Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

Uit de Gelderlander: EDE/ARNHEM - De Valleilijn moet doorgetrokken worden naar Arnhem en Utrecht. Dat stelt de ChristenUnie-Statenfractie van Gelderland. De partij wil dat Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht samen optrekken om te onderzoeken of het mogelijk is om de Valleilijn door te trekken. De Valleitrein rijdt nu tussen Amersfoort en Ede-Wageningen. Meer lezen:

Een bericht over de Valleilijn was één van de eerste berichten op de voormalige weblog. Hier is de politiek weer die niets anders te doen heeft. Als de Christen unie zich nou eens echt bezig houdt met het "vergaan van de wereld".....

Want dat is wat er gaat gebeuren. Niet zo snel als de door de bliksem getroffen dominee uit de VS voorspelde. Gewoon langzaam aan. Oorzaak: het ongebreidelde woon-werkverkeer. Wat voor de donder moet je nou in Utrecht of Arnhem als je in Amersfoort of op de Veluwe woont? Ga in Utrecht of Arnhem wonen en verpest daar je woonomgeving!

Deze ex-olieslaven zitten gewoon in de knel en verpesten de dorpen rond Utrecht en Arnhem. Hier op de Utrechtseweg in Oosterbeek, op weg naar Arnhem's buiten. Een smalspoorlijn voor het lokale verkeer (de Reinlijn) is hier nodig. Waarom REINlijn? Het woordje Rein betekent Catharina komt van het Griekse woord katharos dat "rein, schoon, zuiver" betekent. Lees meer:

En dan zou de trein een oplossing moeten zijn? Ja, voor het goederenverkeer, dat moet op het spoor. En dat kan de trein veel beter dan bv een LZV, die niet eens achteruit kan rijden. Daar is ook geen biobrandstof voor nodig. Vraag de eerste de beste subgeleerde over de brandstof voor zijn 1.5 ton wegende roestverzameling en hij noemt biobrandstof. Vraag de studentjes in Wageningen (city of science) en ze komen niet verder dan biobrandstof.

Ooit hield de gemeente Renkum een inspraakavond over de chaos op de Utrechtseweg die men anno 2020 nog steeds niet bedwongen heeft  Het idee van de tram werd daar als "dromerij" weggezet door een op "Dikke deur" uit de serie "Pipo de Clown" lijkende figuur. En dan nu de Christe-Unie.

Zou "Dikke deur" ook lid zijn van de Christen-Unie en twitteren?

De Reinlijn dus, multifunktioneel, vóór- en achteruit de beste.


In Gelderland kennen we de Valleilijn, vernoemd naar de Gelderse Vallei. De Valleilijn is eigenlijk de geprivatiseerde "Kippenlijn" van Ede-Wageningen naar Amersfoort via Barneveld. De NS stootte deze lijn als "onrendabel" af, maar kan toch niet helemaal zonder. Als de lijn tussen Ede-Wageningen en Utrecht geblokkeerd is, rijdt zelfs de ICE over de Valleilijn.

Na Ede-Wageningen gaat de Valleilijn nog verder naar Wageningen, maar i.p.v. een trein worden bussen ingezet. Daarna houdt het op en nemen de bussen van Connexxion of ook wel Breng (oude wijn in nieuwe zakken) de dienst over. Terwijl hier vóór de oorlog een heuse tram reed. De oorlog en het toenemende autoverkeer waren de doodsteek voor de tram.

Daar gaat deze website verandering in proberen te brengen:

We beginnen in Arnhem, waar het station gemoderniseerd en uitgebreid wordt. Voor de tram is geen plaats ingeruimd en dat hoeft ook niet. De tram neemt een bescheiden plaats in zoals uit onderstaande kaart zal blijken. Tram en trein hebben slechts weinig ruimte nodig. Een station (een alternatief voor het transferium) kost veel minder ruimte omdat er geen ruimtevretende parkeerruimte nodig is. Zie hoe men in Hanoi met de trein om gaat.

De kaart is gemaakt met behulp van http://www.openstreetmap.org/

In deze website zal de lijn van Arnhem naar Ede-Wageningen Reinlijn genoemd worden. Uitgangspunt is een smalsporige lijn, die geen moeite heeft met krappe bogen en een lichte maar vooral goedkope bovenbouw heeft. Kan ook prima ingepast worden in een bebouwde omgeving, zoals de vele Zwitserse voorbeelden al getoond hebben op deze website.

18-12-2014: Interessante ontwikkelingen, deze site (en de tips aan de lokale politici) volledig genegeerd. Wel...

En de koning zag dat het goed was :-) Maar of het ook echt goed is....

Bekijken we de kaart van rechts naar links, dan is daar als eerste het Arnhemse stationsplein. De eerste halte ligt op de Utrechtseweg die hier nog vrij rustig is. Museum voor moderne kunst. Daarna zakt de tram af richting Oosterbeek. Volgende halte: Klingelbeekseweg.

Daarna passeert de tram een klein Industriegebied "Arnhems buiten" waar ook een halte en twee aftakkingen zijn. De KEMA en op Oosterbeeks grondgebied een recyclingsbedrijf.

Beiden krijgen een spooraansluiting, waardoor het wegverkeer af kan nemen. Het recyclingsbedrijf heeft nu zijn ingang aan de Oosterbeekse Benedendorpsweg.

Volgende halte is de Nedermeijer van Rosenthalweg waar de lijn naar aftakt.

De Utrechtseweg is inmiddels al wat drukker geworden. Bekijk ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhemse_tram Dan zie je dat dit idee niet nieuw is. Links naar pagina's over de rest van de Reinlijn hieronder.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Ervaar meer over Klimaatkombi.
Mail