Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

28-6-2012. Uit de Volkskrant: De NS weer samenvoegen met ProRail zou vast bedrijfsmatige oplossingen opleveren. Maar publieke belangen zijn beter gediend met het decentraliseren van ProRail, vindt Titus Mars van Overheid 2.0.

Lees hier het hele verhaal.

Dit is een interessante stellingname, die ook op deze site regelmatig aangeprezen wordt. Interessant genoeg om es een paar punten door te nemen en verder te concretiseren. Want er is veel gesloopt de laatste 60 jaar op spoorgebied.

Het spoor is anders omdat treinen niet kunnen uitwijken, veel minder dan de vliegtuigen of bussen uit andere personenvervoer-sectoren. Het wegennet is veel fijnmaziger dan het spoorwegnet.

De oorzaak, hierboven al even aangestipt. Hier links het sporennet in 1934. Friesland, Groningen, Drente, maar ook de andere provincies hadden een veel dichter sporennet. Het is grotendeels gesloopt. Dus waar heeft Titus Mars het over?

Klik op de kaart voor een vergroting. Volgende punt:

Overheidsinterventies zijn op hun plaats als marktmechanismen niet werken. Voor het spoor zijn er twee redenen voor overheidsingrijpen. Allereerst is infrastructuur traag. Als een weg of een spoorlijn er eenmaal ligt, blijft die vele decennia. Individuele keuzes voor een woonplaats, een baan of een vervoermiddel daartussen worden mede gebaseerd op bestaande infrastructuur. Ook die effecten zijn veel trager dan waar, redenerend vanuit een bedrijfsmatig perspectief, rekening mee gehouden kan worden. De overheid moet dus reguleren.

En precies daar laat de overheid het afweten. De overheid kwam, zag en deed niks toen NS de "onrendabele" lijnen verpatste. En opeens is één van die lijnen, die naar Veendam opeens wel rendabel. Weliswaar heeft Q-liner daar problemen mee, maar Arriva laat zien dat het heel goed kan. Ook de overige spoorlijnen in het noorden dienen hersteld te worden. Dat levert plaatselijke werkgelegenheid op. Volgende punt:

Vervolgens zijn het vooral de grootstedelijke regio's die belang hebben bij een goed vervoerssysteem, inclusief openbaar vervoer. Zonder railvervoer zouden binnensteden vol lopen met files en geparkeerde auto's. Werknemers zouden langer in de file staan. Of er zou meer asfalt aangelegd moeten worden, kostbaarder dan sporen.

En dat e.e.a. gecombineerd kan worden bewijst dit filmpje uit het Zwitserse Chur. Hier en op het filmpje, neemt een volledig geïntegreerde smalsporige trein (met ruim 2000 pk) een rotonde. Dwars door de stad. Meer dan 50 jaar oude duurzame innovatie.

Dit is exact de lokatie waar provinciale overheden hun invloed kunnen laten gelden. Maar ze verdommen het, Rijn-Gouwelijn? Van de baan. Utrecht (Uithof)? Moet nog blijken of de automaffia hier ook niet dwars ligt.

Of er zou meer asfalt aangelegd moeten worden, kostbaarder dan sporen.

En ook waar het normaalspoor betreft laten de Zwitsers weer een staaltje integratie zien. Hier een ruim 50 jaar oude motorwagen met moderne "Domino-rijtuigen" van een particuliere spoorclub "Travys", door SBB soepel ingepast in flexibel verkeer.

M.a.w. Veolia en Arriva kunnen heel goed materiele samenwerking hebben met NS. Als men maar beschikt over het juiste materieel. Dat is voorlopig niet het geval.

Niet alleen kostbaarder in geld maar vooral ook in gebruik van schaarse ruimte. Een probleem dat vooral door regionaal samenwerkende overheden gevoeld word, en dus het best daar ook opgelost kan worden. Dezelfde lagere regionale overheden die bijna alle wegen in Nederland bouwen en onderhouden, slechts met uitzondering van de snelwegen.

En wat doen de lagere regionale overheden? Afwachten tot het "autoklimaat" gunstiger wordt en dan opnieuw toeslaan. Het plan is in de ijskast gezet, maar is niet van de baan.

Het heeft geen toegevoegde waarde om de markt- en marketingkansen van een lijn tussen Veendam en Zuidbroek vanuit het Den Haag van de rijksoverheid of het Utrecht van de NS en ProRail te beoordelen. In Groningen, waar ook de lasten en lusten gevoeld worden, kunnen ze dat beter zelf. En dat geldt voor iedere stadsregio.

Over schaarse ruimte gesproken. Hoofdprobleem van de stadsregio.

Ook het door de @ANWBelektrisch bejubelde elektrische rijblik biedt geen oplossing voor de ruimteproblemen. Die nemen alleen maar toe. Temeer omdat deze wegversmallingen twee parkeerplaatsen claimen.

Bekijk de filmpjes en zie hoe anderen met dezelfde problemen het doen. Bekijk ook de suggesties die getoond worden na elk filmpje. En zie hoe goederen- en personenvervoer gecombineerd worden.
Denk hierbij aan de toekomst:


Als mensen achter je rug om praten, vergeet dan niet dat ze tijd investeren van hun zielige leven om over jou na te denken.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.