Bekijk deze site met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Terugblik 2012: Taskforce doet z'n intrede.

RENKUM - In de gemeente Renkum deed zich afgelopen jaar een nieuw begrip verder zijn intrede: de Taskforce. Eind 2011 werd al de Taskforce Verkeer in het leven geroepen. Deze Taskforce zou zich gaan buigen over de verkeersdrukte in Oosterbeek. Vooral op de Schelmseweg en de Utrechtseweg was het vaak aansluiten in de rij. Het verkeer liep geregeld vast. De Taskforce Verkeer ging met deze complexe opdracht aan de slag. Maar hier bleef het niet bij. Ook voor Renkum werd eind 2011 een Taskforce geboren, met als doel om de leegstand van winkels onder de loep te gaan nemen.

door Feike Klomp


Taskforce Oosterbeek
Eerst even terug naar de opstart van Taskforce Verkeer voor Oosterbeek. Het initiatief is afkomstig van de fracties D66 en PvdA. Onder aanvoering van Oosterbeker en verkeerskundige presenteert Gerard van der Sterre begin oktober 2011 de eerste bevindingen na uitvoerig onderzoek. De Taskforce pakt, onder toeziend oog van de zes raadsfracties, uit met soms opvallende maatregelen om de verkeersdruk in Oosterbeek binnen de perken te krijgen. Eerst vertelt van der Sterre een eyeopener voor zijn gehoor. ,,Meer dan 80% van het verkeer in Oosterbeek is bestemmingsverkeer. Dat verwachten de mensen misschien niet." Logischerwijs betekent deze wetenschap dus ook dat 20% doorgaand verkeer is. Zo'n 14.000 voertuigen passeren dagelijks het centrum van Oosterbeek, zo laat hij verder weten.


Oplossingen
Vervolgens komt de Taskforce Verkeer met een pakket oplossingen. Van eenvoudige tot oplossingen die in 'het Oosterbeekse' veel stof doen opwaaien. Deze zijn in vogelvlucht: doseerplekken bij Kievitsdel en Mariëndaal, het aanbrengen van linksaf stroken in het centrum van Oosterbeek en een 'weg door het maisveld' vlakbij Mariendaal. Bij Kievitsdel in Doorwerth wil de Taskforce naast een doseerinrichting ook een rijstrook voor de bus, P&R, een carpoolplaats en reisinformatie gaan inrichten. Verder noemt het ook kleinere maatregelen als andere tijden van laden en lossen op de rijbaan. Dit moet op 'luwe' momenten plaatsvinden, zo is het idee. Ook een betere eigen mobiliteit van de gemeente Renkum en betaald parkeren staat op het verlanglijstje. Gedurende het afgelopen jaar zijn er verschillende bijeenkomsten om over de verkeersproblematiek te brainstormen geweest. Met name de lokale fractie van de D66 is actief op dit gebied. Maar ook in de raad vinden er geregeld discussies plaats.


Alleen totaalpakket
Vooral 'de weg door het maisveld' brengt reuring in de lokale politiek. En daar blijft het niet bij. Ook Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen (eigenaar van de grond bij Mariendaal) laat zich horen en protesteert tegen dit idee. De geopperde weg maakt deel uit van het totaalpakket aan maatregelen dat door de Taskforce is uitgewerkt. Een belangrijk uitgangspunt van de Taskforce: Alleen het totaalpakket aan maatregelen zal de verkeersdruk in de toekomst doen afnemen, zo is de opvatting.

Half mei organiseren de Democraten een Politiek Café Verkeer in de kantine van Camping Oosterbeeks Rijnoever. Aan de hand van stellingen debatteren de bezoekers over de doorstromingsproblemen. Eind mei mengt ook het college zich in de discussie. B&W vindt dat een aantal maatregelen nader onderzocht kunnen worden, maar de geopperde 'weg door het maisveld' is voor het college nog een brug te ver. Dat idee wordt geparkeerd. ,,Naast een verkeerskundig belang moeten wij ook kijken naar het algemeen belang. Er zijn op dit moment teveel bezwaren om deze weg aan te leggen", maakt wethouder Pieter van Lent namens het college duidelijk. Ook tijdens een commissievergadering Bedrijvigheid van half juni komt dat weer boven water.

Jasper Verstand van de D66 kijkt desgevraagd terug en vooruit op de verkeersontwikkelingen in Oosterbeek. ,,In november vond er nog een workshop plaats. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Taskforce en gemeente. De workshop is een van de afspraken binnen het maatregelenpakket. Er wordt vooral gekeken naar het kruispunt Utrechtseweg/Schelmseweg, naast het tankstation. Een uiterst lastig verkeerspunt binnen Oosterbeek. Misschien dat er wat aan de afstelling van de verkeerslichten gedaan kan worden, is een van de suggesties. Toch maken wij ons als D66 zorgen.Het op zich goede project dreigt voort te kabbelen en te verzanden in voortdurende nieuwe onderzoeken. Feit is gewoon dat ondanks de crisis de verkeersstromen in de toekomst niet zullen afnemen. Ik vind dat de gemeente nu echt moet gaan doorpakken. Daar zullen wij scherp op blijven letten."


Taskforce Renkum
Ook in Renkum gaat een Taskforce aan de slag. De insteek van deze Taskforce is: voorkom verdere leegstand en mogelijke verloedering van de Renkumse kern. Aan het begin van dit jaar blijkt uit cijfers dat het centrum met een leegstand van tegen de 30 procent te maken heeft. Met name de lokale PvdA is actief op dit gebied. Zo organiseert de fractie op donderdagavond 8 maart een politiek café 'Renkum Centrum Vitaal'. De locatie hiervoor is treffend: de al jaren leegstaande winkel van woninginrichter Hoefsloot in de Dorpsstraat. Op het politiek café komen ondernemers, pandeigenaren, inwoners, lokale politici en een vertegenwoordigster van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland af. Verschillende ideeën passeren die avond de revue. Veel gehoord tijdens die avond: de hoge huurprijzen van de panden. Marion Hendriks is namens de Kamer van Koophandel aanwezig. Zij haalt positieve voorbeelden van andere plaatsen aan om Renkum van tips te voorzien. ,,Renkum heeft kansen, maar jullie (lees ondernemers/gemeente) moeten het wel zelf doen", roept ze op.


Rondetafelgesprekken
Eind juni organiseert de Taskforce Renkum rondetafelgesprekken in de Rijnkom in Renkum. De werkgroep van de Taskforce bestaat inmiddels uit vijf personen die vanuit hun huidige of voormalige expertise betrokken zijn bij het dorp Renkum. Een van die vijf is oud-voorzitter van de Kamer van koophandel (Arnhem) Guillaume Keulen. Hij stond in het verleden ook aan het roer bij het huidige Parenco. Ook wordt er in opdracht van de werkgroep in die maand een telefonisch onderzoek onder inwoners van de gemeente Renkum en Heteren uitgevoerd. Tom Erkens (PvdA) is blij dat er nu wat gebeurt in het centrum van Renkum. ,,Inmiddels ligt er een rapport met aanbevelingen van de Taskforce Renkum. Ik verwacht dat deze begin 2013 in de raad zullen worden besproken. Sowieso zie ik dat er meer leven in de Dorpsstraat komt. Verschillende nieuwe bedrijven openen de deuren. Natuurlijk moet er op de langere termijn meer gebeuren, maar de gang komt erin. Het gaat daarbij niet alleen om winkels. Ook het komende herstel van de molen maakt onderdeel uit van meer leefbaarheid in Renkum."

* Op de foto's: (1) Zo'n 14.000 voertuigen passeren dagelijks het centrum van Oosterbeek. (2) De Taskforce Renkum wordt opgericht om het centrum van het dorp weer levendiger te maken en leegstand van winkels tegen te gaan.
Morgen op deze site: Opmerkelijke politiezaken uit 2012 in de gemeente Renkum.