Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. En vanaf nu verschijnt er hier ook reclame, of je wilt of niet.

Het begrip "laatpaal" is geen toonbeeld van intelligentie. Een rotonde, waar fietsers, ook al zijn ze 9 jaar oud, ook voorrang hebben. Jammer voor deze gore oliejunk, die kennelijk in de knel zit. In Doorwerth heeft men daar iets op "gevonden".

De VVD wees er op dat de gemeente zich geen verdere financiële schade kan veroorloven op dit project. “Het is markttechnisch verantwoord dat de projectontwikkelaar tot realisatie overgaat,’’ zei Raymond den Burger. “Er gaan 32 parkeerplaatsen verloren. Die moeten gecompenseerd worden.


En dus kunnen kinderen van 9 gewoon plat gereden worden.

Dit is "Groen parkeren". >>>>>>>>

En deze woningmarkt kan niet zonder parkeren.

Het verhaal is nog niet af. Wat deze "elextriche" voertuigen op hen geweten hebben:

Iedereen aan de elektrische auto, 6000 euro subsidie in 2021

Laadpas elektrische auto simpel te kopiëren

Tijd voor nog een paar feiten, waar nog niemand van de automaffia op gerekend heeft:

Een elektrische auto is ook een auto, maar wát voor één! Met de aankondiging vanaf 2030 diesel- en benzineauto’s te gaan verbieden is de weg vrijgemaakt voor de elektrische auto. Grote vraag is dan: is de elektrische auto goed voor het milieu? Want dat is tenslotte de drijfveer, nietwaar?

Het andere punt van aandacht is de energievoorziening in Nederland. Eerder werd al aangegeven wat de consequenties zouden zijn als 65% van het wagenpark elektrisch zou was, een verdrievoudiging van het huidige huishoudelijke verbruik. Nog een punt van aandacht is de infrastructuur van onze energievoorziening, die totaal niet geschikt is. Zowel in capaciteit alsook technisch. Als iedereen om 6 uur ’s avonds de elektrische auto aan de lader zou hangen zullen toch eerst alle transformatorhuisjes aangepast moeten worden, buiten het feit dat er een enorme energiepiek wordt gegeneerd op het moment dat er al een piek in het net aanwezig is. Als dan ook nog eens de warmtepomp aanspringt is de ramp niet te overzien. Lees meer:

Vandaag, 4-2-2012, nog maar es de gevolgen van de winter, die vroeger helemaal niet zo rampzalig waren en voor sommigen nog steeds niet zijn. Het begon allemaal rond de jaren '50 van de vorige eeuw. Automaffia in opkomst, maar omdat verreweg de meesten in de buurt van hun werk woonden, viel daar niet veel aan te verdienen. Daarom werd het tot dan over het spoor verlopende openbaar vervoer aangepakt. Vooral interlokale tramlijnen verdwenen. Van de talloze tramlijntjes is er niet één meer over. Alles werd "verbust".

Het werd nog veel gekker, mensen die tot dan in de stad woonden werden gestimuleerd maar "rustiek" op het platte land te gaan wonen. Eén voorbeeld uit de Rijnmond, waar kinderen in de Rotterdamse wijk Pendrecht (voornamelijk huurwoningen) opgegroeid in Oud-Beierland of nog verder naar Numansdorp een huis kochten en zo de aanzet vormden voor de huidige crisis op de woningmarkt. De RTM (Rotterdamse Tramweg Maatschappij) was inmiddels willens en wetens verwaarloosd en opgeheven. De bussen liepen vast in de blikmassa die alsmaar goter werd.

Annemarie van Gaal: "sociale huur bederft woningmarkt" Ik kan het niet lezen want Telegraf slotje, maar ik denk dat ik dit ook niet wíl lezen.

Dit was nog maar het begin, velen verhuisden zelfs naar Brabant, Friesland of het oosten van het land omdat door de nieuw aangelegde snelwegen als de A29 en A4 het wonen op het platte land er niet leuker op maakte. Oorzaak en gevolg. Werk bleef in de randstad. En al snel liep het totale (auto)verkeer vast. De olieslaaf vluchtte naar het openbaar vervoer, dat de massa forensen ook niet meer aankon.

De trein, ruggegraat van het OV, was al "gemoderniseerd" en het personeel wegbezuinigd. Het aankoppelen van losse rijtuigen was niet meer nodig, snelle lichte metro-achtige treinen deden hun intrede. Tot op de dag van vandaag staat betrekkelijk nieuw materieel weg te roesten. "Ter zijde gesteld". Duitse meersysteemlokomotieven hebben hun taak grotendeels overgenomen. De rest van het goederentransport gaat per vrachtwaggel die ook bij goed weer regelmatig gaat liggen, zelfs een regenbui is teveel voor de blikmassa. Wat doet de trein met vracht? ELEKTRISCH?

En juist als het weer door het broeikaseffekt extremer wordt, laten deze opgevoerde trams van NS het afweten en niemand snapt waarom, komt voorleestaart Sacha de Boer, wonend in Amsterdam en werkend in Hilversum die haar klep niet kan houden en probeert nog wat slimme vragen te stellen aan weer een NS-direktielid, ook met de mond vol tanden. Elk jaar de zelfde problemen, elk jaar dezelfde maatregelen en elk jaar dezelfde chaos.

De conclusie: Kinderen op school leren niet meer hoe je met het railvervoer de meest inventieve combinaties kunt maken. Men leert zelfs niets meer over techniek. Men leert ook niet dat voeding weer net als vroeger uit de regio komt en dat de omvallende vrachtwaggels totaal overbodig zijn. Over vrachtwaggels gesproken, die vervoeren tegenwoordig ook lucht, hier tonnen staal met wat snoeiafval dat veel goedkoper ter plaatse versnipperd had kunnen worden en zelfs als brandstof in de plaatselijke microwkk's verstookt had kunnen worden. Zie de blunders over "Wageningen klimaatneutraal".

Maar Wageningen en ook de rest van de bananenrepubliek weet het niet meer.

Men wil ook niet weten dat juist deze bliklawine voor een groot deel verantwoordelijk is voor het broeikaseffekt, men ontkent dat glashard en dat is eigenlijk de mooiste aanzet voor de spreuk.


De mens, het enige wezen dat democratisch z'n eigen slachter kiest.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
Mail