Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. En vanaf nu verschijnt er hier ook reclame, of je wilt of niet.

NS wil omschakelen naar een hogere spanning op de bovenleiding, maar verzint allerlei uitvluchten om de 25 kV te ontlopen. Toch is de uitvoering heel simpel en ligt ergens in een burolade. De VIRM-vloot is zelfs al voorbereid. Een extra tussenrijtuig dat beide spanningen aan kan. Het netwerk wordt in stappen omgeschakeld naar 25 kV. De tweesysteem VIRM's kunnen hier meteen mee overweg.

Het buitenland kent bv Rhätische Bahn al een treinstel dat met twee spanningen overweg kan. Een simpele middenbak verwerkt de hoge spanning en de kopbakken de huidige 1500 volt.

De sterk verouderde onderstations gaan naar het smalspoornetwerk dat aan de sloopwoede van IenM ten offer gevallen is. Er zijn door de 25 kV veel minder onderstations nodig.

Bij veel vernieuwingen aan de bovenleiding zijn al grotere isolatoren toegepast. Op onderstations op andere plaatsen de 25 kV invoeren.

Iets vergelijkbaars kan NS ook organiseren. Als de staatssecretaris en minister van IenM eindelijk hun belachelijke snelweg- en busideëen recycelen. Dat idee is echt te simpel.

De hieronder getoonde VIRM kan na vervanging van de tussenbak met aangepaste traktie-installatie beide spanningen aan. Het is zelfs mogelijk de tussenbakken als losse eenheid met lage instap, gummiwulst en koppelingen uit te voeren, zoals destijds Materieel 24. Het belachelijke idee van 2 losse lokomotieven gaat dan ook zo snel mogelijk gerecyceld worden. Overal ter wereld kent men stuurstandrijtuigen. Foto rechts. Ook is een koppeling met DDZ mogelijk. Flexibele inzet om aanbod op te vangen.

Een vergelijkbare oplossing is ook toe te passen op het SGM-materieel, zoals in de video boven getoond wordt. Voor de SLT en Flirt zal iets anders bedacht moeten worden aangezien deze op Jacobsdraaistellen rust maar een combinatie van oplegging is simpel. Materieel 46 kende al zoiets. Bagage-afdeling herinvoeren. Post terug op het spoor. Het starre denken van NS is uit de tijd, zie hoe de Zwitsers probleemloos een lok in het midden van de trein zetten.

Hier rechts een idee om bij de SLT en FLIRT toe te passen. Het idee is echt niet nieuw en werd al bij Materieel 46 toegepast. Inclusief aandrijving

Als afsluiting een huidig VIRM-treinstel waarvan:

Als afsluiting een huidig VIRM-treinstel waarvan:

Van een andere kant volgt ook een multifunktionele oplossing. Als je nou echt elektrisch wilt rijden. Doe dat dan ook voor JanmetdePet en goederen. NS heeft al langer de TRAXX-loks op de baan. De Duitsers al veel langer. Om over de Zwitsers maar te zwijgen.

Rest dus nog de treinstellen aan te passen, zodat een ooit eventuele omschakeling naar 25 KV soepel kan verlopen. En zie de enorme mogelijkheden bij het verlengen van een dubbeldekker, die bij storingen (sneeuw) simpel weggesleept wordt. Let wel, dit is het Zwitsers spoor dat met dezelfde problemen en mogelijk nog erger dan in Nederland kampt.

NS krijgt nu bijval van @OVpro NS: keuze voor dubbeldekstreinen bij de aanschaf van nieuwe treinen is niet vanzelfsprekend:

“Dit betreft extra stroomafnemers, transformatoren en hoogspanningsschakelaar. Daar is bij dubbeldekstreinen geen ruimte voor. Gezien de wettelijke kaders voor zelfstandige toegankelijkheid van de treinen en het gegeven dat NS geen treinen die afwijken van de marktstandaard wil verwerven is de dubbeldeksoptie voor de HSL afgevallen.” De spoorvervoerder geeft aan daarmee de aanbevelingen op te volgen uit de Parlementaire Fyra-enqueÌ‚te. Lees meer:

Kijken ook niet verder dan hun neus lang is. Men lijdt bovendien aan dementie, aanschaf van nieuwe loks van de serie 186 vergeten? Daar zit de transformator en hoogspanningsschakelaar op het dak. Zelfs een diesellok kan.

Weg die VIRM, bakken ombouwen voor inzet achter deze loks. WC's in de treinstellen? Ook dat probleem bestaat niet meer. Rijtuigen huren bij capaciteitsproblemen? Standarisatie is nodig voor flexibiliteit.

Ook Arriva hoeft zich geen zorgen te maken als de WC's vedwijnen. Die zitten al standaard in elk rijtuig.

Lage instap voor invaliden of fietsen en kinderwagens? Kan ook, geen probleem.


Ik ben niet gek, ik ben een treinstel.


Volg Klimawaterval op Twitter, account daar is Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.__________________________________________________________________________________________________________________________
MailMailMailMailMail