Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

13-12-2011, uit RNW wereldkrant: Files kosten transport 400 miljoen euro. Transporteurs hebben in 2010 400 miljoen euro schade geleden door de fles op de Nederlandse wegen. In het voorgaande jaar was dat 378 miljoen euro. Dat meldden Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de verladersorganisatie EVO. De totale schade voor het bedrijfsleven, waarbij ook de indirecte kosten zijn meegenomen, zou volgens de berekeningen 900 miljoen euro tot 1,2 miljard euro bedragen. Dat de directe schade voor transporteurs hoger uitvalt, komt volgens de brancheorganisaties door de aantrekkende economie, het grote aantal wegwerkzaamheden en extreme weersomstandigheden in 2010.

Een gevolg van ongebreideld individualisme, waarvan op bijgaande afbeelding een voorbeeld. Zelfs deze twee bussen, die overigens deels een verschillende route hebben kunnen gecombineerd worden.

Hier links een mooi voorbeeld van simpel denken.

Als je een beetje doordenkt combineer je deze twee bussen en de vrachtwaggel erachter tot één geheel. Dat scheelt twee chauffeurs. Bovendien scheelt het ruimte, want er valt twee keer 20 meter tussenruimte weg.

Veel openbaar vervoer heeft hetzelfde vertrek- en/of eindpunt. Dat betekent twee chauffeurs over het hele traject. In Karlsruhe heeft men dat heel goed begrepen. Daar zijn veel trams ook geschikt voor het DB-net. De tram kan ook heel goed ingepast worden in een dorps- of stadse omgeving. De foto rechtsboven toont dit aan. Minimum boogradius 15 meter.

Meer over de tram in Karlsruhe:

<<< Met trein/tram is dat te combineren. Zoals deze twee trams, die elk een verschillende bestemming kunnen hebben. Op het moment dat de twee treinen elk een kant op gaan haalt men de treinen uit elkaar. Op de terugweg geschiedt het omgekeerde. Daar staat ook de bestuurder klaar voor de gesplitste trein. Zodat ook hij/zij niet veel hoeft te reizen. Het spreekt vanzelf dat trampersoneel met de tram van de baas reist.

Overbodig te zeggen dat de tram buiten de spits ook één of meer goederenwagens kan meenemen. Energiebron? Oa:

De wereldkrant: Staatbosbeheer kapt meer bomen voor geld. Staatsbosbeheer gaat meer bos kappen om het verlies aan inkomsten te compenseren. Het kabinet schrapt een groot deel van de subsidie op natuurbeheer. Hoeveel precies wordt einde deze maand bekend, maar er wordt rekening gehouden met een bezuiniging van minstens veertig procent.

Als Staatsbosbeheer bomen kapt, is dat helemaal niet slecht voor het bomenbestand, jonge bomen krijgen dan meer licht en groeien sneller.


De meesten worden liever door lof geruineerd, als door kritiek gered.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Ervaar meer over Klimaatkombi.
Mail