Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze site is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de site als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze site op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

12-3-2015. Gedoe bij het spoor. Al sinds de invoering van treinstellen zijn er problemen met de samenstelling daarvan. Een treinstel kan namelijk niet uit elkaar gehaald worden. NS is daar regelmatig op gewezen, maar tips zijn stelselmatig genegeerd. De gevolgen kunnen dan niet uitblijven. Bij storingen vallen er 4 of 6 bakken uit die men niet zomaar achter de hand heeft. Treinuitval, ergernis, agressie.

Er vallen slachtoffers onder het personeel dat ook maar met dit probleem moet omgaan. Roeien met de riemen die je hebt. Het gevolg, conducteurs verdwijnen steeds vaker in de bestuurderscabine. Zwartrijders hebben vrij spel. En wordt zo'n zwartrijder gecontroleerd denkt men alles te mogen.

Laten we weer es denken in mogelijkheden. Discussies met tuig zijn net als met de politiek zinloos. Gewoon beginnen.


Stations dienen anders ingericht te worden. De goederenloods moet terug en ingericht worden zodat stations geen fantasieloos beton worden.

Het materieel moet als Lego modulair opgebouwd kunnen worden. Zodat er twee vliegen in één klap worden geslagen.

De smerige vrachtwaggels verdwijnen en zijn ook geen gevaar meer voor het spoor.  Vrachtvervoer kan probleemloos achter een GmP (Goederentrein met Personenvervoer) die eens per dag stations aandoet.

Bestaande treinstellen demonteren en aanpassen zoals hier beschreven. Bij behoefte kan dan een lok bij geschakeld worden. NS had al een stap in deze richting gezet met de aanschaf van loks type 186. Zie de cursus trein samenstellen En opeens zijn er geen problemen meer met opstelterreinen zoals Beverwijk. Overigens heeft station Hoofddorp al aangetoond dat het goed mis kan gaan. Materieel stel je op op een "bewoond" station.

De Zwitsers kampen met de zelfde problemen, de aanpak daar is totaal anders, zeker bij de kleinere "Privatbahnen", vooral bij het materieel. Wat daar met losse componenten in elkaar gebreid wordt is bij NS en de particuliere vervoerders in Nederland ondenkbaar.

Conducteurs lopen bij werkoverleg tegen een muur aan. De leiding kijkt of men water ziet branden. Is deze materie dan zo moeilijk? Dit kan een kind dat met Lego speelt.

Vrachtvervoer per spoor daarentegen is zeker in Friesland gesloopt. Met een combinatie als deze is dit wel degelijk mogelijk. De Zwitserse SOB heeft motorwagens en andere componenten van SBB overgenomen. En zie het resultaat links.

E.e.a. is natuurlijk ook mogelijk met dubbeldeks materieel.

Algemene verharding, men zit door eigen stommiteiten in de knel. En dus debatteert men in Amersfoort over "schone lucht" Uiteraard met het verstand op NUL.

Dit is ook wel bekend als symptoombestrijding.

Vind je schone lucht belangrijk? Kom vanavond naar 't debat over en verkeer.De Eenhoorn, BW-laan 2, t.o. station Amersfoort

Als men andere stappen had genomen bij de ontwikkeling van het spoor waren zaken niet zo uit de hand gelopen. Te beginnen met de automaffia die je een hak zet door alternatieven aan te dragen. Het treinstel hierboven bestaat uit losse componenten die eenvoudig kunnen worden aangevuld met versterking. Zowel vóór als achter. Tegelijke geleidelijk de C-AKv-koppeling invoeren. Veel Zwiterserse loks zijn hier al sinds de jaren 70 op voorbereid.

Beter één keer zien dan TIEN keer horen:

Een paar voorbeelden van Zwitserse stations waar goederen per spoor aangevoerd worden en met kleine bestelwagens gedistribueerd worden. Dat is handig als je bedenkt dat fossiele brandstoffen op raken en dus duurder worden. Peakoil, een fenomeen dat bijna totaal onbekend is bij de domroep.

Zoals goed te zien is, liggen de bedrijven aan het spoor. De werkgelegenheid is dan ook aan het spoor. Bovendien wordt het geluid van de trein gedempt door deze bedrijven. Dit is een ideale combinatie, want ook Truckerjoep maakt elders geen lawaai meer zoals langs de Betuwelijn (A15).

Truckerjoep gaat bij het spoor werken.

En gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor? Voorbij.


Spring altijd in het diepe. Het ondiepe doet namelijk zeer.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
MailMailMail