Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. En vanaf nu verschijnt er hier ook reclame, of je wilt of niet.

Zoals dit:

9-3-2012, Uit RNW wereldkrant, een jaar geleden: Grote ontuchtzaak kinderdagverblijf. Tientallen kinderen van twee kinderdagverblijven in Amsterdam zijn mogelijk het slachtoffergeworden van ernstig seksueel misbruik door een invalkracht.

Dit bericht zet Nederland weer eens goed op de kaart. Het Nederland waar alles gesubsidieerd is. Met name de kinderdagverblijven. Daar waar ouders hun kinderen brengen omdat ze geen tijd hebben hun kinderen zelf op te voeden, zoals ouders dat vroeger wel deden. Zij hebben geen tijd omdat ze moeten buffelen voor de groeiende vraag naar luxe.

Zoals het rijblik en de daaraan onlosmakelijk verbonden koophut.

Zowel de kinderdagverblijven, rijblikken als de koophutten worden dik gesubsidieerd. Te beginnen met het rijblik. Sommigen denken zelfs "miljeuvriendelijk" bezig te zijn met een rijblik. "Ik gebruik toch spaarlampen?"

Er blijft geld over voor rijblik en koophut. Het gevolg zoals gezegd, ouders besteden hun kind uit. Kinderen worden per rijblik naar school en kinderopvang gebracht. Daarna heeft men er geen zicht meer op. Zodra dit systeem van subsidies in elkaar dondert komen de problemen. De bankencrisis en de daarop instortende huizenmarkt en de afbouw van subsidies zijn de eerste scheuren in dit systeem. Er zal nog heel wat "ellende" volgen.

Te denken valt aan meer kosten in de gezondheidszorg. Direkt vallen jaarlijks 700 doden. De kosten als gevolg van fijnstof, lawaai en stress zijn hier een veelvoud van. Er is maar één oplossing;

Denk globaal, koop lokaal!!

Transportkosten nemen af evenals de nadelige gevolgen hiervan. En voed je kinderen zelf op, neem ze mee als je op de fiets boodschappen gaat doen, kinderen genieten daarvan en die kosten heb je het eerste verdiend!

Uit RNW wereldkrant, een jaar geleden: De olieprijzen zijn gedaald nu de Verenigde Staten en een aantal andere westerse landen, waaronder Nederland, hun strategische oliereserves op de markt hebben gebracht. De stap volgt na kritiek op de OPEC, de olieproducerende en exporterende landen omdat die niet genoeg olie op de markt brengt nu door de onrust in het Midden-Oosten de productie uit Libië en Jemen tegenvalt.

Inmiddels is de daling van de olieprijzen hopeloos achterhaald, er breekt zelfs lichte paniek uit. Dat heb je van afhankelijheid. De overgemobiliseerde samenleving loopt overigens verder uit de hand en de volgende waarschuwingen en maatregelen zijn dan ook niet van de lucht. Eén ervan is deze: Uit "Het kan wel": Minder werken is de beste oplossing voor de crisis. Het lijkt niet op te houden met de economische recessie en werkeloosheid. De oplossing is simpel: minder werken. Meer lezen:

Wat nou crisis? Het werk is domweg verkeerd verdeeld door tweeverdieners met twee rijblikken en kinderen opgeborgen in de kinderopvang. Voorgaande berichten tonen aan dat er helemaal geen crisis is zolang verkeer in straten nog vast loopt. En ook de kinderopvang brokkelt nu af. Opvoeden doe je zelf, in een droomhuis passen 3 families. Tip voor makelaars die hun bezit aan woningbouw kunnen verkopen.

En het probleem is wereldwijd, de Duitsers en de Zwitse
rs:

De Zwitsers hadden een degelijk transportsysteem, maar ook daar woont men liever ver van z'n werk. Je kan je kinderen ook op een station inleveren. Daar leren ze ook wat van.

Dat de fiets nog altijd het zuinigst is, het minste ruimte inneemt en voor iedereen beschikbaar blijkt wel uit deze tweet en bijbehorend plaatje. Op onderstaande video zie je hoe de Rhätische Bahn ook goederen vervoert.

Vanaf 16.00 en 20.00 zie je hoe zelfs bouwmateriaal als hout, waarvan later pellets gemaakt kunnen worden door de trein vervoerd worden. Maar Neeeederland kan dit niet aan. ACV probeert men bij het met een lange staaf een briefje aan te smeren. Dit is het afvalbrengstation (STATION). Hier staat men met z'n bek vol tanden te waarschuwen. Tram gesloopt? "Prettige dag verder". Meer weet men niet
Dat gaat afgestraft worden, reken daar op.


Hoe meer kinderen in de creche, hoe meer mensen er werken, hoe meer kinderen.....


Antwoorden langer dan 280 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal________________________________________________________________________________