Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten.

17-1-2012. Vanuit de autolobby wordt regelmatig gevraagd het kostenplaatje te tonen van het alternatief, een interlokale tramlijn. En daarna volgt onvermijdelijk het verwijt:

Te duur! En de praktijk; het feest gaat niet door.

Infobeperking!

Peakoil? Nooit van gehoord! Verkeersinfarct? Nooit van gehoord. Let wel, een railverbinding kan veel meer dan simpel wat mensjes van A naar B vervoeren. Deze jongen hier links is beperkt tot deze simpele taak. Maar deze lieverd rechts heeft zoals je ziet, koppelingen en kan dus simpel verlengd worden en zelfs containerwagens meenemen. >>>>

Rechts de droom van Truckerjoep. Maar zie je dit al door de stad rijden? Kan dit monster net zo snel achter- als vooruit rijden of passagiers meenemen?

Nou?

Voor elk zo'n combinatie is een trekker met chauffeur nodig. Kan alleen met een kraan geladen en gelost worden. Slechts één bestemming mogelijk omdat in de meeste gevallen onderweg niet gelost kan worden. Een "trolleybus of vrachtwaggel-met-stroomafnemer" is dus ook geen optie.

<<< Deze methode is één op één toepasbaar voor het smalsporige railtransport.

En je ziet, één containerdraagwagen heeft drie (voor het smalspoor twee) vrachtwaggels nodig, die niet eens met dezelfde snelheid achteruit kunnen rijden. Nog even afgezien van de chaos die deze jongens in het verkeer veroorzaken.

En zeg nou zelf, de constructie links verschilt nauwelijks van de constructie rechts. Het maakt echter niet uit of er één of zes containerdraagwagens achter een motorwagen hangen die ook nog passagiers meeneemt. Er is bovendien een keur aan containers.

Daarbij komt nog dat bij de containerwagens rechts een stuurinrichting overbodig is en dat de ook overbodige chauffeur een veel prettiger werkplek heeft op één van de stations.


Ergo conclusio;

1- drie vrachtwaggels, elk met dure trekker en onderbetaalde chauffeur.

2- één motorwagen die zes containers en passagiers meeneemt en een paar rangeerders op de stations.

3- Elke brandstof (ook biomassa) zorgt voor warmte EN stroom, uitstekend bruikbaar voor deze vorm van traktie. Daarnaast natuurlijk ook wind-, zon- en waterkracht.

Misschien iets voor de "klimaatneutralen" in Wageningen en elders in Nederland.
Misschien kan ook @Orangegas hier iets mee.


Één pagina dwaalleer vergt 10 pagina's weerlegging,


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Ervaar meer over klimaatkombi.
Mail