmerking van SP-politicus Jurgen v.d. Sllot is aanleiding voor het opsommen van een hele reeks van blunders die door deze en andere politici dagelijks gemaakt worden. Uit de opgeslagen pagina's van de verdwenen weblog, kwam nog een flinke stapel blunders boven drijven, MET de alternatieven.

De bewuste tweet:

M.a.w. er ZIJN GEEN schone motoren. Daarnaast is er nog

Het antwoord van de omhoog gevallen SP-er:

treinen zijn ook niet volledig duurzaam. Stroom komt voornamelijk uit kolencentrales.

Ieder kind leerde vroeger op school dat de Zwitsers "witte steenkool" kennen. Dwz, de stroom wordt er al 100 jaar duurzaam opgewekt met waterkracht omdat er bergen zijn en het dus loont om stuwmeren en waterkrachtcentrales aan te leggen. Omdat ook daar de welvaart toenam vond men het er later noodzakelijk kerncentrales te bouwen, en na Tsjernobyl en Fukushima komt men daar nu van terug. Intussen was bijna het totale Zwitserse spoorwegnet geëlektificeerd. Tot en met de sporen naar bedrijven en industrie.

Hieronder volgen daarvan wat voorbeelden, waarvan het grootste deel één op één overgenomen kan worden in Nederland. Als men wil, want ook de SP WIL dit niet. De SP houdt niet van werkende oplossingen. Men blijft liever afhankelijk van olie.

Voorbeeld links toont aan dat je ook zonder bergen in ons waterlandje aan waterkracht kunt doen. Als deel van het Kombikraftwerk.


Uit het concept verkiezingsprogramma van die SP:

Allereerst de beroemde toiletten van de nieuwe Sprinter, noodzakelijk voor de forensenmeutte, die graag in de polder woont (en dus met de Betuwelijn te maken krijgt), in de file staat en de trein in "gepest" is. Het "SP-alternatief".


In de eerstkomende concessie wordt ook vastgelegd dat alle treinen een toilet krijgen.

Buiten de spits zijn er te veel lege stoelen rond in het openbaar vervoer. Door meer gebruik te maken van goedkope daltarieven voor doelgroepen wordt de benutting van de capaciteit in trein en bus verbeterd.

Nederland is een belangrijk transportland. Voor de groei van goederentransport willen we meer gebruik maken van de binnen- en kustvaart. We nemen ook maatregelen om de kleine binnenvaart te bevorderen. Zo zorgen we ook voor de ontlasting van ons wegennet.

het terugbrengen van vervoerstromen van gevaarlijke stoffen en het verschuiven van vervoerstromen naar veiliger transportmiddelen, zoals pijpleidingen en de binnenvaart.

....openbaar vervoer beslissen we zelf en laten we Brussel niet de baas spelen.

In Europees verband gaan we de gebreken van het systeem van emissierechten voor broeikasgassen (ETS) zo snel mogelijk oplossen. Doel is dat de CO2-prijs zo snel mogelijk een niveau bereikt waarop investeringen in energiebesparende maatregelen rendabel worden. We stoppen met het gratis weggeven van emissierechten.

Lees meer:


Let wel, voor het degelijk invoeren van duurzaam opgewekte stroom is het noodzakelijk dat er samengewerkt wordt op Europees niveau. Dus niet zoals de SP wil, de kont tegen de krib gooien en zelf uitmaken of en waar deze duurzame stroom vandaan komt. Hiervoor kennen de Duitsers, die voorop lopen inzake duurzame energie, de term Kombikraftwerk.

Zover is men bij de SP nog lang niet, om nog maar te zwijgen van de rest van het politieke circus. Om een lang verhaal kort te maken, de voordelen van dat spoor en hoe de Zwitsers dat geìmplementeerd hebben, al lijdt ook de Zwitserse bevolking onder enige inflatie waar het slimme ideëen betreft.

De punten uit het concept verkiezingsprogramma:

De toiletten in de trein. De Zwitserse spoorwegen kenden tot voor kort alleen modulair opgebouwde treinen. Dwz een trekkend (of duwend) voertuig, gevolgd door losse "bakken" met daarin een toilet. IN ELKE BAK. Achter het witte raampje een toilet. Voor elke 80 reizigers in die bak dus een toilet. Farshad Bashir waant zich daar in de hemel.

Daarnaast is er in elke bak een plaats waar je je fiets kunt opgangen. Zie het betreffende symbool op de ruit.

De lege stoelen. Omdat het door de modulaire opzet simpel is een bak met lege stoelen uit de trein te halen is ook dat probleem de wereld uit.

Binnenvaart, totaal overbodig, uit de 18e eeuw. Ook het goederenvervoer kan modulair opgezet worden. Niet een complete schuit, die bovendien nog eens olie (Peakoil) nodig heeft, aan de kant laten ligt omdat ie niet vol geladen kan worden. Nee, SP, kleine eenheden die zelfs nog door dezelfde trekkracht getrokken of geduwd kan worden. Dit alles gevoed door het Kombikraftwerk.

Geen zeilschepen die drie maanden nodig hebben om de koliniaalwaren uit de derde wereld te jatten. Gewoon regionaal voer.

Nog een voorbeeld van modulair opgezet materieel.

Uit Utrecht.nieuws.nl: Het spoorwegmuseum te Utrecht laat de Mat '24 dit weekend rijden. Het is een elektrische driewagentrein en is beter bekend onder de naam Blokkendoos. Dit komt door zijn vierkante uiterlijk, maar ook omdat alle rijtuigen van deze treinen als blokken gecombineerd kunnen worden. Meer lezen:

En omdat materieel '24 standaardkoppelingen heeft kan er ook een goederenwagen meegenomen worden. "Truckerjoep" kan rangeerder worden. De Blokkendoos kan prima met duurzaam opgewekte stroom overweg. Voor "Truckerjoep" is dat niet zo simpel. Onderstaand Zwitsers treinstel heeft dezelfde mogelijkheden.

ShoutboxMail


Een ander deel van de politiek. De VVD (jaja, de VVD) wil doortrek stoptrein naar Amersfoort.  Meer lezen:

Station GöschenenDat is nog niet zo eenvoudig. In de "Veluwelijn" ligt het station Harderwijk. Dit station ligt in een boog en daar krijgt Prorail de bibbers van. In een boog mag je volgens Prorail geen wissel leggen. Dat wissel is nodig om de stoptrein te laten omkeren. Een trein rijdt natuurlijk simpel elke kant op, maar de trein moet ook nog naar het andere spoor om conflicten met het overige verkeer te vermijden.

De stations van Göschenen (Gotthard) en Thalwil (bij Zürich).

Er is in Harderwijk niet veel ruimte (meer), dat is gesloopt, er was olie genoeg voor de VVD-ers die in de Randstad werkten en nog werken. Om van spoor te kunnen wisselen is er dus een meegebogen wissel nodig, een wissel in de boog en dat levert volgens het forum van OV-in-Nederland problemen op.

Helaas:
-Ligt er een boog tot in station Harderwijk
-Mogen wissels niet in bogen aangelegd worden
-Zijn wissels wel handig om op het keerspoor te komen.
-Zal het opschuiven van het station betekenen dat de huidige overweg een onderdoorgang moet worden. Meer lezen:

Van dat tweede zinnetje liggen de Zwitsers dubbel. Je kunt geen Zwitsers spoortrajekt rijden zonder bochten. Er zijn daar bergen en een tunnel boren is errug duur. In de helft van die bochten ligt vaak een station. Vaak ook in S-bochten. In die bochten remt de trein nauwelijks af (Nederlandse wissels mogen meestal met 60 km/u of minder bereden worden). Een paar fotootjes. Klik op de foto voor een vergroting.

Klaasje nogmaals aan het kakelen:

Ja, een wissel kan in een boog, maar dat levert meer slijtage op en dus ook meer onderhoud. Dan vergeten we nog dat een afwijkend wissel afwijkende onderdelen heeft. Die moeten bij een storing vervangen worden waarvoor dus bij ieder wissel specifieke onderdelen opgeslagen moeten worden.

Dan begin ik nog niet over dat een meegebogenwissel nou eenmaal niet in de verkanting kan, die zwaar toevallig bij Harderwijk rijkelijk aanwezig is. Meer lezen:

De Zwitsers zelf hierover:

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Bogenweichenverbindungen in Überhöhungen einzubauen.


MailHet vierde punt hierboven genoemd. Gevaarlijke stoffen via de binnenvaart. Er zijn hele provincies waar de binnenvaart nauwelijks kan komen. En waarom zou je gevaarlijke stoffen produceren? De Zwitserse mineraalwaterfabrikant Aproz transporteert z'n produkten bijna uitsluitend per spoor.

Uit Bahn-Online.ch: Aproz feiert dieses Jahr ein besonderes Jubiläum: Seit stolzen 50 Jahren transportiert das Walliser Unternehmen sein Mineralwasser erfolgreich mit SBB Cargo. Was damals als Pionierleistung begann, ist auch heute noch einzigartig in der Schweiz: Über 90 Prozent der Aproz-Produkte werden umweltschonend auf Schienen befördert. Mit dem so gesparten CO2 könnten 6’400 Menschen aus der Schweiz nach Neuseeland und wieder zurück fliegen.

Het is slechts een kwestie van beleid. Willen is kunnen.


ShoutboxMail


Uit Amstelveenblog: B&W zeggen alles in het werk te hebben gesteld om – ondanks door het Rijk aan de Stadsregio opgelegde bezuinigingen – het openbaar vervoer voor Amstelveen in 2012 op ‘een redelijk niveau’ te houden. Lees hier meer.

Amstelveen, filiaal van Amsterdam kende ooit een uitgebreid railnet. De hele agrarische sektor in de regio Uithoorn werd vroeger bediend door het spoor. Het is allemaal gesloopt en omdat veel forensen uit deze regio in Amsterdam werken is een spoornet absoluut noodzakelijk. Amstelveen wordt nu bediend door een aftakking van de Amsterdamse metro. Een doekje voor het bloeden.

De Zwitsers doen dat anders. Daar zet men niet zoals NS vaste composities (treinstellen) in. Zodra de levensduur ervan overschreden is, kan het geheel naar de sloop.

De Zwitsers bouwen het modulair op, zodat delen simpel gemodernisserd kunnen worden. Een pdf is hier te zien.


ShoutboxMail


Het woordje broeikaseffekt komt slechts één keer voor in het concept verkiezingsprogramma van de SP. En dan gaat het over emissierechten. Ook dat doen de Zwitsers anders:

Uit RNW wereldkrant: Zuid-Limburg overspoeld met water. Aanhoudende regen heeft tot wateroverlast geleid in het zuiden van Nederland, België enWest-Duitsland. In Zuid-Limburg was het de natste novemberdag sinds 1957, het begin van de neerslagmetingen. Door de hevige regenval zijn er modderstromen ontstaan. Een aantal wegen is afgesloten. Beekjesveroorzaken in dorpen overstromingen, doordat putten verstopt zitten met bladeren.

En dat laatste is een gevolg van beleid. Veel woningbouwverenigingen laten bv de dakgoten schoon maken in augustus, als alle bomen hun blad nog hebben.

Maar de grootste oorzaak is het door mensen veroorzaakte broeikaseffekt, dat voor extreem weer zorgt. En wat doen we er aan? De Zwitserse verkeersminister Doris Leuthard is niet van plan om de steun aan de spoorwegen te verminderen.

Uit Bahnonline.ch: Bundesrat verzichtet auf Sparmassnahmen: Erfolg für VCS, IGöV, SEV und Pro Bahn. Das Engagement des VCS Verkehrs-Club der Schweiz, der Schweizerischen Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr (IGöV Schweiz), der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV und von Pro Bahn Schweiz ist von Erfolg gekrönt.

Der Bundesrat lenkt ein und verzichtet auf die geplanten Sparmassnahmen im Regionalverkehr. Damit wird eine Schwächung der Randregionen verhindert....VCS Verkehrs-Club der Schweiz......

...... Im Rahmen des Konsolidierungsprogramms beabsichtigte der Bundesrat, die Abgeltungen des Bundes für Regionallinien zu kürzen. Künftig sollten nur Linien mit einer Mindestnachfrage von 100 Personen pro Tag unterstützt werden. Meer lezen:

Even rekenen, 100 personen per dag, dat is 2 sprinter tweetjes voor de helft bezet. Een mooie aanzet om deze (aangepaste) treinen buiten de spits goederenwagens te laten trekken. Voorbeeldje hieronder. Het voertuig rechts is de Cargosprinter, die zelfstandig (met eventuele aanhang) het laatste kleine stukje kan rijden waar geen bovenleiding hangt. Meer lezen:

En neem een voorbeeld aan de Zwitsers die bij technische storingen aan één bak niet een compleet treinstel aan de kant zetten maar alleen de defekte bak. Kijk hoe zij zelf een trein in elkaar knutselen, simpel door oud materieel te moderniseren.

Past simpel tussen ouder materieel. Lage instap, voldoet aan alle moderne eisen.Over logistiek gesproken, het wordt toch wel tijd voor de Rijnlijn (bij de SP onbekend). Hier weer twee nieuwe klanten. Wat is er nou makkelijker een wagen af te zetten zodat de chauffeur van deze combinatie verder kan. Met de trein is zoiets geen probleem. Afkoppelen, ontladen en later weer ophalen.

We hadden al Oxalis, die weer een andere vrachtwaggel laat komen voor de bevoorrading.

Samenwerking, nihil komma nul.

Deze kleine zendingen kunnen beter met een elektrische vrachtwagen gedaan worden, die dan op een verdeelcentrum in bv het station van Wolfheze opgehaald kunnen worden. Kan daar meteen een nieuwe onderdoorgang, die ook met een rollator bereikbaar is, gebouwd worden.

In één van de gratis huis-aan-huisbladen was laatst ook iets te lezen over een "Mamabus". Een foto is niet te vinden, maar het gaat hier over een bus waar röntgenologisch borstonderzoek gedaan wordt. Zo'n bus heeft natuurlijk stroom nodig en laat de Rijnlijn daar nou een mooie oplossing voor hebben.....

De "Mamatrein"!

De Zwitsers hebben overal een oplossing voor, op deze omgebouwde bagagewagen heeft men een stroomafnemer gemonteerd die het geheel van stroom voorziet. Mee te nemen in de reguliere trein.De vrachtwaggels die bv de supermarkten te bevoorraden staan in de file als ze al niet omgevallen zijn.

De sloop van het fijnmazig spoorwegnet en de lage olieprijs.

Albert Hein heeft op diverse stations kleine supermarkten ingericht met een beperkt assortiment. Je zou daar je boodschappen kunnen doen, direkt na je werk. De spullen voor AH zouden per spoor aangevoerd kunnen worden. In een vorig bericht is al aangegeven hoe. Rolcontainers kunnen zonder probleem buiten de spits in de trein. Er kunnen tenslotte ook fietsen en kinderwagens in de trein. Helaas, de koopwaar voor AH komt per vrachtwagen en de klant kan niet alle levensmiddelen bij AH kopen.

Maar het zou kunnen.

Het heeft nog een voordeel: Bedrijven aan de spoorlijn dempen het geluid van deze spoorlijn. De Zwitserse `Gamma´s` liggen als grotendeels aan de spoorlijn. Kwestie van beleid, dat in deze bananenrepubliek ontbreekt.

Jurgen v.d. Sloot heeft weer voldoende info.


Gezocht, Kamikazepiloot, liefst met ervaring.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
Mail