Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

8-12-2011, Het MEC (miljeu Educatie Centrum) kreeg enkele jaren geleden te horen dat er bezuinigd moet worden. Hoe e.e.a. in het vat gegoten zou worden was nog niet bekend. Op 8-12-2011 was in de Gelderlander te lezen dat de eerste overlevingspoging gestrand was. De Gelderlander: OOSTERBEEK - De gemeente Renkum overweegt de onderhandelingen met Staatsbosbeheer te staken. Het gaat om gesprekken over de verhuizing van het Milieu Educatie Centrum  (MEC) naar infocentrum De Beken van die organisatie. Meer lezen:

Men zocht hulp bij een ander "Educatiecentrum". Deze club is ook niet helemaal zuiver op de graad, het is dankzij de onwil van de gemeente Renkum nauwelijks bereikbaar met het openbaar vervoer, laat staan een tramlijntje, de Reinlijn. Een flinke parkeerplaats behoort dus tot de uitrusting van Staatsbos(wan)beheer. Het MEC zelf is ook niet helemaal fris, hier één van de zes transportmiddelen om de excursies die er georganiseerd worden van materiaal te voorzien. Een fiets en aanhanger staan het MEC ter beschikking, maar deze hebben de openbare weg nog nooit gezien. Verder vindt het MEC-personeel op een enkele uittzondering na, de fiets maar niks. De woon-werkafstand van hen is op z'n hoogst 10 km, verhuizing niet problematisch.

Dat het MEC wegbezuinigd wordt is dus helemaal niet zo erg. Iedere boerenkinkel kan dit werk zo overnemen, je moet alleen ECHT met kinderen kunnen omgaan. Daar heeft het MEC op z'n zachts gezegd wat moeite mee. Een begeleider met "je" aanspreken was aanvankelijk zelfs ondenkbaar. Zo dwingt het MEC respect af. Een paar wapenfeiten:

Kinderen uit Doorwerth ter nauwernood ontkomen aan ongeval.

Verklaring van een strekdam (krib) door MEC als "Denk maar aan Jezus (kribbe)" uitgelegd.

Dit jeugdwerk, nu in handen van de gemeente Renkum zal daar weggehaald moeten worden. Het beleid van genoemd MEC (Milieu Educatie Centrum) verbetert geen bal aan dat miljeu. Men blijft gewoon energie verslinden, terwijl de kinderen regelmatig initiatieven ontwikkelen de vraatzucht van de automaffia aan te pakken.

En dat gaat ook gebeuren, gemeente Renkum komt acht ton tekort en het MEC staat op de tocht. De inhoud van de "leskisten" zal moeten veranderen van observeren in innoveren.

Scholen (met name de leerlingen) nemen hierin momenteel het voortouw. De Thijsseschool uit Renkum en de Dorendal uit Doorwerth besloten vorig jaar naar de boomfeestdag te fietsen, motief, het miljeu. En ook de Marlijn uit Oosterbeek beklom kortgeleden de steile Italiaanseweg.

De school waar het MEC tot nu in gevestigd is, kent één techniekdag per jaar.

Het MEC is ook betrokken bij de jaarlijkse kinderdorpen die tot voor kort door de gemeente Renkum georganiseerd werden. Nu is hier de stichting "Solidez" verantwoordelijk voor. Ook deze club heeft meer verstand van verzekeren. Daar had men in 2011 het miljeu (de toekomst) als thema en ook daar heeft men last van paranoia waar het kinderen betreft. Verder dan wat plak en knipwerk komt de jeugd niet. Meer lezen:


Als wij nou veranderen dan hoeft het klimaat het niet te doen.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Ervaar meer over Klimaatkombi.
Mail