Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

9-2-2012: Louis Dekker de NOS-muppet met een stekker. Vandaag groef de NOS het elektrisch rijblik weer op. Het is winter, temperaturen ver beneden NUL. Hoe wordt er dan elektrisch verwarmd? De akku heeft het in de winter al moeilijk genoeg. En in de zomer, hoe verwerkt de akku het hogere stroomverbruik als de airco wordt ingeschakeld? In de trein bestaat dat probleem niet. De toevoer van energie geschiedt via de koperdraad boven de trein. Deze energie kan zelfs duurzaam opgewekt worden.

En dit komt er van als je waarschuwingen in de wind slaat.

September 2011: Over de mobiliteitsgekte, die ook de "Groene" politici nog steeds niet aankunnen. Zo is daar Groenslinkspolitica Ineke van Gent.

2009, Ineke van Gent in de bocht, woont in Groningen, werkt in Den Haag. Meer lezen:

Iets later in 2009, Ineke van Gent weer in de bocht, woont nog steeds in Groningen, en werkt nog steeds in Den Haag. Meer lezen:


2012, nog steeds geen stap verder. Van Gent woont nog steeds in Groningen en werkt nog steeds in Den Haag. Meer lezen:

Wat van Gent niet snapt is dat je wel lekker met de trein kunt heen en weer kachelen, maar het energieverbruik blijft. Van Gent en vele andere "groene" politici zijn zo medeverantwoordelijk voor kern- en kolencentrales. Ineke komt later nog aan de
beurt... Eerst Schultz van Haegen uit Leiden, die naam komt bekend voor, wil ook elektrisch rijden. Er rijdt daar een trein en vroeger zelfs een interlokale tram, gesloopt.
Louis Dekker doet het voorlopig niet met een stekker!

Het zelfde geldt voor het overige fossiele transport met hun dagelijkse problemen. Vandaag is het 10 jaar gelden dat de VS aanleiding zag om de aanvoer van olie met geweld te verzekeren. Dat was nog heel direkt. Dagelijks zijn er talloze simpele schermutselingen als deze: Uit Transport-online: Op de A22 gebeurde vanuit Beverwijk richting Velsen tussen het knooppunt Beverwijk en de Velsertunnel een ongeval waarbij een personenauto knel kwam te zitten tussen de geleiderail en een vrachtwagen. Dat meldt de Verkeersinformatiedienst dinsdagavond. Meer lezen:

Reden voor Rijkswaterstaat om op het toneel te verschijnen voor de volgende meldingen via het lachwekkend medium Twitter:


Een trein vervoert bijvoorbeeld geen betonplaten naar een bouwplaats.

Transport via de (snel)weg is onmisbaar, erg belangrijk. Tweet:

Dan zit @Rijkswaterstaat toch fout. Betonplaten kunnen via
distributiecentra verdeeld over het land per spoor. Vandaar per
vrachtwaggel. Tweet:


Voorbeeldje voor @Rijkswaterstaat Het beton voor de Zwitserse
Sunnibergbrug werd per smalspoor aangevoerd. Tweet:

Deze brug was zonder het (smal)spoor niet eens gebouwd.

@Rijkswaterstaat En hoezo betonplaten transporteren? Maak die dingen
ter plaatse. Tweet:

Het valt niet te ontkennen dat vervoer over de weg onmisbaar is.
Verdere prioriteiten-discussie mag u voeren met beleidsmakers. Tweet:

Dat dacht je maar. Enkele jaren geleden was er protest tegen de aanleg van de A6-A9-combinatie door het Naardermeer. Miljeuorganisaties liepen hier tegen te hoop. Opvallend was het grote aantal olieslaven (meestal ver van hun werk wonend) dat het protest ondertekende:

Met name de protesthormoontjes van Groenslinksparlementarier Ineke van Gent (wonend in Groningen en werkend in Den Haag) speelden op.

Maar ook Bert van Slooten (voetbaltrainer, wonend in Haastrecht bij Gouda en ook werkzaam in Hilversum) en regelmatig aan het klagen dat ie zich suf betaalt aan de
benzine.

Karin van den Boogaert - presentator - Utrecht, werkend in Hilversum.

Rob Buiter - redacteur VARA's Vroege Vogels (notabene) - Heemstede werkend in Hilversum dus.


Harry van Bommel - Tweede Kamerlid SP - Diemen, werkend in Den Haag.

De SP, waar oplossingen totaal ongewenst zijn, de tomaatpartij. En niet te vergeten Farshad Bashir, bekend van het toiletrijtuig achter de sprinter, op sommige sites al gekenmerkt als bedreiging voor de gezondheid.


Wijnand Duyvendak - Tweede Kamerlid GroenLinks - Amsterdam, werkend in Den Haag.

en nog een hele lijst te zien op:
Kijk, Rijkswaterstaat, zo komt het dus!!

Er is natuurlijk altijd een alternatief, in de jaren 50 van de vorige eeuw waren er ook nauwelijks snelwegen, het massatransport werd met de trein gedaan. NS en van Gend & Loos hadden daar een uitgebreide infrastruktuur voor en distributiecentra, die grotendeels verdwenen zijn. Post werd per spoor vervoerd, bekend waren de Pec's, die tussen normale personentreinen gekoppeld konden worden. Post werd tijdens de rit gesorteerd. Het is allemaal gesloopt.

Nederland wil innovatieland zijn, de Duitsers echter zijn al veel verder.

Zoals bekend wordt er veel eten weggegooid, waaronder brood. Daar hebben de oosterburen het volgende op gevonden. Stroom kan zo duurzaam opgewekt worden, want met de warmte kan een stirlingmotor draaien die een generator aandrijft..


Het gevaarlijkst zijn diegenen die de gevaren negeren.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.