Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

6-9-2012. Al eerder geschreven op deze site: De doofpot van politiek en domroep. 3-9-2012. Rond 7:55 tetteren Marcel Oosten en Lara Rense een bericht in Trouw over Nederland. Fotootje uit een Youtubefilmpje gedestileerd.

Uit Trouw: Nederland moet zijn intensieve landbouw absoluut niet in de ban doen. Integendeel, de landbouw moet juist nog intensiever dan nu al het geval is.

Het is het productiefste en duurzaamste systeem dat er is. Daarmee kan de groeiende wereldbevolking worden gevoed en het milieu worden gespaard.
Lees meer:

De NOS kan niet nalaten hier de nadruk op te leggen:

Voorzitter Dijkhuizen van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit vindt dat de landbouw nog intensiever moet. Alleen zo kan de groeiende wereldbevolking volgens hem worden gevoed. Daarnaast kan er zo het duurzaamst worden geproduceerd. Dijkhuizen zegt dat in het dagblad Trouw en zal het vandaag herhalen in zijn toespraak bij de opening van het academisch jaar. Lees meer:

En hier is die omhoog gevallen professor die wel weer uit gaat van z'n eigen domme welvaart. Benoemd (dus niet gekozen) door....De Raad van Toezicht van Wageningen UR heeft besloten om dr. Aalt A. Dijkhuizen (52) te benoemen voor een tweede termijn van 4 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR). De eerste termijn van Dijkhuizen begon in maart 2002 als opvolger van dr. Cees Veerman, thans Minister van LNV. Die laatste... Ach..... Fotootje uit een Youtubefilmpje gedestileerd: Lees meer:

Van de domroep moet je het qua informatie maar hebben. Een onderwerp op de Duitse zender 3sat.

Das Sterben ganzer Honigbienbenvölker sei kein Problem für die Artenvielfalt, so Forscher der Uni Cambridge, sondern lediglich für die Agrarproduktion. Die Haltung von Honigbienen als Nutztiere würde sogar im Gegenteil zum Rückgang wilder Bestäuber beitragen, indem sie deren Nahrung wegfressen und Krankheiten verbreiten. Sie fordern einen Schutz für wilde Bestäuber.

Unerwartet wichtige Rolle bei Bestäubung.
 
Forscherteam hat Wildbienen genau beobachtet.Bei der Bestäubung von Pflanzen haben wildlebende Bienen und andere Insekten wohl eine weitaus größere Bedeutung als lange angenommen.

50 Wissenschaftler haben weltweit etwa 600 Anbauflächen entweder selbst unter die Lupe genommen oder vorliegende Studien darüber ausgewertet. Dabei untersuchten sie vor allem, ob die Honigbiene allein die Bestäubung von Mais, Raps, Obstbäumen und Co. gewährleisten kann, oder ob auch andere Insekten eine Rolle spielen.  Lees meer:


Wat bij de domroep totaal doodgezwegen wordt zijn onderstaande FEITEN:

Bionext: Biologisch voedt de wereld op een duurzame manier

Dijkhuizen, voorzitter van Wageningen Universiteit opent het academisch jaar met een prikkelende stelling: De Nederlandse landbouw moet verder intensiveren om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar vlees en zuivel, onder andere vanuit China. Dijkhuizen definieert de intensieve landbouw als de meest duurzame vanwege de hoogste opbrengst per kilo in relatie tot wat je er in stopt. Dat is een heel beperkte benadering die voorbijgaat aan duurzaamheidsthema’s als dierenwelzijn, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, waterkwaliteit, eerlijke handel en regionaliteit om er een paar te noemen. Nederlanders zien liever blije koeien en varkens in de wei voor de regionale productie in plaats van grote stallen met varkens voor China. Lees meer:

Biojournaal: "Ik vind het een kwalijke zaak dat dit zo eenzijdig naar buiten gebracht wordt" WUR-onderzoeker Wijnand Sukkel niet eens met visie Dijkhuizen op intensieve landbouw

Tholen - Onderzoeker duurzame voedselsystemen ir. Wijnand Sukkel is het niet eens met zijn bestuursvoorzitter dat alleen intensieve landbouw de wereld kan voeden. "Dijkhuizen vertegenwoordigt net als Rabbinge een stroming binnen WUR. Een grote groep Wageningers, van de bovenste tot de onderste laag, heeft toch een wat andere kijk op de toekomst van de landbouw. Ik vind dat ook het andere geluid van Wageningen UR naar buiten gebracht moet worden." Lees meer:

Biojournaal: Bert van Ruitenbeek: "Dijkhuizen staat met rug naar de samenleving"

Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter (keurmerk biologisch-dynamische landbouw) en voorzitter Stichting Zaadgoed, heeft de volgende reactie geschreven naar aanleiding van de uitspraken van Aalt Dijkhuizen over een verdere intensivering van de landbouw:
Lees meer:

Verder nog wat tweets:

Dijkhuizen ook commisaris bij bedrijf vd giftige zaadcoating die dr wetenschap in verband wordt gebracht met bijensterfte (behalve door WUR)

#Thieme over Dijkhuizen in #Trouw: "Hij is rector magnificus. Dat geeft duidelijk aan dat we meer moeten investeren in onderwijs." #R1debat

Hogeschool: geen vertrouwen meer in Universiteit Wageningen

De samenwerking tussen de hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp en de universiteit Wageningen hangt als een molensteen om de nek van de hbo-instelling. Financieel pakt de samenwerking slecht uit voor Van Hall Larenstein en het personeel heeft na zeven jaar het vertrouwen in de universiteit en haar leiding verloren. Lees meer:

De domroep, een ordinair egoistisch reklameburo. Omdat reklame buiten STER-tijd verboden is, verhult men deze reklame. Met agressieve muzeik probeert men de zwak geinformeerden aan zich te binden. Dat was al eerder het geval met het elektrisch rijblik: Louis Dekker over elektrisch rijden. Dat doet de trein al 100 jaar.

Nog wat "onafhankelijke" journalistiek van de domroep. Biologisch voer, niet gezonder. Lees meer:

"Onafhankelijke" journalistiek over de WUR (Wageningen Universiteit). Lees meer:

Het voedingscentrum komt er nog een Amerikaans onderzoek boven drijven. Had men daar geen problemen met miljeu? Lees meer:


Het bekende Hollandse korte termijndenken. De bevolking vreet kadavers. Voor één kilo vlees is ACHT kilo plantaardig voer nodig. Olie is daarbij onontbeerlijk. En dat raakt op. Net als fosfaat.

Nog maar wat Amerikaanse feiten:

Uit Wikipedia: Agriculture imposes external costs upon society through pesticides, nutrient runoff, excessive water usage, and assorted other problems. A 2000 assessment of agriculture in the UK determined total external costs for 1996 of £2,343 million, or £208 per hectare.[98] A 2005 analysis of these costs in the USA concluded that cropland imposes approximately $5 to 16 billion ($30 to $96 per hectare), while livestock production imposes $714 million.[99] Both studies concluded that more should be done to internalize external costs, and neither included subsidies in their analysis, but noted that subsidies also influence the cost of agriculture to society. Both focused on purely fiscal impacts. The 2000 review included reported pesticide poisonings but did not include speculative chronic effects of pesticides, and the 2004 review relied on a 1992 estimate of the total impact of pesticides. Lees meer:


Dan komen de protesten los, een paar losse berichten

Morgen: studenten demonstreren tegen visie #Dijkhuizen, Wageningse onderzoekers schrijven felle tegenreactie in #Trouw #intensieve landbouw

Verder loont het te googelen op Dijkhuizen en Monsanto. De Zwitsers noemen het echte voordeel van bio:

De Volkskrant lijkt een scheve schaats te rijden met haar conclusie dat biologisch eten niet gezonder is. De wetenschappelijke analyse spreekt namelijk zelf over de voedzaamheid van producten. Van de 240 onderzochte wetenschappelijke studies gaan 223 over de hoeveelheid voedingsstoffen in biologische en conventionele producten. Slechts 17 gaan over mensen, en slechts 3 daarvan kijken naar de gezondheidseffecten van de verschillende producten op mensen. Dr. Van de Vijver: “Onderzoeken die puur op voedingsstoffen gericht zijn kunnen geen antwoord geven op de vraag of iets gezond is. Dat vraagt echt iets anders dan weten of er meer vitamines in een aardappel zitten.” Lees meer:

Hetkanwel noemt: Echte duurzame landbouw gaat in onze optiek verder dan de uitstoot van CO2. Het gaat om een systeem dat weerbaar is, en daardoor veel minder input vanuit bestrijdingsmiddelen en meststoffen nodig heeft. In dat systeem wordt bovendien rekening gehouden met voedselkwaliteit, dierenwelzijn, biodiversiteit en voedselproductie op de lange termijn. Lees meer:

Landbouwhuisdieren stoten de 2 en methaan uit. Maar die uitstoot draagt niet bij aan .

Akkerranden. Duurzaam nieuws hierover: Toevallig – of niet? - verscheen vrijwel gelijktijdig met de toespraak in Wageningen een onderzoek van Stanford University in Californie, waarin de gezondheidsplus van biologische voeding in twijfel wordt getrokken. Het betreft geen nieuw onderzoek, maar een meta-analyse van eerdere onderzoeken naar gezondheidseffecten van biologische voeding. Het Duitse animalhealthonline.de noemt daarbij in het bijzonder ook onderzoek van Wageningen Universiteit.

Die informatie is niet nieuw. En het grote voordeel van biologische voeding ligt ook niet in grotere voedingswaarde, waarmee het onderzoek niet echt relevant is. Dat ligt nu juist in wat er niet op en in zit, namelijk pesticiden en gemanipuleerde genen. Maar daar gaat dat onderzoek nu net niet over.
Lees meer:

Trouw: Het verhaal van Dijkhuizen representeert geen wetenschappelijke consensus. Ook binnen Wageningen Universiteit lopen de meningen sterk uiteen. Dijkhuizen bedrijft hier geen wetenschap, maar politiek. Hij maakt - ongevraagd - keuzes voor ons allen. Lees meer:

Tenslotte nog een bericht van de Oosterburen, waar men in veel meer opzichten "Die Nase vorn hat". Der Spiegel:

Vier Gründe warum es sich lohnt, Biolebensmittel zu kaufen - und warum die Gesundheit zumindest indirekt von einem Biomahl profitiert:

1. Grund: Boden und Gewässer

2. Grund: Die Antibiotikabelastung

3. Grund: Die Pestizidbelastung

4. Grund: Die Tierhaltung\
En vooral die laatsten geven de doorslag.

E.e.a. is niet toevallig, het is verkiezingstijd en dan moet de domroep de politiek uit de wind houden. Twee handen op één buik.


Gezocht, Kamikazepiloot, liefst met ervaring.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.______________________________________________________________________