Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

18-8-2012. Komt er nou een Wageningse rondweg of niet? Een feit is, dat veel instanties in de regio het erover eens zijn, dat er iets moet gebeuren met het verkeer, om Food Valley aan de zuidkant beter toegankelijk te maken. Het Wagenings college van B&W is tegenstander van een rondweg. De verbreding van de Rijnbrug in Rhenen vindt men een goed alternatief.

Lees meer en zodra dit niet meer mogelijk is staat hier de copie.

Voor nog meer rijblik. De laatste jaren tonen diverse gebeurtenissen aan dat onhaalbaar is. Allereerst is daar de crisis.

Iets vergelijkbaars dient zich 6 jaar later in Amersfoort aan. Ook daar denkt men met een rondweg de problemen de baas te worden.

Maandagochtendspits: Stupiditeit van het plan aangetoond!.

Dat die crisis al levensgroot rondwaart toont deze tweet aan:

Overschot oplaadpunten voor electrische auto’s http://bit.ly/RUzuUA

Conclusie, het elektrisch rijden blijft voorbehouden aan trein en tram. Een ander bewijs voor crisis, dit keer als gevolg van het toenemend broeikaseffekt, zijn de gestegen prijzen voor graan. Ook daar heeft men nog steeds geen antwoord op.

De bevolking wordt als maar dikker en het transport van de vleesmaffia loopt volledig uit de hand. Ook de oplossing uit het filmpje is geen echte oplossing omdat dit slechts een deel van het probleem wordt aanpakt en men afhankelijk blijft van graan en soja uit Verweggistan. Het overzicht ontbreekt. Het transitiemodel biedt wel een oplossing. De openbare bibliotheek heeft vast een exemplaar van het "Transitie handboek" en zoniet dan is e.e.a. te downloaden vanaf deze site: Ook handig om naar tekst te zoeken.

Hier wordt het rijblik wel aangepakt en worden ook de alternatieven getoond. Een uitsnede hieruit:

Vervoer.

Hiervoor heb je alleen een fiets nodig. Deze huisjes staan overal. Afgedankte koelkasten. Zelfbouw. Noem maar op. Tot in het Amerikaanse continent. En hierin kun je van alles kwijt en zeker ook digitaal. Leerzame artikelen. Foto's op een SD-kaartje, techniek, natuur, kunst, blote bodypaint en noem maar op. Zelfs spoorwegmaterieel is mogelijk.

Het bezit van een eigen auto is niet langer de norm. Behalve in sommige zeer landelijk gelegen gebieden beschouwt men het bezit van een privéwagen als volstrekt antisociaal gelet op het uitgebreide openbare vervoersnet en de voorrang die men in de straten van de steden verleent aan fietsers, voetgangers, trams en bussen. Het idee dat men in een landelijke omgeving zou kunnen wonen en er een stedelijke levensstijl op nahouden, behoort tot het verleden.

Landelijke gemeenschappen hebben zich gereorganiseerd rond het opnieuw creëren van lokale werkgelegenheid, productie en de gemeenschap. Lees meer:

Zodat de straten niet langer overvol raken door geparkeerd blik. De auto wordt een deel van het openbaar vervoer en dat neem je niet mee naar huis om mee te protsen. En zoals op deze site al vaker aangegeven, de lokale trein heeft wel veerkracht, zoals in elk bericht een afsluitende trein die aantoont dat de lokaal geproduceerde levensmiddelen niet persé per omvallende vrachtwaggel aangevoerd hoeven te worden.


Je zit niet vast in het verkeer, je BENT het verkeer.


Antwoorden langer dan 280 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal_____________________________________________________________________________
Mail