Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

En weerplaza plaatste op 3-2-2020 de volgen de waarschuwing: Er is kans op overstromingen. Mogelijk worden wegen en bruggen onbegaanbaar of afgesloten. In dalen en bergachtig gebied is kans op modderstromen en aardverschuivingen. Rij nooit over overstroomde wegen, uw auto kan worden meegesleurd. Blijf op hoger gelegen grond.
Hoezo?

29-5-2012. Een buurtgenoot wil graag eerder met pensioen. Hij kan het vergeten. Koophut, rijblik, het is met een VUT-uitkering niet te betalen. Dat heb je als je ver van je werk woont.

Een andere oplossing is minder vlees eten. Dan kun je rond komen van 800 euronen per maand.

Met de trein en in de buurt van je werk wonen was dit wel mogelijk geweest. Spoorwegmaterieel gaat meer dan 40 jaar mee. De hier afgebeelde Re 425 gaat na meer dan 40 jaar buiten dienst. Miljoenen kilometers op de teller. Wordt een rijblik ook zo oud?

En iedereen kan in de buurt van z'n werk of zelfs IN een station wonen.  Meer lezen:

Komen we meteen op Japan, waar oa Toyota de produktie een paar dagen stil legt. Iedereen heeft het inmiddels gezien, de enorme massa's rijblik die werd weggespoeld door de tsunami.

Nogmaals, Japan is een bergachtig land. Waterkracht is daar een serieuze optie. De Zwitsers bewijzen dit dagelijks. Techniek maakt je wereld.

Zet van deze simpele installaties een paar duizenden neer en samen met warmtekrachtkoppeling en de kleine Energyball's is kernenergie overbodig. Bengt dit de Limburgers al op een idee?

Rij nooit over overstroomde wegen,uw auto kan worden meegesleurd. Blijf op hoger gelegen grond.

Een fietstocht langs de Gelderse beken en sprengen levert de volgende mogelijkheden.

Arnhem kent het watermuseum, hier laat men zien hoe men de energie van beken gebruikte. Maar ook verder westelijk en elders in het land gebruikt men al waterkracht. Met de wateroverlast heb je niet veel fantasie nodig om die kracht te benutten.

In 2011 wandelen vader Jan en zoon Bram Taks langs de Dommel en denken ‘waarom gebeurt er niets met de kracht van dit water? Zij zetten denken om actie en slaan aan rekenen en organiseren om alle noodzakelijke vergunningen en de bouw- en exploitatieplannen rond te krijgen. Onder het moto ‘Hier krijgen wij energie van, jij ook?’ werven de initiatiefnemers fondsen, zetten een coöperatie op en werven leden. Meer lezen:

Op 9 november, 13:00 nodigt kunstenaar Rob Sweere je uit om plaats te nemen in zijn installatie en word je onder de waterval op de Rijnkade geschoven.

Dit is ook (op misschien kleinere schaal) mogelijk in de beken in Gelderland. En zeker ook in Limburg.

Maar eerst de Gelderse streken, voorlopig onbenut.

Op deze locaties is er voldoende verval (hoogteverschil) en voldoende wateraanbod op lange en/of middellange termijn. Het is wellicht mogelijk om ook bij de iets kleinere stuwen in andere beken energie op te wekken. Het is aan de initiatiefnemer om af te wegen of een (al dan niet tijdelijke) installatie interessant is.

Ivm met klimaatverandering misschien?

Uiteraard staat voorop dat het waterschap het waterpeil en het watersysteem goed kan blijven beheren. Het waterschap blijft in alle gevallen eigenaar, vergunningverlenende en handhavende instantie van de watergangen, stuwen en naastgelegen gronden.

Oude IJssel

De vier kansrijke stuwen in de Oude IJssel zijn: Doesburg, De Pol, Ulft en Voorst. Voor deze stuwen kan een stabiele watersituatie gegarandeerd worden voor een periode van 20 jaar. Voor de Stuw Doesburg, loopt al een traject voor plaatsing van een waterkrachtinstallatie. Deze is in 2015 aanbesteed; de financiering en realisatie volgt in 2016 en 2017. De overige stuwen zijn nog “vrij”. Lees meer over stuw Doesburg elders op deze pagina. Lees meer:

Japan is een vis en vleesetend land. Men woont niet voor niets zo graag aan de kust. Tsunami's zijn een bekend fenomeen, Tsunami is zelfs een Japans woord. Dan hou je daar toch rekening mee? Voor vis en vlees is een enorm transportsysteem nodig. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.

Vlees mevrouw, u weet wel waarom, maar gelukkig niet hoe.

Arnhem-witte-watermolen. Een vergelijkbaar voorbeeld kent men in de Zwitserse stad Chur, ook daar rijdt de smalsporige Rhätische Bahn midden door de stad.

De aanleg van smalspoorwegen is over het algemeen goedkoper omdat lichtere constructies kunnen worden toegepast. Doordat in bochten het verschil in boogstralen van de binnenste en buitenste wielen kleiner is, maakt smalspoor scherpere bochten mogelijk. Hierdoor kunnen de landschapscontouren beter worden gevolgd, wat veel grondverzet, tunnels en bruggen overbodig maakt. Lees meer:

Waarom de campusroute slecht is voor het NIOO. Beter Bereikbaar Wageningen: zienswijze NIOO https://t.co/yNLnDDyiYr

Verder is de diskussie over kernenergie weer opgelaaid en Tegenstroom heeft daar uitgebreide documentatie over, die de Japanse overheid onder de pet houdt. En de Japanse bevolking slikt dat zonder daar verder over na te denken.

De Halveradsbeek ontspringt ten zuiden van de Bennekomseweg te Renkum. Het is een combinatie van een laaglandbeek (gevoed door oppervlaktewater) en sprengenbeek.

De beek wordt voornamelijk gevoed door een slotenstelsel haaks op de beek. De Halveradsbeek gaat ten zuiden van de Hartenseweg samen met de Oliemolenbeek over in de Kortenburgsebeek welke uiteindelijk via het zuidelijk deel van het Renkums Beekdal via een duiker onder de provinciale weg N225 uitmondt in een strang van de Nederrijn. In tegenstelling tot de andere beken in de omgeving is de Halveradsbeek niet opgekluisd.

De beek dankt haar naam aan de Afgebrande molen, een watermolen die in de 18e eeuw ten zuiden van de Hartenseweg stond.

Deze beschikte over een middenslagrad waarbij het beekwater bij lage waterstanden op halve hoogte tegen het rad werd geleid. Nabij de molen was ook een textielwasserij gelegen. In de volksmond wordt de beek ook wel "Afgebrande beek" genoemd. De molen wordt ook wel Kwadenoord 3 genoemd.

In het kader van het project Renkums Beekdal is het natuurlijk profiel van de beek hersteld. Hierbij werd in het zuidelijk deel van het beekdal het historische profiel van de beek (los van de Kortenburgsebeek) hersteld. Bron:

En waarom heet Oosterbeek eigenlijk Oosterbeek? En ook kinderen weten raad met de beek, direkt om de hoek leerzame speelgelegenheid.

Het Japanse spoorwegnet is grotendeels smalsporig en weer de Zwitsers en zelfs de Japanners zelf bewijzen de ongekende mogelijkheden hiervan. Hier rijdt de trein evenals op veel Zwitserse spoorlijntjes door de bebouwde kom. De trein is een publiek vervoermiddel dat evenveel recht heeft op een plaats in de maatschappij.

Waar men ook problemen heeft, Prorail heeft kennelijk nog nooit van smalspoor gehoord. Een smalsporige spoorlijn belevert ook de plaatselijke winkeliers.

Volgens spoorbeheerder ProRail kan station Zwolle Stadshagen gewoon geopend worden. Wel is er een tweede machinist nodig, zodat de trein bij aankomst in Kampen snel weer terug kan. De provincie Overijssel en vervoerder Keolis verwerpen die oplossing. Daardoor blijft station Stadshagen tot nader order gesloten.

Station Zwolle Stadshagen had eigenlijk eind vorig jaar geopend moeten worden. Maar door een blunder bij ProRail is het nog steeds onduidelijk wanneer het gloednieuwe station geopend kan worden. Door de ondergrond blijken de treinen niet de geplande 140 kilometer per uur op de lijn te kunnen rijden, waardoor station Stadshagen niet in de dienstregeling past. Zie ook:

Volgens prorail moet een zijlijntje met 140 km/u bereden worden. Hoezo?

Stadshagen is de eerste woonwijk die vanuit de oude stad gezien aan de overkant van het Zwarte Water is aangelegd. Hier ligt de polder Mastenbroek. Deze polder is sinds de ontginning in de 14e eeuw nauwelijks aangetast.

Het eerste deel van de wijk bestaat uit de buurten Milligen, Schoonhorst, Werkeren en Frankhuis. Voor het tweede deel van de wijk verrijzen in de toekomst de buurten De Tippe, Breecamp en Breezicht. Samen met de wijken Westenholte en Spoolde vormt Stadshagen sinds 2012 het Zwolse stadsdeel West. Zie ook:

Bijgewerkt 3-6-2018, en ook op 21-5-2020.

Vleesbedrijf Vion in Groenlo gesloten na corona-uitbraak. Zie ook:


Welk gedeelte van NEE begrijp je niet?


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Water Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal._________________________________________________________________________
ShoutboxMailMail