Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

2-6-2012. Een stukje oudzeer opgegraven. De Betuwelijn. Of liever, de Betuwe in het algemeen. De Betuwe waar het zo mooi was, maar in feite door de Nimby-vogels verpest. Zelfs salongroene Paul Rosenmuller is er gaan wonen en dus mede verantwoordelijk voor de "geluidsoverlast" die men er ervaart.
Dat vraagt om uitleg:

De laatste 50 jaar is de luxe de pan uit gerezen. Kocht men vroeger spullen waarvoor men eerst moest sparen en uit de regio, vandaag heeft men nooit genoeg. Vlees, (Fairtrade-) produkten uit Verweggistan. Luxe artikelen als heilige koeien (de rijblikken). Het kan niet op.

Dat (en het materiaal daarvoor) zal toch allemaal aangevoerd moeten worden. En omdat het spoor gehalveerd is, komen de spullen per vrachtwaggel. Het toen aanwezige wegennet kon dat niet meer aan. Dit is een Europees verhaal, ook de oosterburen willen meer luxe. Met name de A15 is aangelegd om de spullen te vervoeren. De laatste jaren duikt ook de schaarste aan fossiele brandstoffen (waar de omvallende vrachtwaggels niet zonder kunnen) op. Peakoil, een fenomeen waar de dom gehouden oliejunk nog nooit van gehoord heeft.

Blijft over, de trein, die elektrisch rijdt. Maar ook de stroom voor die trein wordt een probleem.

Kernenergie? Na Tsjernobyl en Fukishima bij een groot deel van de bevolking onbespreekbaar. Duurzame energie? Zonnepanelen? Kijk op een regenachtige (Hollandse) dag naar buiten en je komt tot de conclusie dat dat geen oplossing biedt. Windmolens?

Het nimby-effekt (not in my backyard) duikt weer op. Met name in de Betuwe, waar de salongroenen een leuk optrekje hebben. De protesten in Buren bij Geldermalsen. Lees meer over de oplossingen:

En dit is waar men in de Betuwe voor in z'n broek schijt.

Tot nu toe hebben er op de Betuwelijn betrekkelijk weinig treinen gereden, terwijl de ene na de andere aktiegroep waarschuwde dat 'men geen oog meer zou dicht doen' van de door de Betuwelijn en windturbines geproduceerde herrie. Op de A15 gaan lawaai en fijnstof wel gewoon door met slopen en er valt elke dag wel een vrachtwagen om bij een inhaalmaneuvre of omdat een chauffeur op z'n remmen moet gaat staan omdat ie met z'n Tomtom bezig is.

Het remmmen levert bij een trein zelfs energie op. Rekuperatie heet dat. Elke trein moet eens remmen. Bij een door een verbrandingsmotor aangedreven wegvoertuig gaat deze remenergie verloren in warmte in de remblokken. Een elektrische trein laat de motoren als dynamo werken. De stroom kan het net weer in en de centrale of Blockheizkraftwerk (microwkk) hoeft minder te 'buffelen.' Een principe dat al meer dan 75 jaar door de Zwitserse spoorwegen gebruikt wordt. EEN stijgende trein wordt zodoende gevoed door TWEE dalende treinen. En dit is slechts één van de voordelen van elektrisch railtransport.

Nimby dus, want ook in de rest van het land heeft men "last" van het transport, broodnodig voor de luxeverslaving. Arnhem:

25-2-2012, de infobeperking van de oproerkraai.

In dit geval de roeptoeteraars van de domroep en de politiek (David Willemsen van Groenslinks in dit geval). Hij veroorzaakte een tweet:

Meer dan 80 goederentreinen p/d door Arnhemse binnenstad terwijl we een Betuwelijn hebben? Protesteer as 29 februari van 19-21u in stadhuis!

Wat Willemsen zich niet noemde was de route van deze goederentreinen. In dit geval IJmuiden- (Tata-steel) A,dam-Utrecht-Arnhem. Daar waar de rolletjes staal voor de (elektrische) rijblikken vandaan komen. Hier rechts zo'n treintje (met Duitse elektrische meersysteemlok) te Arnhem.

Zou volgens Willemsen dus A,dam-Utrecht-Geldermalsen-Betuwelijn moeten worden. Groenslinks blokkeerde overigens zelfs ooit een multimodaal overslagcentrum in Valburg. Want ook dat is de Betuwe waar vele "beter gesitueerden" hun stulpje hebben. Werken daar natuurlijk niet, want behalve wat agrarisch werk is er daar geen werk. Men werkt dus in de Randstad. Met het bijbehorende forensenverkeer.

Groenslinks is dus een ordinaire Nimby-club. Zonder verstand van spoor.

Met biogas kun je een stirlingmotor laten draaien die een generator aandrijft en de restwarmte gebruiken voor verwarming voor kassen, woningen en gebouwen enzo. Dit is bekend als warmtekrachtkoppeling. De stroom kun je gebruiken voor lokaal transport.

Dat zou de firma Zoneco zich ook eens moeten realiseren in z'n plugaktie voor zonnepanelen. Het Kombikraftwerk kan deze klus wel aan. Verder natuurlijk stoppen met de import van levensmiddelen uit Verweggistan.

En ook in Valburg heeft men "die Nase vorn". Het Multimodaal Transport Centrum komt er mogelijk toch. Sluit dat niet prachtig aan?

Uit de Gelderlander: VALBURG - De Nijmeegse wethouder Jan van der Meer en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen zijn niet bepaald te spreken over de kans dat er alsnog een overslagstation voor containers in Valburg komt. De gemeente Overbetuwe, die het plan jarenlang heeft tegengehouden, staat niet langer afwijzend tegenover zo'n voorziening. Meer lezen.

De problemen in deze regio zijn enorm. De onbeduidende gemeente Renkum kent men vooral van de verkeersinformatie. Omroep Gelderland bericht: RENKUM - Op de snelweg A50 tussen Renkum en Valburg is sinds deze week tijdens de spitsuren permanent een bergingsvoertuig aanwezig. Meer lezen:

In de vervoersregio Arnhem waren ooit railplannen (KAN, Knooppunt Arnhem-Nijmegen. (Meer info):).

Maar daar is nu niets meer van te merken. Als het aan de overheid (de burger dus, met de pest aan Poolse chauffeurs) ligt krijgt het VIA15-projekt prioriteit. Multimodaal centrum Valburg, waar de goederen, met de Betuwelijn aangevoerd, verder het land in kunnen, zag men niet zitten.

Uit RNW wereldkrant: Venlo wil knooppunt goederenvervoer zijn. Venlo wil een railterminal bouwen voor goederenvervoer. Deze terminal, die 45 miljoen euro gaat kosten, past in het streven van de stad om zich dekomende jaren door te ontwikkelen tot Europees knooppunt voor goederenvervoer. Zo’n 20 procent van het containervervoer van de haven van Rotterdam, gaat nu al via Venlo.

Inderdaad, ondanks de Betuwelijn. Ondanks multimodaal centrum Valburg, dat Groenslinks de nek omdraaide. Had Venlo in het verleden niet geklaagd dat het de geluidsoverlast van de goederenspoorlijn zat was? Is dat opeens voorbij?

Zodra de trein Venlo verlaten heeft, rijdt deze over enkel spoor. Er moet dus nog heel wat gebeuren, 45 miljoen is vast niet genoeg. Meer lezen:


Je ziet, voor de dom gehouden Hollander nog niet zo simpel.

Toch wel: Denk eindelijk eens globaal en koop lokaal!!

Conclusie voor de primitivo's, waardeer de Betuwelijn op tot een multifunktionele spoorlijn, die personen- en goederenvervoer combineert. Zie de afsluitende trein.


Inspraak zonder inzicht wordt uitspraak zonder uitzicht.


Volg klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.