Bekijk deze site met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Plan voor bedrijventerreinen. Veentjebrug, Jansen recycling

Raad stemt in met plan facelift bedrijventerreinen.

RENKUM - De Renkumse raad heeft groen licht gegeven om vier bedrijventerreinen te gaan herstructureren. Dat bleek uit de raadsvergadering van vorige week woensdag. Voor het plan is vier miljoen euro nodig. Twee miljoen daarvan haalt Renkum uit de pot 'goede tijden, slechte tijden', voor de andere helft is een subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland ingediend. Behalve GroenLinks gingen alle fracties akkoord.

door Feike Klomp

Het gaat in dit plan om de bedrijventerreinen Klingelbeekseweg (Oosterbeek), Veentjesbrug (Heelsum), Cardanuslaan (Doorwerth) en Schaapsdrift (Renkum). De grootste aandacht krijgt bedrijventerrein Klingelbeekseweg. Hier wil het college een zogenaamd 'werklandschap' creëren, waar wonen en werken centraal staan. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. B. en w. ziet graag dat de twee belangrijkste bedrijven daar, Jansen Recycling & Transport B.V. en J. Bouwman Jr. Oosterbeek B.V. naar De Veentjesbrug verhuizen. Daar wil het college milieu gerelateerde bedrijven bundelen.


Situatie Hes-West
De meeste fracties zien, ondanks of juist door de huidige crisis wel wat in het revitaliseringsplan. Het CDA is blij dat Renkum gaat investeren in het bedrijfsleven, maar maakt zich zorgen over de situatie rond Hes-West, vlakbij de Klingelbeekseweg: ,,De ontwikkelingen halen ons wel in. Het faillissement van ontwikkelaar van Hes-West en Arnhems-Buiten, TCN, en het vertrek van DEKRA (Kema Keur) zullen zijn weerslag vinden op de ontwikkeling van het gebied aldaar. Toch blijft de wethouder optimistisch zo constateren wij.''


Animo
De PvdA staat op zich ook positief tegenover het plan, maar wil nog meer duidelijkheid over de medewerking van de twee bedrijven aan de Klingelbeekseweg. Het gaat daarbij met name om draagvlak. ,,Is er wel voldoende animo bij de participanten?", vroeg Tom Erkens zich af. ,,De tekst in het voorstel hult zich wat in mistige taal vinden wij.'' Erkens wil ook meer weten over ontwikkelaar Kondor Wessels Projecten (KWP). Wethouder Erik Heinrich haalde graag die vraagtekens weg. ,,Het is terecht dat u die vragen stelt. We staan voor een toekomstgerichte indringende keuze. Het gaat om behoorlijk wat geld. Met het plan willen we de gemeente op economisch vlak weerbaarder maken. En over de rol van KWP kan ik duidelijk zijn. KWP is geen Kerstman, het gaat er als ontwikkelaar gewoon geld mee verdienen.''

Heinrich ging ook in op de vragen van enkele raadsleden of de bedrijven Bouwman en Jansen wel staan te trappelen om naar Heelsum af te reizen. ,,Er hebben al gesprekken plaatsgevonden. In principe zijn ze bereid om welwillend naar onze plannen te luisteren.''


'Wilde plannen'
Bij De Veentjesbrug in Heelsum zal de wethouder nog wat vaker op de koffie moeten gaan. Nadat dit plan voor de vier bedrijventerreinen in de openbaarheid kwam, reageerde een aldaar gevestigde therapeut erg verbaasd. Twee weken voor deze raadsvergadering sprak Fokke Jonkman namens zijn cardiologie praktijk aan de Veentjesbrug zijn zorgen uit. ,,Wij werden overvallen door allerlei wilde plannen en tegenstrijdige communicaties daaromheen vanwege het plaatsen van zwaardere industrie.'' Jonkman vraagt zich af of 'zwaardere industrie' op zo'n relatief klein terrein wel de juiste optie is, maakte hij verder nog duidelijk.