Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

Vrachtwagens op industrieterrein Schaapsdrift laden en lossen goederen soms op de rijbaan.

Renkum onderzoekt parkeermogelijkheid vrachtwagens bij Parenco

RENKUM - De gemeente Renkum wil laten onderzoeken of er een vrachtwagenparkeerplaats vlakbij papierfabriek Parenco gerealiseerd kan worden. Dat antwoordt het college op een vraag hierover van het Renkumse CDA. De fractie maakte zich al langer zorgen over het parkeren van vrachtwagens op bedrijventerreinen of 'ergens' in de kernen van de gemeente.

Het CDA vroeg zich in oktober van het vorig jaar af wat de stand van zaken was betreffende het parkeren van vrachtwagens in Renkum. Vooral op en rond industrieterrein Schaapsdrift in Renkum. De fractie kon uit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) niet precies opmaken waar dit centraal mogelijk was.

Centrale plek
Het college ziet nu kansen voor de inrichting van een centrale locatie bij Parenco, vermoedelijk twintig plekken, zo antwoordt het aan het CDA.Het college wordt hierin gesterkt nu Renkum van de provincie twee miljoen euro krijgt voor de herinrichting van vier bedrijventerreinen in de gemeente.

Hier maakt industrieterrein Schaapsdrift ook onderdeel van uit. In een in oktober van het vorig jaar gepubliceerd Businessplan (opgesteld door Ontwikkelingsmij Oost Nederland NV) over de vier (Schaapsdrift, Klingelbeekseweg, Cardanuslaan en de Veentjesbrug) bedrijventerreinen komt dit onderwerp ter sprake.

Zo melden de onderzoekers dat de 'parkeer- en verkeerssituatie op de Schaapsdrift voor verbetering vastbaar is'. Oost NV haalt verder aan dat laden en lossen vaak op de openbare weg plaatsvindt, en dat er in de weekenden geregeld langdurig vrachtwagens langs de weg staan. Dat kan beter, zo is de opvatting.

Het college laat weten dat het vrachtwagen-parkeren onderdeel van de dit jaar op te stellen Parkeernota gaat uitmaken. 'Daarin wordt opgenomen wat de huidige situatie is en welke acties wij concreet gaan ondernemen'.


Bij het  zoeken naar een parkeerplaats is een auto een onmisbaar hulpmiddel.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
MailMailMail