Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

In veel gemeenten wordt afval gescheiden ingezameld. Dat is natuurlijk prima, grondstoffen zijn eindig.

De manier waarop is fout!

In de gemeente Renkum, waar een plan is voor de Rijnlijn rijden VIER vrachtwaggels door de wijk.

1- Het "gewone" huisvuil, dat een stuk minder kan.
2- Oud papier.
3- Plastic.
4- Grof vuil.

Verenigingen en scholen hebben echter ook vak een mogelijkheid om oud papier in te zamelen. Maar waarom zou je dat doen als je het alleen maar op straat hoeft te zetten. Het wordt toch opgehaald. Nou, daar is wel een reden voor:

Op deze website is al te lezen dat het aantal files en de daarbij behorende geluidsoverlast drastisch toenmeemt. Dat het olieverbruik daardoor drastisch toeneemt. Vooral dat laatste gaat problemen opleveren. (Meer info):

De oplossing is simpel. Dit is namelijk een doodgewone standaardcontainer. Zoals deze: Kan voor allerlei doeleinden gebruikt worden. Bv voor transport van oud ijzer, bieten, sloopafval en nog veel meer.

Nog interessanter wordt het als alleen het vóór- en natransport per vrachtwaggel gedaan wordt. Of als de container bij een station staat. Voor oudpapier is dit geen enkel probleem. Het oud papier bv kan door de bewoners op de fiets (met een aanhangertje) naar de oud papiercontainer bij het station gebracht worden. Dit  helpt behoorlijk! Veel reklame kan als nieuwsbrief in je mailbox bezorgd worden. Eén muisklik en de zooi is weg.

Dagelijkse levensbehoeften in papier verpakken, maar dat spreekt vanzelf. Werk aan de winkel voor de in problemen verkerende papierfabriek Parenko in Renkum.

De Wageningse "Molen De Vlijt" krijgt de grondstoffen in grote balen aangeleverd en verpakt het vervolgens in papieren zakken. (Meer info):


De Zwitsers hebben hun afvalinzameling vaak bij een station. Ook bij de smalspoorstations. Het natransport is dan een eitje. Zie de door de Chemin de Fer du Jura van de Rhätische Bahn overgenomen motorwagen met een paar containerwagens. Eén op één over te nemen door de Rijnlijn.

Doe dat maar eens met de bus. Wat is het leven toch simpel!

Het zeuren over plastic soep is dan binnen de kortste keren voorbij. Uit Trouw, deze zomer. Overal waar de mens komt, blijft afval achter. De troep hoopt zich vooral op in gebieden waarvoor niemand zich verantwoordelijk voelt, zoals de oceaan of de ruimte. Maar ook in arme gebieden en gebieden met veel criminaliteit zijn veel problemen met afval. Het ANP komt deze week met vijf voorbeelden. Vandaag: de plastic soep. Meer lezen:

Een oplossing (zie de overeenkomst) komt van:

Nog een tip: Laat de Gouden Gids en telefoongids niet meer binnen!
Achterhaald systeem!
(Meer info):

En ingehaald door technische vooruitgang. Persgroep heeft niet genoeg papier -

Is de krant ouderwets?


Verbeter de wereld en begin bij een ander.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Ervaar meer over Klimaatkombi.
Mail