Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. En vanaf nu verschijnt er hier ook reclame, of je wilt of niet.

23-11-2011: Uit RNW wereldkrant: PVV’er Hero Brinkman is boos over het feit dat luchthaven Schiphol speciale aandacht besteedt aan moslims die terugkomen uit Mekka. In een kleine ruimte worden degenen die terugkomen van de bedevaart verwelkomd met muntthee en zoetigheid. Brinkman wil weten of christelijke pelgrims die terugkeren uit Lourdes ook op een dergelijke ontvangst kunnen rekenen. Hij ziet een verband met het feit dat er naar zijn mening te weinig kerstbomen te zien zijn op Schiphol.

Geruststelling van Hero, de olie uit Moslimlanden stroomt nog steeds naar het "door rijblik verziekte" Nederland.

En ook kerstmis komt oorspronkelijk uit dezelfde regio. Daar zitten nu de Israeli's die de oorspronkelijke bevolking onderdrukken.

Olieleveranties zijn nog wel  toegestaan.

Nog zo eentje: Wereldkrant: Europarlementariër Peter van Dalen (Christen Unie) wil dat de Europese Commissie met een handboek komt voor de interpretatie en gelijke toepassing van de rij- en rusttijdenwetgeving in Europa.

Onbegrijpelijk, deze jongens doen hun stinkende best zo zuinig mogelijk te rijden.
Truckervriendje Groenslinks heeft het beste met "Truckerjoep" voor:

Ter informatie. De trein, die al 100 jaar elektrisch rijdt, heeft al jaren "Zijvleugels". Tot zelfs in voormalig Oostblokland Tsjechie, waar deze elektrische GTW gewoon door de dorpskern rijdt. Rijtijden? De bestuurder van dit "zijvleugelstel" kent een 8-urige werkdag. Tachograaf? Totaal onbekend. Ter afsluiting één van de voertuigen met zijvleugels die veel meer dan 7% bespaart. Zeker als er gebruik wordt gemaakt van warmtekrachtkoppeling of duurzaam opgewekte stroom.

Elektrisch dus!

Voor "Truckerjoep" zelfs met "zijvleugels" totaal onmogelijk.


Als de appel niet ver van de boom valt, hoef je hem ook niet uit Nieuw Zeeland te halen.


Antwoorden langer dan 280 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal__________________________________________________________________________________.
MailMailMail