19-6-2013. RENKUM - De fractie van D66 Renkum maakt zich zorgen over de voortgang van de verkeersaanpak in de gemeente Renkum. Het stelde daarover vorige week vragen aan het college van B&W. D66 zegt van de voorgenomen plannen nog niets terug te zien.

door Feike Klomp

D66 heeft tijdens de behandeling van de jaarrekening ook al technische vragen over de geplande uitvoering van de verkeersmaatregelen gesteld. Uit de ‘ontwijkende’ antwoorden van het college maakt de fractie op dat er aan veel maatregelen helemaal niet wordt gewerkt, zo laat de fractie in de vragen weten.

Een jaar geleden stemde de raad in met maatregelen zoals voorgesteld door de Taskforce Verkeer. Deze richten zich vooral rond de verkeersdruk in het centrum van Oosterbeek. Zo vraagt de fractie zich af hoe het staat met de zes voorgenomen maatregelen voor dit jaar. Deze zijn: niet laden en lossen op de rijbaan in Oosterbeek, nieuwe afspraken over tijdstippen van het ophalen van vuilnis langs de Utrechtseweg, ook in Oosterbeek, 30 km/uur op de Schelmseweg, uitbreiding stallingmogelijkheden inclusief een fietscampagne, vervoersmanagement bij bedrijven (te beginnen bij de gemeente Renkum zelf) en een workshop over optimalisatie kruising Schelmseweg/Utrechtseweg.

De fractie is nu benieuwd naar de stand van zaken en wil van het college weten wanneer wat gedaan wordt. D66 is verder benieuwd hoe het staat met de afstemming tussen betrokken partners als gemeente Arnhem, Stadsregio, Provincie en Rijkswaterstaat. ‘Graag ontvangen wij een overzicht van welke acties ondernomen zijn’.

Doseerpunten
De zes maatregelen voor dit jaar maken deel uit van een groter geheel uit de Taskforce plannen om de verkeersdruk in en om Oosterbeek aan te pakken. Zo liggen er ideeën om het gemotoriseerd verkeer richting Oosterbeek op drukke momenten van de dag gefaseerd toe te laten. Daarvoor zouden er doseerpunten bij Kievitsdel en Mariëndaal ingericht moeten worden. Verder zouden de kruisingen Utrechtseweg met de Pastoor Bruggemanstraat en de Van Toulon van der Koogweg aangepakt moeten worden (linksaf stroken).

De D66 stelt niet alleen vragen, het geeft ook suggesties aan B&W mee. Zo is er een Groene Golf Team van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Dit team deelt kennis en expertise over het beheer van verkeerssystemen, zoals verkeerslichten met wegbeheerders van gemeentes en provincies. ‘Onze suggestie is dat u in gesprek gaat met dit team over wat zij kunnen bijdragen aan het oplossen van onze verkeersproblemen’, stellen de Democraten voor.

De D66 is ook een groot voorstander van deelauto’s, laat het verder in de vragen weten. Volgens de fractie dragen deelauto’s bij aan minder CO2-uitstoot en zijn ze goedkoper dan het bezit van een eigen auto. Door de crisis beschikken steeds minder mensen over een auto. D66 hoopt dat Renkum het gebruik van deelauto’s gaat stimuleren.